Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34: Thực hành chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt - Bùi Thị Hiền

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết được các nguyên liệu, dụng cụ cần thiết để chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. Biết ứng dụng thực tiễn vào sản xuất

2. Kỹ năng: Biết và thực hiện được các thao tác của qui trình biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt.

3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, thích lao động kĩ thuật, biết vận dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp chăn nuôi của gia đình

B. Phương pháp giảng dạy: Quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm

C. Chuẩn bị giáo cụ:

1. Giáo viên:

- Nghiờn cứu SGK, tài liệu tham khảo.

- Chuẩn bị dụng cụ như sgk

2. Học sinh:

- Chuẩn bị dụng cụ như yêu cầu của sgk

D. Tiến trình bài dạy:

1. Ôn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1)

2. Kiểm tra bài củ: (5)

- Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn để phân loại thức ăn? Nêu 1 số phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh?

- Trình bày 1 số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin và gluxit?

- Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm về nguyên liệu, dụng cụ

3. Nội dung bài mới:

a. Đặt vấn đề: (2)Thực hành về chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34: Thực hành chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt - Bùi Thị Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 34 Ngày soạn: ...../ ...../ 2012 Thực hành: CHẾ BIẾN THỨC ĂN HỌ ĐẬU BẰNG NHIỆT A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được các nguyên liệu, dụng cụ cần thiết để chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. Biết ứng dụng thực tiễn vào sản xuất 2. Kỹ năng: Biết và thực hiện được các thao tác của qui trình biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, thích lao động kĩ thuật, biết vận dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp chăn nuôi của gia đình B. Phương pháp giảng dạy: Quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Giáo viên: - Nghiờn cứu SGK, tài liệu tham khảo. - Chuẩn bị dụng cụ như sgk 2. Học sinh: - Chuẩn bị dụng cụ như yờu cầu của sgk D. Tiến trình bài dạy: 1. Ôn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1’) 2. Kiểm tra bài củ: (5’) - Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn để phân loại thức ăn? Nêu 1 số phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh? - Trình bày 1 số phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin và gluxit? - Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm về nguyên liệu, dụng cụ 3. Nội dung bài mới: a. Đặt vấn đề: (2’)Thực hành về chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt b. Triển khai bài dạy: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu (8’) * GV: Nờu nội quy an toàn lao động. Nờu yờu cầu của tiết thực hành về nề nếp, nội dung, thời gian. * GV: Nờu mục tiờu của bài và những yờu cầu thực hiện để đạt mục tiờu. *GV: Nờu cỏc nguyờn liệu cần cú để thực hành HS: Lắng nghe * GV vừa thao tỏc mẫu vừa hướng dẫn HS. I-Nguyờn liệu : SGK II-Quy trỡnh thực hiện : 1.Rang hạt đậu tương. 2. Hấp hạt đậu tương: - Làm sạch vỏ quả, ngõm cho no nước, vớt ra để dỏo nước ’ hấp chớn hạt trong hơi nước. 3.Nấu, luộc hạt đậu mộo. Hoạt động 2: Tổ chức thực hành (16’) GV: Phân 2 bàn lập thành một nhóm và vị trí làm việc của mỗi nhóm. HS: Làm việc theo nhóm + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong nhóm - HS: thao tác . - Trong quá trình HS thực hành, GV đi từng nhóm hướng dẫn và giúp đỡ những nhóm còn lúng túng. HĐ3: Tổng kết và đánh giá(6’) GV: Yêu cầu HS + Ngừng thực hành. + Cá nhân hoàn thành mẫu báo cáo dựa trên mẫu của nhóm. HS: Thực hiện theo hướng dẫn. GV: Hướng dẫn HS hoàn thành. GV: Yêu cầu HS đổi chéo sản phẩm. HS: Đổi chéo sản phẩm của các nhóm. GV: Yêu cầu HS chấm bài của nhóm bạn. HS: Chấm bài của nhóm bạn dựa trên các tiêu chí mà GV đưa ra. * Báo cáo kết quả: GV: Yêu cầu các nhóm tự nhận xét về kết quả làm việc của nhóm mình. HS: Các nhóm tự nhận xét. GV: Nhận xét chung về tiết thực hành và cho điểm cỏc nhúm III. Báo cáo thực hành: 4. Củng cố:(5’) - Nhận xét sự chuẩn bị của HS, quá trình thực hành, thực hiện nôi quy an toàn lao động và kết quả thực hành của cả lớp 5. Dặn dò:(2’) - Chuẩn bị hôm sau thực hành về chế biến thức ăn giàu gluxi bằng men.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_34_thuc_hanh_che_bien_thuc_an_h.doc
Giáo án liên quan