Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 33-35

I. Mục tiêu:

 - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết:

 - Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề.

- Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phơng pháp nối dây dẫn điện.

 - Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

II. Chuẩn bị:

 - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.

 - GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trớc.

 - GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng.

 - GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện.

III. Tiến trình tổ chứcdạy học:

1. Ổn định tổ chức 1/:

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

 3.Bài mới:

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 01/07/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 33-35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34 Ngày soạn: 25/4/2010 Ngày dạy: 30/4/2010 Lớp 9A Tiết 33: Kiểm tra I.Mục tiêu: -Qua kiểm tra, gv thu đợc thồn tin ngợc, từ đó có sự điều chỉnh về phơng pháp dạy học. -Hs rèn đợc tính cần cù, chính xác, trung thực, làm việc khoa học. II. Chuẩn bị: GV:Nghiên cứu sgk, sgv, ra đề kiểm tra. HS: ôn tập, chuẩn bị kiểm tra. III.tiến trình tổ chức dạy học: 1.ổn định lớp:(1’) 2.Kiểm tra bài cũ (0’) 3.Bài mới: Kiểm tra Đề bài: Câu 1: Đánh dấu x vào câu nào đúng a. Dựa vào lớp vỏ cách điện dây dẫn đợc chia thành dây bọc đơn và dây bọc đôi b. Cáp điện của mạng điện trong nhà thờng có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu đợc nắng ma c. Cờng độ sáng của đèn điện đo bằng ampekế d. Vôn kế mắc nối tiếp với mạch điện cần đo e. Chỗ nối giữa đờng dây trục chính và đờng dây nhánh gọi là mối nối phân nhánh Câu 2: Nối tên các phụ kiện kèm theo ống luồn dây với công dụng tơng ứng của mỗi phụ kiện a. ống nối T 1. cố định ống luồn dây trên tờng b. Kẹp ống đỡ 2. Nối nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau c. ống nối chữ L 3. Nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau d. ống nối nối tiếp 4. Phân nhánh dây dẫn mà không dùng mối nối rẽ Câu 3: Điền từ vào chỗ trống để nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi a. Không luồn các đờng dây .. vào chung một ống b. ...Phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 đến 1,5 m c. Tổng . của dây dẫn trong ống không vợt quá 40% tiết diện của ống d. Đờng dây phải với vật kiến trúc. Cao hơn mặt đất .. trở nên Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyện lí, sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 bóng đèn Bài làm: Đáp án và biểu điểm Câu 1: 2,5 điểm mỗi phần 0,5 điểm Câu đúng b,e Câu 2: 2 điểm mỗi phần đúng đợc 0,5 điểm a – 4 ; b – 1 ; c – 3 ; d - 2 Câu 3: 2,5 điểm mỗi phần đúng 0,5 điểm Khác cấp điện áp Bảng điện Tiết diện Song song 2,5m Câu 4: 3 điểm Sơ đồ nguyên lí : 1 điểm Sơ đồ lắp đặt : 2 điểm Ban giám hiệu ký duyệt Ngày 26 tháng 4 năm 2010 Tuần 35 Ngày soạn: 2/ 05 /2010 Ngày dạy : 7 / 05/201 0Lớp 9A Tiết: 34 Ôn Tập lý thuyết và thực hành I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề. - Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phơng pháp nối dây dẫn điện. - Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà. - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II. Chuẩn bị: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. - GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trớc. - GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng. - GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện. III. Tiến trình tổ chứcdạy học: 1. ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1(5’).Tìm hiểu quy trình lắp đặt mạch điện. GV: Nêu mục tiêu ôn tập. + Biết đặc điểm, yêu cầu của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để chọn nghề. + Biết sử dụng các dụng cụ trong lắp đặt điện. + Hiểu một cách tổng quát quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà. GV: Hớng dẫn cho học sinh hoạt động theo nhóm vào phiếu học tập về dây dẫn điện. - Yêu cầu kỹ thuật mối nối. - Quy trình chung nối dây dẫn điện. - Mô tả những thao tác kỹ thuật cơ bản của một phơng pháp nối. GV: Hớng dẫn học sinh ôn tập quy trình lắp đặt mạch điện. + Quy trình chung. + Mô tả cách lắp đặt 1 mạch điện cụ thể VD: Một mạch điện huỳnh quang, sợi đốt. HĐ2. Nội dung ôn tập. GV: đa ra các nội dung ôn tập cho HS. . A. Câu hỏi ôn tập. Câu1: Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau nh thế nào? Dây cáp đợc Lắp đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà? Câu2: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trớc câu trả lời mà em cho là đúng: - Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là: A. Ampekế C. Oát kế B. Ôm kế D. Vôn kế Câu 3: Tại sao trên các vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế và ampekế? Câu 4: Dây dẫn điện trong nhà thơng đợc nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và đợc cách điện ? Câu 5: Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó đợc không? Tại sao? Câu 6: Phân biệt sự khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện. Câu 7: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hoạt động 3.Củng cố 2/. GV: Hớng dẫn học sinh ôn tập. - Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ. - Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. Hoạt động 3. Hớng dẫn về nhà 2/: - Về nhà học bài tất cả các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn điện. - Đọc và xem trớc các câu hỏi và bài tập phần ôn tập. - Chuẩn bị giấy thi để giờ sau thi học kỳ II. HS: thảo luận và đa ra các câu trả lời. HS: Thực hiện dới sự giám sát của giáo viên HS chăm chú theo dõi hớng dẫn của GV I. Quy trình lắp đặt mạch điện. Vẽ sơ đồ lắp đặt i Vạch dấu vị trí lắp đặt thiết bị và dây dẫn i Khoan lỗ lắp đặt các thiết bị điện và dây dẫn. i Lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn i Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu i Vận hành thử B. Đáp án - Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau: Cáp bao gồm nhiều dây dẫn điện. Dây cáp đợc lắp trớc công tơ ở mạng điện trong nhà. - Đáp án đúng ý D. - Trên vỏ mày biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế để biết đợc điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà, từ đó tăng giảm điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà cho phù hợp với thiết bị điện. - Dây dẫn điện trong nhà thờng đợc nối với nhau bằng cách vặn xoắn cơ học, kẹp đai hoặc hàn. Các mối nối cần đợc hàn để có độ bền cơ học cao và dẫn điện tốt, sau đó đợc cách điện để đảm bảo an toàn. - Vạch dấu ’Khoan lỗ BĐ ’Nối dây TBĐ của BĐ ’Lắp TBĐ vào BĐ ’ Kiểm tra. - Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó, vì nếu không vạch dấu thì các thiết bị lắp trên bảng điện sẽ không hợp lý và chính xác. - Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện: Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sắp xếp và cách lắp ráp các phần tử của mạng điện, còn sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạnh điện và còn dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điện. - Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào vị trí lắp đặt các thiết bị của mạch điện. Ban giám hiệu ký duyệt Ngày 3 tháng 5 năm 2010 Tuần 36 Ngày soạn: 8/5/ 2010 Ngày dạy : 14/5/2010 lớp 9A Tiết: 35 kiểm tra cuối năm học ( Lý thuyết và thực hành) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về phần vật liệu cơ khí. - Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên. - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hớng điều chỉnh phơng pháp cho phù hợp. II.Chuẩn bị: - GV: Đề thi, đáp án, cách chấm điểm. - Trò: ôn tập những phần đã học, chuẩn bị giấy thi. III. Tiến trình tổ chứcdạy học: 1. ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ ( 0’): 3.Bài mới: A.Đề kiểm tra Câu 1 ( 1,5 điểm ): - Hãy khoanh vào chữ cái đứng trớc câu trả lời mà em cho là đúng. 1.Dụng cụ để đo đờng kính dây dẫn và chiều sâu của lỗ là: A. Thớc dây. B. Thớc góc. C. Thớc cặp. D. Thớc dài. 2.Đồng hồ điện đợc dùng để đo điện trở mạch điện là: A. Oát kế. B. Ampe kế. C. Vôn kế. D. Ôm kế. 3. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi rẽ nhánh dây dẫn mà không nối phân nhánh ( Nối rẽ ), ngời ta trờng dùng: A. ống nối chữ T. B. ống nối thẳng. C. ống nối L. D. Puli sứ. Câu 2 ( 2,5 điểm ). - Em hãy xắp xếp thứ tự của các công đoạn cho trớc trong khung sau thành quy trình lắp đặt mạch điện chiếu sáng: Kiểm tra và vận hành thử Vạch dấu 1) 4) 5) Khoan lỗ bảng điện Lắp TBĐ vào bảng điện 3) Đi dây ra đèn 2) 4) Thứ tự :.................................................................. Câu 3 ( 6 điểm ): - Một mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực điều khiển đóng cắt 2 đèn. Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó vào khung trống dới đây. O A B. Đáp án và thang điểm. Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm. 1) ý C. 2) ý D. 3) ý A. Câu 2: ( 2,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm. - 5 ’ 3 ’ 2 ’ 4 ’1 Câu 3: ( 6 điểm) - Vẽ sơ đồ mạch điện. Đáp án sơ đồ: Đề số 1: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt. Đề số 2: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn sợi đốt. Đề số 3: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn ống huỳnh quang. Đề số 4: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt. Ký duyệt của BGH Ngày.....tháng.....năm 2010

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_33_35.doc
Giáo án liên quan