Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 51: Ôn tập - Trường THCS Tùng Ảnh

I. Mục tiêu: HS.

 + Hệ thống được kiến thức phần thủy sản đã học.

 + Trả lời các câu hỏi trong bài ôn tập.

II. Chuẩn bị:

 GV: Hệ thống phần kiến thức lên bảng phụ.

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt động 1: Hệ thống hoá phần kiến thức đã học

 GV:Phát phiếu học tập cho học sinh yêu cầu điền tiếp vào phần còn thiếu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 51: Ôn tập - Trường THCS Tùng Ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 13/5/2008 Tiết 51: Ôn tập I. Mục tiêu: HS. + Hệ thống được kiến thức phần thủy sản đã học. + Trả lời các câu hỏi trong bài ôn tập. II. Chuẩn bị: GV: Hệ thống phần kiến thức lên bảng phụ. III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học. Hoạt động 1: Hệ thống hoá phần kiến thức đã học GV:Phát phiếu học tập cho học sinh yêu cầu điền tiếp vào phần còn thiếu. Vai trò của nuôi thuỷ sản Nội dung phiếu học tập như sau: Vai trò và nhiệm của nuôi thủy sản 1. Nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Môi trường nuôi thuỷ sản Thức ăn động vật thuỷ sản Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản 2. Chăm sóc,quản lí,và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản Thu hoạch bảo quản và chế biến Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản 3. HS: (Đại diện các nhóm trả lời- học sinh nhận xét- giáo viên nhận xét) GV: Treo bảng phụ lên bảng – cho học sinh đối chiếu kết quả. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi. GV: Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trả các câu hỏi sau: 1. Em hãy nêu tóm tắt tính chất lí học, hoá học, sinh học của nước nuôi thủy sản? 2. Cần phải có biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nuôi thủy sản? 3. Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm và cá? 4. Nêu tóm tắt biện pháp chăm sóc và quản lí ao nuôi tôm, cá? GV: Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời- Học sinh nhận xét – giáo viên nhận xét. Hoạt động 3: Tổng kết bài và hướng dẫn về nhà. GV: Yêu cầu học sinh nhăc lại phần kiến đã hệ thống HS: Về nhà trả lời câu hỏi: 5;6;7;8 sách giáo khoa trang 156.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_51_on_tap_truong_thcs_tung_anh.doc