Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 15+16

I. Mục tiêu của bài học:

 1.Kiến thức: Biết cách xử lí hạt giống bằng nước ấm.

 Biết cách xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống.

 2.Kỹ năng: Làm được các công việc xác định sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm. Rèn kỹ năng thực hành cẩn thận, chính xác.

 3.Thái độ : Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và cùng gia đình xử lí hạt giống.

II. Chuẩn bị :

 - GV : +Mẫu hạt giống: Hạt đậu xanh, hạt ngô.

 + Dụng cụ : Nhiệt kế, bình nước nóng, chậu, rổ, thùng đựng nước lã, khay men, đĩa Petri.

 + Vật liệu : Bông, vải thô, giấy thấm.

 - HS : + Xem trước nội dung bài ở nhà.

 +Mẫu hạt giống : Hạt ngô, đậu xanh.

 III. Các bước lên lớp :

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 15+16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 15 Ngày sọan : 18/11/2012 Tiết : 15 Ngày dạy : Bài 17 : Thực hành : XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM Bài 18 : Thực hành :XÁC ĐỊNH SỨC NẢY MẦM VÀ TỈ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG I. Mục tiêu của bài học: 1.Kiến thức: Biết cách xử lí hạt giống bằng nước ấm. Biết cách xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. 2.Kỹ năng: Làm được các công việc xác định sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm. Rèn kỹ năng thực hành cẩn thận, chính xác. 3.Thái độ : Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và cùng gia đình xử lí hạt giống. II. Chuẩn bị : - GV : +Mẫu hạt giống: Hạt đậu xanh, hạt ngô. + Dụng cụ : Nhiệt kế, bình nước nóng, chậu, rổ, thùng đựng nước lã, khay men, đĩa Petri. + Vật liệu : Bông, vải thô, giấy thấm. - HS : + Xem trước nội dung bài ở nhà. +Mẫu hạt giống : Hạt ngô, đậu xanh. III. Các bước lên lớp : Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: HĐGV HĐHS Nội dung HĐ1: Tổ chức thực hành - GV nêu mục tiêu của bài TH. - GV phân nhóm và trí TH cho từng nhóm. - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Phân công và giao nhiệm vụ cho các nhóm. - GV nhắc nhở HS TH nghiêm túc, giữ vệ sinh và an toàn lao động khi TH. - HS lắng - HS phân chia theo nhóm - Đặt vật liệu và dụng cụ lên bàn cho GV kiểm tra. - Lắng nghe và nhận nhiệm vụ. - Lắng nghe. I . Vật liệu và dụng cụ: SGK HĐ2: Giới thiệu quy trình TH. - GV : quy trình TH gồm 4 bước. - Lưu ý : Cách pha nước muối: cho muối hòa tan trong nước khi nào cho trứng gà vào nổi là đạt yêu cầu. (?) Vì sao nước muối lại làm cho trứng gà nổi lên. - Hướng dẫn HS cho hạt giống vào rổ và dùng tay khuấy đều, vớt hết hạt nổi. - Rửa sạch các hạt chìm. - GV Y/C khi XĐ nhiệt độ của nước, chúng ta sử dụng nhiệt kế, không được sử dụng tay để XĐ. - Nhắc nhở HS cần XĐ đúng nhiệt độ của từng hạt giống. - GV: Thời gian ngâm trong nước ấm là 5-10’ và sau đó ngâm tiếp trong nước sạch trong 24h - GV hướng dẫn các thao tác TH: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt. - GV giới thiệu và ghi lên bảng các bước tiến hành thực hiện. - Hướng dẫn HS + Lấy hạt định kiểm tra trải trên giấy chia làm 4 phần, lấy 1/4 số hạt. + Làm tiếp cho tới khi 1/4 số hạt còn khoảng 100 hạt. + Lấy hạt ngâm trong 24h. (?) Theo em vì sao không lấy ngay 100 hạt mang đi ngâm ngay. - GV NX. - GV cần giải thích đk cần đủ cho hạt nảy mầm: Nhiệt độ, độ ẩm, mầm có độ dài = ½ chiều dài của hạt. - Lắng nghe và nắm kiến thức. - Do tỷ trọng của nước lớn hơn nên đẩy trứng gà nổi lên. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe và nắm quy trình TH. - HS ghi vào vỡ. - HS lắng nghe. II. Quy trình thực hành. 1. Xử lí hạt giống bằng nước ấm: - Bước 1 : Cho hạt vào nước muối để loại bỏ những hạt lép, hạt lửng. - Bước 2 : Rữa sạch hạt chìm. - Bước 3 : Xác định nhiệt độ của nước. - Bước 4 : Ngâm hạt trong nước ấm. 2. Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống : - Bước 1 : Chọn mẫu kiểm tra. - Bước 2 : chuẩn đĩa hay khay gieo hạt. - Bước 3 : Xếp hạt đã ngâm nước sau 24h vào đĩa. - Bước 4 : Tính sức nảy mầm ( Thời gian từ 7-14 ngày ) : SNM = - Bước 5 : Xác định tỉ lệ nảy mầm. ( Thời gian từ 7-14 ngày ) SNM = HĐ3: Thực hành - Yªu cÇu hs tiÕn hµnh thùc hµnh. - Yªu cÇu hs cÇn thùc hµnh cÈn thËn , gi÷ g×n vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong thùc hµnh. - Quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng nhãm cßn lóng tóng. - §«n ®èc c¸c nhãm thùc hµnh theo ®óng quy tr×nh. - C¸c nhãm vÒ vÞ trÝ ®· ph©n c«ng ®Ó thùc hµnh. - L¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - Thùc hiÖn ®óng khi cã sù ®iÒu chØnh cña gi¸o viªn. III. Thực hành. - Thực hành theo nhóm. - Xử lí hạt giống bằng nước ấm. - Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. HĐ4 :Tổng kết, đánh giá: - Y/C các nhóm báo cáo lại quá trình TH, Kquả TH. - GV NX đánh giá: + Tinh thần, thái độ của HS trong giờ TH. + An toàn LĐ và vệ sinh môi trường. + Kết quả TH - Đại diện nhóm báo cáo kết quả. - HS lắng nghe. IV. Tổng kết đánh giá: 4. Hướng dẫn về nhà: Xem lại quy trình bài TH Xem tr­íc bµi 19: Chuẩn bị: Tìm hiểu các công việc chăm sóc cây trồng. Duyệt tuần 15 22/11/2012 Nguyễn Văn Hiếu IV. Rút kinh nghiệm : Tuần : 16 Ngày soạn : 25/12/2012 Tiết : 16 Ngày dạy : Bài 19 : CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức:- Hiểu được mục đích và nội dung của các biện pháp chăm sóc cây trồng. - Nêu được vai trò của việc tưới tiêu nước. Trình bày các cách tưới tiêu nước và nêu mỗi cách tưới ứng dụng cho từng loại cây. - Biết cách bón phân thúc cho cây trồng. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng chăm sóc, biện pháp chăm sóc cây trồng. 3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình chăm sóc khu vườn của gia đình. II. Chuẩn bị : - GV : + Tranh phóng to H 29, 30,31,32 SGK - HS : Xem trước nội dung bài ở nhà. III. Các bước lên lớp : 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Quá trình SX bất kì một loại cây trồng nào cũng gồm những giai đoạn giống nhau như: Làm đất, bón phân lót, gieo trồng.Sau khi gieo trồng điều quan trọng là phải chăm sóc thì cây mới có thể sinh trưởng, phát triển tốt được.Vậy kĩ thuật chăm sóc gồm những bước nào.Nội dung bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu biện pháp tỉa, dặm cây. - Y/C HS đọc thông tin SGK. ? NTN là tỉa, dặm cây. ? Tỉa, dặm cây nhằm mục đích gì. - GV gọi HS NXBS. - GV giải thích các cụm từ: Tỉa, dặm cây; khoảng cách, mật độ giúp HS hiểu. - GV KL - HS đọc lập nghiên cứu thông tin SGK. - Tỉa : Loại bỏ cây yếu, cây bị sâu bệnh. - Dặm cây: Trồng cây vào những nơi cây không mọc, những chổ trống. - Đảm bảo đúng khoảng cách, mật độ. - HS NXBS - Lắng nghe. - Ghi vào vỡ I/ Tỉa , dặm cây. - Tỉa : Loại bỏ cây yếu, cây bị sâu bệnh. - Dặm : trồng cây khỏe vào những nơi cây bị chết, không mọc. Đảm bảo đúng khoảng cách, mật độ. HĐ2: Tìm hiểu mục đích của việc làm cỏ, vun xới. - Y/C HS QS H.29 SGK. - GV: Sau khi gieo trồng cần tiến hành làm cỏ, vun xới kịp thời để đáp ứng Y/C sinh trưởng, phát triển của cây. (?) Nêu mục đích của việc làm cỏ và vun xới.  -Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập SGK. (?) Em hãy lựa chọn những nội dung phù hợp để làm bài tập. -Gọi các nhóm báo cáo kquả Tluận. - GV NX: Việc làm cỏ, vun xới quan trọng nhưng kịp thời, chú ý không làm tổn thương rễ cây, kết hợp các biện pháp khác. - HS QS H.29 SGK. - HS lắng nghe. - Diệt cỏ, vun xới đất " Tăng độ thoáng khí, cây đứng vững, sinh trưởng nhanh . - Nghiên cứu nội dung bài tập, thảo luận nhóm để thống nhất đáp án. - Đại diện nhóm báo cáo kquả, nhóm khác NXBS. II. Làm cỏ, vun xới. - Làm cỏ: Diệt cỏ dại, diệt sâu, bệnh hại. - Vun xới: Làm đất tơi xốp, hạn chế bốc hơi nước, chống đổ. HĐ3: Tìm hiễu biện pháp tưới tiêu, nước. - Y/C HS đọc thông tin SGK (?) Tưới nước nhằm mục đích gì. - GV: Mọi cây trồng đều rất cần nước để vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi cây. ?Mức độ cần nước của mỗi loại cây trồng ntn. ?Những loại cây nào cần nhiều nước, ít nước. - Gọi HS NXBS - GV NX chốt ý - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Tưới nước gồm những phương pháp nào. (?) Nêu nội dung của từng phương pháp. - Gọi HS NXBS. - GV KL - Y/C HS QS H.30 SGK. Hoàn thiện từng phương pháp tưới nước dưới hình - Gọi vài nhóm báo cáo kquả Tluận. - GV chốt ý - cây trồng rất cần nước để sinh trưởng, phát triển.Tuy nhiên nếu quá thiếu hoặc quá nhiều cũng đều ảnh hưởng tới cây. (?) Vì sao cần phải tiêu nước cho cây. ? Vậy gia đình em tiêu nước bằng cách nào. - Gọi HS NXBS - Lấy VD Về tình trạng ngập úng cây sẽ chết. - GV KL - HS đọc thông tin SGK. - Cung cấp nước để cây sinh trưởng, phát triển tốt. - Khác nhau. -Nhiều nước: Lúa, rau,Ít nước: Ngô, khoai, sắn, - HS NXBS cho nhau. - HS đọc thông tin SGK. - Gồm 4 phương pháp: tưới theo hàng theo hốc, tưới thấm, tưới ngập, tưới phun mưa. - HS tham khảo SGK trả lời. - HS NXBS. - QS H.30 Tluận nhóm hoàn thiện bài tập. - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác NXBS. - Tránh ngập úng và chết cây - Tháu nước hoặc bơm nước ngay. - HS NXBS III. Tưới, tiêu nước Tưới nước: Cung cấp nước để cây sinh trưởng, phát triển tốt. 2. Phương pháp tưới nước: Gồm 4 phương pháp tưới: Tưới theo hàng theo hốc, tưới thấm, tưới ngập, tưới phun mưa. 3. Tiêu nước: Nhằm chống ngập úng cho cây, giúp cây phát triển tốt. HĐ4 : Tìm hiểu cách bón phân thúc. - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Khi bón phân thúc cho cây chúng ta dùng loại phân có đặc điểm gì.Là loại phân nào? (?)Bón phân hóa học có ảnh hưởng gì tới môi trường hay không. (?) Bón phân thúc có tác dụng gì. (?) Nêu quy trình bón phân thúc. – Gọi HS NXBS - GV KL - HS đọc thông tin SGK. - Loại phân có đặc điểm dễ hòa tan.Phân hữu cơ hoai mục, phân hóa học. - Ảnh hưởng về môi trường đất, nước. - Tạo ĐK cây sinh trưởng, phát triển tốt và nhanh. - HS NXBS - Ghi nhớ kiến thức. IV. Bón phân thúc. - Loại phân dễ hòa tan. - Quy trình: SGK. 4. Củng cố: - Cho HS trả lời câu hỏi SGK. - Bài tập : Hãy ghép đôi các câu sau sao cho phù hợp 1. Vun, Xới đất a. Nhằm loại bỏ cây yếu, sâu bệnh. 2. Tỉa cây b. Nhằm cung cấp thêm chất dinh dưỡng. c. Thêm đất màu vào đất, làm đất thoáng khí. 5. Dặn Dò: Học bài,Trả lời câu hỏi SGK. Xem trước bài 20: Tìm hiểu các biện pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. IV. Rút Kinh nghiệm: Duyệt tuần 16 29/11/2012 Nguyễn Văn Hiếu Duyệt của BLĐ Phó HT Nguyễn Hữu Trung

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1516.doc