Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Hiểu được vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích kênh hình.

3. Thái độ: Có ý thức baỏ quản thức ăn vật nuôi, tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

II.CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên: Chuẩn bị cho cả lớp:Bảng phụ kẻ bảng 5 trang 102. ảng 6 trang 103.

 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 1.Ổn định ( 1) 7a . 7b 7c

 2. Bài cũ: Nêu nguồn gốc của thức ăn vật nuôi?( 4đ) Thức ăn vật nuôi gồm những thành phần dinh dưỡng nào?( 6đ)

 3. Giới thiệu bài (1): Sau khi tiêu hóa thức ăn cơ thể vật nuôi sử dụng để tạo nên các cơ quan của cơ thể tạo năng lượng day trì nhiệt độ và các họat động tạo ra sản phẩm chăn nuôi. Vậy thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào ? Vai trò của chất dinh dưỡng đối với vật nuôi ra sao?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 34: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:16.03.08 TUẦN 27 Ngày dạy :18.03.08 Tiết 34: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. 2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích kênh hình. 3. Thái độ: Có ý thức baỏ quản thức ăn vật nuôi, tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. II.CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Chuẩn bị cho cả lớp:Bảng phụ kẻ bảng 5 trang 102. ảng 6 trang 103. 2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung đã dặn ở tiết trước. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định ( 1’) 7a ......... 7b 7c 2. Bài cũ: Nêu nguồn gốc của thức ăn vật nuôi?( 4đ) Thức ăn vật nuôi gồm những thành phần dinh dưỡng nào?( 6đ) 3. Giới thiệu bài (1’): Sau khi tiêu hóa thức ăn cơ thể vật nuôi sử dụng để tạo nên các cơ quan của cơ thể tạo năng lượng day trì nhiệt độ và các họat động tạo ra sản phẩm chăn nuôi. Vậy thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào ? Vai trò của chất dinh dưỡng đối với vật nuôi ra sao? 4. Các họat động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Hoạt động 1 (20 phút): Tìm hiều sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của vật nuôi. - GV treo bảng phụ bảng 5 trang 102 rồi cho 1 em đọc nội dung bảng 5. - HS:Quan sát rồi chú ý lắng nghe bạn đọc. - GV hỏi: nước sau khi tiêu hóa tạo thành chất dinh dưỡng gì? GV cho HS hòan thành bài tập đìên từ . - HS làm việc cá nhân theo yêu cầu của GV rồi trả lời: +Nước được cơ thể hấp thụ qua vách ruột vào máu. +Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. +Li pit được cơ thể hấp thụ dưới dạng các glyxêlin và axit béo. +Gluxit được cơ thể hấp thụ dưới dạng đường đơn. +Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. - GV: Cho HS tìm các thức ăn vật nuôi là gluxít? -HS: trả lời cá nhân: ngô, gạo, khoai.... - GV hỏi: Cầm 1 kg thịt lợn thì protein thuộc phần nào? Lipit thuộc phần nào? HS: làm việc cá nhân rồi trả lời : protein phần thịt nạc, Lipit phần mỡ. GV sau khi tiêu hóa thức ăn các thành phần dinh dưỡng được hấp thụ như thế nào? HS trả lời cá nhân: Hấp thụ qua thành ruột và được chuyển đến từng tế bào. Hoạt động 2: (14phút) Tìm hiểu vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. - GV: chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ và tạo ra gì? - HS trả lời cá nhân : Tạo ra sản phẩm chăn nuôi. - GV: treo bảng phụ bảng 6 và yêu cầu :Hòan thành bài tập điền từ. - HS: thảo luận theo nhóm rồi trả lời theo yêu cầu của GV - GV cho 2 HS lên hoàn thành bảng -GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung GV GV nhận xét rồi chốt lại kiến thức . Thức ăn vật nuôi có vai trò như thế nào ? Hoạt động 3:( 4 phút) Tổng kết. -Cho 1 HS đọc nội dung phần ghi nhớ. -Cả lớp chú ý lắng nghe bạn đọc. -GV cho HS trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài. -HS hỏi: thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như thế nào? Nêu vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi. HS làm việc cá nhân rồi trả lời theo yêu cầu của GV. I. THỨC ĂN ĐƯỢC TIÊU HOÁ VÀ HẤP THỤ NHƯ THẾ NÀO? + Nước được cơ thể hấp thụ qua vách ruột vào máu. + Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. + Li pit được cơ thể hấp thụ dưới dạng các glyxêlin và axit béo. + Gluxit được cơ thể hấp thụ dưới dạng đường đơn. + Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. II.VAI TRÒ CỦA CHẤT DINH DƯỠNG TRONG THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI. Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi vận động và phát triển. Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa... 5. Dặn dò:(1phút) Học kĩ các nội dung : thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào?vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. - Chuẩn bị: mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn. Có mấy phương pháp chế biên đó là những phương pháp nào? Có mấy phương pháp dự trữ đó là những phương pháp nào? --------------------™ v ˜-----------------------

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_34_vai_tro_cua_thuc_an_doi_voi.doc