Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 - Tiết 15: Kiểm tra 1 tiết

I. MỤC TIÊU : Kiểm tra kết quả giảng dạy và học tập phần động học chất điểm từ đó bổ sung kịp thời những thiếu sót, yếu điểm.

II. ĐỀ RA :

I. Câu hỏi trắc nghiệm :

1. Trường hợp nào dưới đây có thể vật là chất điểm?

 . Trái Đất chuyển động tự quay quanh mình nó.

 . Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

 . Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

 . Giọt nước mưa đang rơi.

2. Trong chuyển động thẳng đều.

 . Tọa độ x phụ thuộc vào cách chọn gốc toạ độ.

 . Đường đi được không phụ thuộc vào vận tốc v.

 . Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 - Tiết 15: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 15 : KIỂM TRA 1 TIẾT I. MỤC TIÊU : Kiểm tra kết quả giảng dạy và học tập phần động học chất điểm từ đó bổ sung kịp thời những thiếu sót, yếu điểm. II. ĐỀ RA : I. Câu hỏi trắc nghiệm : 1. Trường hợp nào dưới đây có thể vật là chất điểm? . Trái Đất chuyển động tự quay quanh mình nó. . Hai hòn bi lúc va chạm với nhau. . Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước. . Giọt nước mưa đang rơi. 2. Trong chuyển động thẳng đều. . Tọa độ x phụ thuộc vào cách chọn gốc toạ độ. . Đường đi được không phụ thuộc vào vận tốc v. . Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. . Đường đi được s phụ thuộc vào mốc thời gian. 3. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : x = 5 + 60t ; (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Toạ độ ban đầu và vận tốc chuyển động của chất điểm là : . 0 km và 5 km/h . 0 km và 60 km/h . 5 km 60 km/h . 5 km 5 km/h 4. Sử dụng vận tốc trung bình s ta có thể : . Xác định chính xác vị trí của vật tại một thời điểm t bất kỳ. . Xác định được thời gian vật chuyển động hết quãng đường s. . Xác định được vận tốc của vật tại một thời điểm t bất kỳ. . Xác định được quãng đường đi của vật trong thời gian t bất kỳ. 5. Trong chuyển động biến đổi, vận tốc trung bình trên đoạn đường s là : . Thương số giữa quãng đường s và thời gian đi hết quãng đường s. . Trung bình cộng của các vận tốc đầu và cuối. . Vận tốc tức thời ở chính giữa quãng đường s. . Vận tốc tức thời ở đầu quãng đường s. 6. Hai xe chạy từ A đến B cách nhau 60km. Xe (1) có vận tốc 20km/h và chạy liên tục không nghỉ, Xe (2) khởi hành sớm hơn 1 giờ nhưng dọc đường phải dừng lại 2 giờ. Xe (2) phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng lúc với xe (1). .15km/h . 20km/h . 30km/h .40km/h 7. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc có tính chất nào sau đây : . = 0. . ngược chiều với . . cùng chiều với . . có phương, chiều và độ lớn không đổi. 8. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều : . v + v0 = . v2 = 2as + v . v - v0 = . v2 + v= 2as 9. . Một viên vi sắt rơi tự do từ độ cao 78,4m. Lấy g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là : . 40 m/s . 80 m/s . 39,2 m/s . 78,4 m/s 10. Độ lớn của gia tốc rơi tự do : . Được lấy theo ý thích của người sử dụng. . Không thay đổi ở mọi lúc, mọi nơi. . Bằng 10m/s2. . Phụ thuộc vào vĩ độ địa lí trên Trái Đất. 11. Chỉ ra câu sai. Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: . Vectơ vận tốc không đổi. . Quỹ đạo là đường tròn. . Tốc độ góc không đổi. . Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm. 12. Thuyền chuyển động xuôi dòng thẳng đều với vận tốc 6km/h so với dòng nước. Nước chảy với vận tốc 2,5 km/h so với bờ sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông là : . 6 km/h . 8,5 km/h . 3,5 km/h . 4,5 km/h II. Câu hỏi giáo khoa : Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều và tốc độ dài trong chuyển động tròn đều. III. Các bài toán : 1. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh. Sau khi đi được quãng đường 200m tàu dừng lại. a) Tính gia tốc của tàu và thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại. b) Tính quãng đường tàu đi được từ đầu giây thứ 5 đến cuối giây thứ 9 kể từ khi hãm phanh. 2. Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong 3 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi được quãng đường bằng độ cao h đó. Lấy g = 10m/s2. Tính thời gian rơi, độ cao h và vận tốc của vật lúc chạm đất.

File đính kèm:

  • docKIỂM TRA I TIẾT.doc