Giáo án môn Công nghệ Khối 7 - Chương trình cả năm (Bản chuẩn kĩ năng)

 I, Mục tiêu:

 Sau bài học HS:

- Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì thế nào là đất chua, kiềm và chung tính.Vì sao đất giữ được nước, chất dinh dưỡng. Thế nào là độ phì nhiêu của đất

- Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất

 II, Chuẩn bị:

 GV: Tài liệu 1 số mẫu đất

 HS: Xem bài trước

 III, Lên lớp:

 1, Ổn định:

 2, Kiểm tra bài cũ:

 ? Đất trồng có tầm quan trọng ntn đối với đời sống của cây?

 ? Đất gồm những thành phần nào?

 3, bài mới:

 HĐ1: Giới thiệu bài:

 Sản lượng cây trồng được quyết định bởi nhiều yếu tố song biết chọn cây trồng phù hợp với đất thì phải biết tính chất của cây

 

doc94 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Công nghệ Khối 7 - Chương trình cả năm (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN I: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐAI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiêt1: Vai trò của trồng trọt, nhiệm vụ của trông trọt. Khái niệm về đất trồngVà thành phần của đất I, Mục tiêu: Học sinh hiểu được: Vai trò của trồng trọt, nhiệm vụ của trồng trọt .Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Biết được 1 số biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của trồng trọt Rèn năng lực khái quát hoá, khả năng phân tích Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đất II, Chuẩn bị: GV: Hình 1 , khay đựng đất đá. HS: Xem trước nội dung bài. III, Lên lớp: 1, Ổn định: 7B1 : 7B2: 7B4: 7B5: 2, Kiểm tra bài cũ 3, Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Vai trò và nhiêm vụ của trồng trọt Hoạt động của thầy H. động của trò Nội dung Cho HS quan sát hình 1.1 SGK Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế? Kể tên 1 số cây công nghiệp, lương thực thực phẩm của địa phương? Chia nhóm làm bài tập trong SGK Gợi ý Những loại cây trồng nào nhằm cung cấp thức ăn cho người và phát triển chăn nuôi? Những loại cây cung cấp cho công nghiệp, nguyên liệu xuất khẩu? Ghi kết quả vào bảng Trồng trọt có những nhiệm vụ cơ bản nào? cách tinh số lượng cây trồng trong 1 năm (A) A= năng xuất cây trồng*số vụ* diện tích đất trồng Sản lượng cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào? Để tăng s. lượng lương thực thực phẩm, cây công nghiệp cần có những biện pháp gì? Nêu ưu. nhược điểm của biện pháp khai hoang lấn biển? Nêu tác hại của việc phá rừng làm nương Trong các biện pháp trên biện pháp nào hiệu quả nhất? HĐ3: Cho HS đọc mục 1 SGK Cho HS quan sát khay A đựng đất. Khay B đựng đá Khay nào đựng đất ? Vì sao? Trồng cây ở khay nào cây mới sống được? Nêu sự hình thành đất:? Đá vỡ tạo mảnh -> phân huỷ, tạo khoáng + các thực vật phân hủy + xác hữu cơ Đất trồng là gì? Cho HS quan sát H2 Đất có tầm quan trọng ntn đối với cây? Trồng cây trong môi trường đất, nước có gì giống và khác nhau Nêu phương pháp mới trồng trong dung dịch dinh dưỡng Hãy giải thích vì sao sau khi lụt cần xới tơi đất Giới thiệu hình vẽ tỉ lệ % của đất Giải thích sơ đồ hình vẽ tỉ lệ % của đất Thành phần của đất trồng Vai trò của từng thành phần trong đất trồng -Quan sát hình và trả lời câu hỏi - Nêu vai trò, nhận xét và bổ xung - Cây công nghiệp: Chè - Lương thực: Lúa - Thực phẩm: Đậu, rau - Thảo luận nhóm và làm bài tập - VD: Lúa, ngô... - VD: Chè, cao su... - Năng xuất - Số vụ trên năm - Diện tích đất trồng - Ưu: tăng diện tích canh tác - Nhược: Khai thác đất tự nhiên bừa bãi - Sử dụng giống mới - Áp dụng KHKT - Đọc mục 1 SGK -Khay A vì đất tơi xốp và có chất mùn -Khay A Nêu khái niệm đất trồng -Quan sát hình -Cung cấp dinh dưỡng, chỗ đứng cho cây -Khí 25% -Vô cơ:45% -Hữu cơ: 5% -Lỏng : 25% I,Vai trò và nhiệm vụ của trồngTrọt 1, Vai trò của trồng trọt - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người - Thức ăn cho vật nuôi - Nguyên liệu cho công nghiệp - Nông sản cho xuất khẩu 2, Nhiệm vụ của trồng trọt - Đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm để đảm bảo đời sống nhân dân phát triển chăn nuôi và xuất khẩu - Phát triển cây công nghiệp và xuất khẩu 3, Để thưc hiện nhiệm vụ trồng trọt cần sử dụng những b. pháp gì - Biện pháp: + Sử dụng kỹ thuât trồng trọt nâng cao năng xuất +Dùng giống ngắn ngày để tăng vụ - Khai hoang lấn biển tăng S canh tác II, Khái niệmvề đất trồng và thành phần của đất 1, Khái niệm đất trồng a, Đất trồng là gì -Là lớp đất bề mặt tơi xốp của vỏ trái đấtở đó cây trồng có thể sinh trưởng, phát triển cho sản phẩm b.Vai trò của đất trồng -Đất là môi trường cung cấp nước chất dinh dưỡng , Oxi và giữ cho cây đứng vững 2, Thành phần của đất trồng -Gồm 3 thành phần chính: khí, lỏng rắn + Phần khí cung cấp oxi + Phần rắn cung cấp dinh dưỡng + Phần lỏng cung cấp nước hoà tan các chất 4, Củng cố -Đọc ghi nhớ ? Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt ? Đăc điểm cơ bản của đất trồng thành phần đất trồng làm thế nào để biết thành phần đất trồng 5, Dặn Dò Học bài, xem trước bài mới Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2: Một số tính chất chính của đất trồng I, Mục tiêu: Sau bài học HS: Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì thế nào là đất chua, kiềm và chung tính.Vì sao đất giữ được nước, chất dinh dưỡng. Thế nào là độ phì nhiêu của đất Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất II, Chuẩn bị: GV: Tài liệu 1 số mẫu đất HS: Xem bài trước III, Lên lớp: 1, Ổn định: 2, Kiểm tra bài cũ: ? Đất trồng có tầm quan trọng ntn đối với đời sống của cây? ? Đất gồm những thành phần nào? 3, bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: Sản lượng cây trồng được quyết định bởi nhiều yếu tố song biết chọn cây trồng phù hợp với đất thì phải biết tính chất của cây HĐ2 : Thành phần cơ giới của đất Cho HS đọc mục 1 -Nghiên cứu SGK tr9 1, Thành phần cơ gjới của đất Phần rắn của đất bao gồm những phần nào -Vô cơ, hữu cơ -Vô cơ -Hữu cơ Giảng giải các thành phần Ngoài ra còn có loại đất trung gian: đất cát, đất thịt. đất sét -Tỷ lệ % các hạt cát ,limon và sét ở trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất Thế nào là thành phần cơ giới của đất? HĐ3: 2, Thế nào là độ chua độ kiềm của đất Cho HS đọc mục 2 SGK Làm thí nghiệm: Nhỏ nươc vôi trong,axit lên giấy thử PH Yêu cầu quan sát màu sắc giấy thử Giới thiệu thang PH Độ PHdùng để đo mức độ gì trong đất - Độ PH, độ chua độ kiềm Độ PH của đất thường dao động trong phạm vi nào -Từ 3-9 Căn cứ độ PH người ta chia đất thành: -Đât chua có PH <6,5 Người ta chia đất làm mấy loại -3 loại -Đất kiềm PH>7,5 -Đất trung tính PH = 6,6-7,5 Việc xác định độ PH m nhằm mục đích gì Chọn cây trồng cho phù hợp có bpháp cải tạo đất HĐ 4: 3, Khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng của đất Cho HS đọc mục 3 Vì sao đất trồng giữ được nước và chất dinh dưỡng -Đất giữ được nước, chất dinh dưỡng là nhờ các hàt limon, sét mùn Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất nào tốt Đất chứa nhiều mùn Cho HS làm bài tập SGK Tr9 -Làm bài tập Hướng dẫn cách làm Qua bài tập nêu kết luận -Đất sét giữ nước dinh dưỡng tốt HĐ5: 4., Độ phì nhiêu của đất là gì? Dựa vào yếu tố nào -Năng xuất cây trồng Vì sao cây trồng sinh trưởng phát triển khác nhau Độ phì nhiêu của đất là gì Độ phì nhiêu của đất là khả năng Ngoài độ phì nhiêu còn có những yếu tố nào -Chăm sóc tốt, giống cây trồng của đất có thể cho cây trồng năng xuất cao IV, Củng cố: Đọc ghi nhớ ? Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính ? Vì sao đât giữ được nước, chất dinh dưỡng ? Độ phì nhiêu của đất V, Dặn dò -Học bài + xem trước bài mới Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3: Thực hành: xác định thành phần cơ giới củađất bằng phương pháp đơn giản vê tay Xác định đọ pH của đất bằng phương pháp so màu I, Mục tiêu Qua bài thực hành HS xác định đc thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay HS biết cách xác định độ chua của đất bằng phương pháp so màu đơn giản Thực hành đc thao tác trong từng bước của quy trình Đối chiếu kết quả TH với bảng phân cấp đất để xác định đúng loại đất làm thực hành Rèn luyện kỹ năng QS TH -> có ý thức lao động cẩn thận II, Chuẩn bị: - Mỗi bàn 1 giấy chỉ thị màu , thang mầu chuẩn 1 thìa màu trắng Mỗi nhóm 4cốc 1 khay: các mẫu đất mỗi mẫu to bằng quả trứng gà, 3 mẫu đất thịt,sét ở 3 mức độ khác nhau ( ẩm ) 1 mẫu đất sét ( hay thịt ) hơi ẩm 1 mẫu đất cát - 1 xô nước cốc nhựa múc nước rửa tay Tranh vẽ trang 11 III, Các hoạt động dạy học Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: ? có mấy loại đất chính? Độ phì nhiêu của đất là gì? ? thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính? Loại đất nào phù hợp với nhiều loại cây trồng ĐA: Có 3 loại đất chính cát, thit,sét Độ phì nhiêu của đất là khả năng đất cung cấp đủ nước, oxi, chất dinh dưỡng... giúp cho cây trồng đảm bảo năng xuất cao Đất : Chua độ PH > 7.5 Kiềm độ PH < 6 Trung tính PH = 6.6 -> 7.5 Đất có độ Ph trung tính thích hợp nhiều cây trồng Bài mới : Giới thiệu bài Khi QS n/c đất ở ngoài ruộng, muốn xác định nhanh chóng đất đó thuộc loại nào ? Người ta thường dùng phương pháp xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản đó là phương pháp vê tay. biết cách xác định độ PH của đất bằng phương pháp so mầu * HĐ 2: hướng dẫn kỹ thuật thực hành I. Tổ chức thực hành Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS Phân công HS từng việc, nhắc nhở VS cá nhân môi trường trong và sau khi TH * HĐ3 Hướng dẫn kỹ thuật thực hành II. Quy trình thực hành Giói thiệu cách chọn mẫu đất : đất sạch hơi ẩm ấn tay vào không in dấu vân tay, đất ẩm in dấu vân tay, đất ướt dính tay dính đất 1.Xác định thành phần cơ giới của đất - B1: lấy 1 ít đất vê vào lòng bàn tay - B2: Nhỏ vài giọt nc đủ ẩm Thao tác thực hành theo quy trình thực hành -B3: Dùng 2 tay vê đất thành thỏi dường kính 3mm 2.xác định độ pH của đất Giới thiệu quy trình thực hành SGK B1: Lấy 1 lượng đất = hạt ngô cho vào thìa Nhắc lạ từng quy trình B2 Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất B3: sau 1 phút nghiêng thìa cho chất chỉ thị màu chảy ra so màu với thang màu PH chuẩn HD HS lấy mẫu đất đã chuẩn bị từ nhà theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng Yêu câu HS làm bài tập vào vở bài tập theo mẫu (Tr 12) * HĐ4: tiến hành thực hành yêu cầu HS tiến hành theo nhóm theo dõi hướng dẫn thêm Các nhóm thực hiện theo các bước III. Thực hành *HĐ5 : Cho HS chấm điểm lẫn nhau + GV chấm Thu dọn dụng cụ IV. Đánh giá kết quả Nhận xét đánh giá kết quả + Sự chuẩn bị của HS + Thực hiện qui trình + Kết quả thực hành IV., Dặn dò: Học bài xem bài mới Chuẩn bị dụng cụ cho giờ thực hành sau Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 4: Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất I, Mục tiêu: Làm cho HS hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lý Biết các biện pháp thường dùng để cải tạo đất Có ý thức chăm sòc bảo vệ tài nguyên môi trường II, Chuẩn bị : III, Lên lớp : 1, Ổn định : 2, Kiểm tra bài cũ ? Có mấy loại đất chính? loại nào cần cải tạo vì sao 3, Bài mới HĐ1 : Giới thiệu bài: Người trồng trọt luôn mong muốn đất trồng có độ phì nhiêu cao nhưng trong thực tế thì ngược lại do thiên nhiên, con người canh tác đất bị rửa trôi sói mòn tích tụ chất độc => cần làm gì HĐ2 1, Vì sao phải sử dụng đất hợp lý Cho HS đọc SGK Tr13 -Đọc Vì sao phải sử dụng đất hợp lý Nhu cầu LTTP tăng Tìm môt số biện pháp sử dung đất hợp lý -Kô bỏ hoang đất -Tăng vụ Do nhu cầu LTTP tăng, S đất có hạn => Cần sử dụng đất 1 Cho các nhóm làm bài tập Tr14 -Yêu cầu báo cáo HĐ nhóm chọn MĐ, điền vào bảng NX bổ xung Cách hợp lý như thâm canh tăng vụ, kô bỏ hoang đất chon cây trồng phù hợp vừa SD vừa cải tạo đất Chỉnh sửa nếu cần Rút ra kết luận chung về sử dụng đất HĐ3: 2, Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Cho HSQS H 3.4.5 -Quan sát hình thu thập giới thiệu về 1 số đất cần cải tạo -Đất xám bạc màu : nghèo dinh dưỡng Nghe -Đất mặn -Đất phèn Dụa vào hình vẽ nêu mục đích của một số biện pháp trên -H3: Tăng dd cho đất -H4: Chống xói mòn rửa trôi Nêu rõ áp dụng cho loại đất nào HĐ cá nhân 1 cặp, làm bài tập SGK Tr15 Dựa vào tranh hoàn thành bài tập SGK MĐ của biện pháp cầy sâu bừa kỹ bón phân hữu cơ -Biện pháp cải tạo đất: + Đất bạc màu: cầy sâu , Bừa kỹ bón phân hữu cơ để tăng dộ phì nhiêu MĐ việc làm ruộng bậc thang +Đất dẻo: làm ruộng bậc thang chống sói rửa trôi duy trì độ fì trồng xen cây NN tăng độ che phủ cải tạo đất chua bằng biện pháp nào - Bón vôi -Đất mặn, phèn: thau chua, rửa mặn - Đất chua bón vôi IV, Củng cố đánh giá Đọc ghi nhớ BT: Ghép cột A với cột B để trở thành câu đúng trong bảo vệ và cải tạo đất Cột A Cột B 1. Đất bạc màu a. Đào mương rút phèn 2. Đất phèn b. Áp dụng kỹ thuật tiên tiến 3. Đồi trọc c. Trồng cây chắn gió cố định cát 4. Cát ven biển d. Bón phân hữu cơ trồng cây họ đậu e. Tạo đai cây xanh bảo vệ lớp đất mặn bị rửa trôi Đáp án : 1-d 2-a 3-e 4-c 5, Hướng dẫn về nhà Học bài Xem trước bài mới Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 5 : Tác dụng của phân bón trong trồng trọt I, Mục tiêu: HS biết được những đặc điểm cơ bản của phân bón phân biệt được 1 số phân thông thường giải thích được vai trò của phân bón với đẩt trồng với năng xuất và chất lượng sản phẩm Từ vai trò của phân bón với đất và cây trồng mà cân nhắc lựa chọnliều lượng chủng loại phân bón phù hợp với loại đất loại cây, loại đất KN: Phân biệt các loại phân thông thường Có ý thức tận dụng nguồn phân bón và sd phân bón để phát triển sản xuất II, Chuẩn bị: 1 số loại phân bón hoá học Sưu tầm 1 số cây phân xanh III, Lên lớp : 1, Ổn định 2, Kiểm tra bài : Vì sao phải cải tạo đất? Dùng những biện pháp gì để cải tạo ? 3, Bài mới : HĐ1:Giới thiệu bài HĐ2: 1, Phân bón là gì Kẻ sơ đồ lên bảng cho HS lên điền Phân bón có các chất dd là đạm kali lân và 1 số nguyên tố vi lượng Yêu cầu HS đọc mục I SGK Tr15 Đọc Phân bón gồm những loại nào -Gồm: Phan hữu cơ phân vo cơ vi sinh Phân bón là gì -Phân bón là thức ăn do con người bổ xung cho cây trồng Tìm ý thích hợp hoàn thành ND sau: Phân bón Hoạt động nhóm Dựa vào SGK Tr16 để hoàn thành Có 3 nhóm phân bón + Phân hữu cơ: phân xanh phân chuồng +Phân vô cơ: đạm lân..... + Phân vi sinh có chưa vi sinh chuyển hoá đạm lân Điểm khác nhau giữa các loại phân bón trên Các loại phân nào ở gđ có thể tự cung cấp -Phân chuồng, phân xanh Có mấy loại phân chính MĐ của việc sử dụng phân bón - Cải tạo đất trồng tăng độ phì nhiêu HĐ3: 2, Tác dụng của phân bón Cho HSQS H6 Tr17 SGK Tác dụng của phân bón đối vời sinh trưởng NX cây trồng Cây sinh trưởng tốt. NX cao -Làm tăng độ phì nhiêu của đất tăng năng xuất cây trồng và Phân bón ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ntn chất lượng nông sản Thế nào là bón phân hợp lý Rau lấy lá bón lượng đạm cao hơn, lấy quả bón kali VD: hiện tượng lúa bị lốp Phân bón TD lớn đến chất lượng sản lượng cây trồng -> ảnh hượng đến MT, cần có biện pháp bảo vệ đất IV, Củng cố: -Đọc ghi nhớ ? Phân hữu cơ khác phân vi sinh ntn? Bài tập: Đánh dấu (X)vào câu trả lời đúng: 1, Phân bón gồm 3 loại Phân xanh phân đạm, vi lượng Phân chuồng, xanh, hoá học Phân hữu cơ, hoá học,vi sinh 2, Tác dụng của việc bón phân Phân bón làm đất thoáng Bón phân nhiều năng xuất cao Bón nhiều phân đạm, hoá học chất lượng sản phẩm mới tốt Bón phân hợp lý cây trồng ch năng xuất cao phẩm chất tốt Đáp án: 1-c 2-d V, Dặn dò -Học bài . sưu tầm 1 số loại phân bón hoá học Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 6: Thưc hành: Nhận biết một số loài phân hoá học I, Mục tiêu: HS nêu được: Đăc điểm tính chất vật lý của phân bón hoá học làm cơ sở cho việc nhận biết từng loại Mô tả việc nhận biết từng loại phân hoá học Vận dụng đặc điểm và tính chất của phân hoá học Phân biêt 1 số phân bón thường dùng Rèn kỹ năng quan sát, phân tích II, Chuẩn bị: III, Lên lớp: 1, Ổn định: 2, Kiểm tra bài cũ ? Phân bón là gì? Phân hữu cơ gồm những loại nào? Tác dụng 3, Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài -MT: Phân biệt các loại phân bón thường dùng trong nông nghiệp -Quy tắc an toàn, vệ sinh an toàn lớp học HĐ2: 1,Vật liệu và dụng cụ cần thiết Chia nhóm và phát dụng cụ thực hành cho từng nhóm - Nhận đồ dùng,đặt mẫu lên bàn -Mẫu phân hoá học thường dùng trong nông nghiệp Kiểm tra mẫu của HS -Ống nghiệm -Đèn cồn -Thìa diêm nươc sạch HĐ3: 2, Quy trình thực hành Giới thiệu những đặc điểm của phân bónlàm cơ sơ để thực hành nhận dạng phân hoá học a. Phân biệt nhốm phân bón hoà tan nhóm ít hoặc kô hoà tan Hướng dẫn cách phân biệt phân hoà tan , ít tan... B1: Lấy 4 mẫu phân hoá học , đạm, lân, kali, vôi vào 4 ống nghiệm đánh đấu từng ống Lấy mỗi loại1 mẫu ( Đạm, lân, kali) vào ống nghiệm đánh đấu từng ống Lắng nghe B2: Dùng nước hoà tan phân ở 4 ống nghiệm đó Dùng pipet nhỏ nước vào ống nghiệm ống nào tan hết là đạm, kali B3: 2 ống tan hết: đạm kali 2 ống ít tan : vôi, lân Cho HS phân biệt đạm kali b. Phân biệt trong nhóm phân hoà tan Nêu các bước tiến hành trong việc phân biệt đạm kali -Nêu các bước tiến hành B1: Lấy 1 cục than đốt nóng đỏ B2: Rắc phân khô lên than nóng Nếu mùi khai -> đạm Nhận xét Nếu kô có mùi khai -> kali Cho HSQS màu sắc nhóm phân ít tan c. Phân biệt trong nhóm phân bón ít tan, kô hoà tan ( phân lân, vôi) trắng là vôi Xám là lân Nhắc lại quy trình thực hành -Nhắc lại HĐ4: 3. Thực hành Yêu cầu thực hành Dựa vào + Quy trình thực hành + Thao tác Tiến hành thực hành Theo dõi hướng dẫn các nhóm Ghi kết quả vào mẫu Yêu cầu báo cáo SGK Tr19 IV, Đánh giá HS tự đánh giá kết quả GV: Nhận xét giò thực hành Yêu cầu vệ sinh lớp học V, Dăn dò: Hoàn thành bài thực hành Xem trước bài mới Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 7: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường I, Mục tiêu Học sinh hiểu được cách bón phân, sử dụng, bảo quản các loại phân bón thông thường Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường hki sử dụng phân bón II, Chuẩn bị : Nghiên cứu tài liệu sưu tầm tranh ảnh các loại phân III, Lên lớp: 1, Ổn định : 2, Kiểm tra bài cũ: 3, Bài mới : HĐ1: giới thiệu bài HĐ2: 1, Cách bón phân Cho HS đọc trong SGK và QS hình -Đọc -QS hình 7,8,9,10 Căn cú vào thời kỳ sinh trưởng của cây để bón phân Có mấy cách bón phân đó là những các nào Bón lót là gì? Tác dụng -2 cách: Bón lót, bón thúc -Bón lót: là bón phân trước khi gieo trồng để cung cấp chất dd cho cây con Sử dụngbón thúc cho cây trồng vào thời gian nào? nhằm MĐ gì - Đáp ứng nhu cầu dd của cây -Bón thúc: Là bón phân trong thời kỳ sinh trưởng tạo ĐK cho cây sinh trưởng và phát triển tốt Căn cứ vào hình thức bón người ta chia mấy cách bón - 4 cách -Dựa vào hình thức bón mà chia 4 cách +, Bón theo hốc +, Bón theo hành +, Bón vãi + Phun trên lá HĐ: cá nhân, cặp Dựa vào H 7,8,9,10 cho biết tên các cách bón HĐ: Nhóm Cho các nhóm làm bài tập trong sách Chọn câu trong SGK Tr20 để nêu ưu, nhược điểm từng cách bón Gọi HS báo cáo, nhóm khác nhận xét Hoàn thành bài: H7: Ưu điểm: 1.9 Nhược: 3 H8: Ưu: 1.9 Nhược : 3 H9; Ưu: 6.9 Nhược : 4 H10: Ưu : 1.2.5 Nhược : 8 HĐ3 2, Cách sử dụng các loại phân bón thông thường Khi bón phân vào đất các chất dd phải được chuyển hoá thành các chất tan cây mới hấp thụ được. Vậy phải sử dụng phân bón ntn? -Phân hửu cơ các chất dd ở dạng khó tiêu, cây kô sử dụng được ngay -> Bón lót Cho HS n/c SGK Tr22 Đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ ? cách sử dụng Điền cách sử dụng vào bảng Phân đam, kali, hỗn hợp có đđ gì Phân đạm, kali, hỗn hợp dễ tan cây sử dụng dễ dàng -> Bón thúc Đối với phân lân sử dụng ntn?vì sao? Phân lân khó tan nên bón lót Tuỳ loại cây trồng, chất đất mà sử dụng các loại phân bón với tỷ lệ thích hợp HĐ4: Cá nhân 3, Bảo quản các loại phân bón thông thường Cho HS đọc SGK Vì sao kô để các loại phân bón lẫn nhau Giảm chất lượng phân Phân hoá học: Cách bảo quản các loại phân hoá học -Nêu cách bảo quản Đậy kín gói kỹ Để nơi khô thoáng mát Kô để lẫn các loại phân với nhau Cách bảo quản phân hữu cơ phân xanh -Phân hữu cơ: ủ kín dùng bùn Vì sao phải ủ kín Tạo ĐK cho VSV hoạt dộng Trát bên ngoài Ngoài cách bảo quản trên ở địa phương em có cách nào khác IV, Củng cố- Đánh giá: -Đọc ghi nhớ ? Nêu ưu nhược điểm của các cách bón phân ? Dụa vào đâu để người ta sử dụng các loại phân bón vào việc bón lót bón thúc V, Dặn dò Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 8: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng I, Mục tiêu: Học sinh Nêu được vai trò của giống cây trồng Nêu 1 số tiêu chí đánh giá giống cây trồng tốt hiện nay Đặc điểm cơ bản và phương pháp tạo giống cây trồng. Cây trồng hiện nay : chọn lọc, đột biến, nuôi cây mô Nêu được điểm giống và khác nhau giữa chúng Có ý thức bảo vệ giống cây trồng trong sản xuất ở địa phương II, Chuẩn bị: III, Lên lớp 1, Ổn định: 2, Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là bón lót , bón thúc ? Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc? Tại sao? 3, Bài mới: HĐ1 : Giới thiệu bài Để thực hiện được mục tiêu trồng trọt cần chọn giống tôt HĐ2: 1,Vai trò của giống cây trồng Nêu ưu điểm của ngô bioxit, gạo tám thơm Giống có vai trò ntn trong trồng trọt - Năng xuất chất lượng cao Cho HSQS hình 6.c Quan sát hình Tăng năng suất chất lượng nông sản trên vụ Sử dụng giốg mới ngắn ngày có td gì đến các vụ gieo trồng trong năm -Tăng vụ Ngoài giống quyết định NX cây trồng giống còn có vai trò gì - Thay đổi cơ cấu cây trồng -Tăng số vụ trồng trọt / năm -Thay đổi cơ cấu cây trồng của vùng Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng ntn đến cơ cấu cây trồng -Thay đổi cơ cấu cây trồng HĐ 3: Nhóm 2, Tiêu chí của giống cây trồng tốt Cho HS đọc bài tập trong sách Hoat đọng nhóm -Cây sinh trưởng tốt trong điêu kiện khí hậu đất, trình độ canh tác Tìm 1 số tiêu chí của giống cây trồng tốt 1,3,4,5 Có chất lượng tốt Năng xuát cao ổn định Giống tốt phải có đầy đủ 4 tiêu chí mà các em đã lựa chọn Chống chịu được sâu bệnh HĐ4: 3, Phương pháp chọn tạo giống cây trồng Cho biết 1 số phương pháp chon giống cây a. Phương pháp chọn lọc từ giống khởi đầu Cho HS n/c mục 1 SGK Đọc mục 1 SGK Gieo trồng so với giống địa phương chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt Thế nào là phương pháp chọn lọc QS hình 12 Tìm những phương pháp chọn giống ở địa phương vẫn sử dụng b. Phương pháp lai Cho HSQS hình 13 QS hình 13 Thụ phấn chéo cho cây Đặc điểm cơ bản của pp lai chọn cây lai có đặc tính c. Phương pháp gây đột biến Cho HS đọc SGK Đọc -Dùng tác nhân lý hoá học gây đột biến chọn đột biến có lợi làm giống` Cho HSQS hình 14 d. Phương pháp nuôi cấy mô Nêu ưu, nhược điểm của pp này Lấy mô của cây nuôi cấy trong MT đặc biết 1 thời gian từ mô thành cây mới IV, Củng cố đánh giá: ? Nêu vai trò của giống cây trồng Bài tập: Đánh dấu (X) vào đầu câu đúng Vai trò của giống: Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống mới ngắn ngày Tích cực chăm bón sẽ tăng vụ trong năm Muốn có phẩm chất tốt phải tạo giống mới Tạo giống mới là đưa cây trồng có năng xuất cao V, Dăn dò -Học bài và xem trước bài mới Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 9: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng I, Mục tiêu: Học sinh hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng Biết cách bảo quản hạt giống II, Chuẩn bị: tranh ảnh III, Lên lớp 1, Ổn định : 2, Kiểm tra bài cũ ? Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọng? Nêu các pp chọn tạo giống cây trồng HĐ1: Giới thiệu bài: Giống có vai trò quan trọng trong trồng trọtmuốn có giống tốt cần sản xuất bảo quản ntn? HĐ2: 1. Sản xuất giống cây trồng SX giống cây trồng nhằm mục đích gì Tạo nhiều hạt giống Có những biện pháp nào 2 biện pháp a.Sản xuất giống cây trồng bằng hạt Cho HS đọc Tr 26và quan sát sơ đồ 3 -Đọc QS sơ đồ 3 Sản xuất giống khác chọn giống ở điểm nào Chọn giống -> Tạo giống mới SX giống -> Tăng số lượng Dựa vào sơ đồ 3 giới thiệu quy trình tiến hành chọn lọc và nhân giống -Hạt giống đã phục tráng và duy trì tạo ra các dòng hạt giống siêu Ô màu vàng từ 1 -> 5 diễn tả điều gì Từng cá thể được phục tráng Nguyên chủng -> hạt nguyên chủng->hạt SX đại trà Vì sao số mũi tên ở trên nhiều hơn số mũi tên ở dưới ( chỉ lấy hạt dùng tốt nhất) hạt nguyên chủng và hạt đại trà kác nhau ntn Nguyên chủng chất lượng cao số lượng ít SX giống bằng hạt thường áp dụng đối với loại cây trồng nào Đậu lúa Gọi 1 HS nói lai sơ đồ 3 b.Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính Cho HSQS hình 15,16,17 Quan sát hình Nêu đặc điểm từng pp nhân giống vô tính Giâm , chiết duy trì gen quý -Giâm cành Cho HS hđ nhóm Trả lời nội dung sau Vì sao giâm cành lại cắt bớt lá -Giảm sự thoát hơi nước -Chiếtcành Vì sao khi chiết phải dùng nilon bọc kín lại Giữ ẩm giảm sự xâm nhập của vi khuẩn -Ghép mắt Nêu các cây ở địa phương hay sd pp chiết cành Táo hồng HĐ3: 2, Bảo quản hạt giống cây trồng Nếu hạt giống kô đc bảo quản tốt sẽ giảm khả năng nảy mầm của hạt -hạt phải đạt chuẩn : khô, mẩy, kô lẫn tạp chất kô sâu bệnh -cất giư phải đảm bảo nhiệt độ độ ẩm thường xuyên kiểm tra muốn bảo quản giống tốt cần có những điều kiện gì ĐK SGK Tr27 +Bảo quản trong chum +Trong kho Cách bảo quản hạt giống ở địa phương em IV,Củng cố -Đọc ghi nhớ ? Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng sơ đồ ? Nêu ưu nhược điẻm 1 số phương pháp SX giống = pp vô tính V, Dặn dò Học bài Xem bài mới Ngày sọan: Ngày giảng : Tíêt 10: Sâu,bệnh hại cây trồng Phòng trừ sâu, bệnh hại I, Mục tiêu: HS biết được tác hại của sâu bệnh Hiểu được khái niệm côn trùng và bệnh cây Biết các dấu hiệu của cây khi sâu bệnh hại Học sinh nêu được nguyên tắc chung về phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng Giải thích cơ sở phòng trừ là chính Thực hiện được biện phápvệ sinh an toàn trong phòng sâu bệnh hại cây trông, biện pháp ưu tiên trong phòng bệnh Trình bày ND các biện pháp phòng trừ Có ý thức chăm sóc bảo vệ cây trồng thường xuyên bảo vệ côn trùng có ích, phòng trừ sâu bệnh hại bảo vệ mùa màng để cân bằng sinh thái II, Chuẩn bị Nghiên cứu tài liệu tranh 1 số bệnh hại cây III, Lên lớp: Ổn định : Kiểm tra bài cũ ? Nêu trình tự sản xuất giống cây trồng bằng hạt 3. Bài mới HĐ1: Vào bài Lấy VD sâu bệnh hại

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_khoi_7_chuong_trinh_ca_nam_ban_chuan_k.doc