Giáo án Hình học lớp 9 - Tiết 8: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỷ số lượng giác và góc - Trường THCS Quý Hoà

I. MỤC TIÊU:

- Có kĩ năng dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc và ngược lại.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- Giáo viên : máy tính bỏ túi FX 570 MS.

- Học sinh : Máy tính bỏ túi fx500 MS, fx570 MS.

III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LÊN LỚP

1/Kiểm tra bài cũ

- HS1) Phát biểu tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

- HS2) Vẽ tam giác ABC có: Â = 900 ; gócB = ; gócC = .

Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc và .

2/ Giới thiệu bài mới

3/Tổ chức các hoạt động của GV và HS

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 9 - Tiết 8: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỷ số lượng giác và góc - Trường THCS Quý Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng:22/9/2012 Tiết 8: sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỷ số lượng giác và góc I. mục tiêu: - Có kĩ năng dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc và ngược lại. II. Chuẩn bị của GV và HS: - Giáo viên : máy tính bỏ túi FX 570 MS. - Học sinh : Máy tính bỏ túi fx500 MS, fx570 MS. III.Các bước tiến hành lên lớp 1/Kiểm tra bài cũ - HS1) Phát biểu tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. - HS2) Vẽ tam giác ABC có: Â = 900 ; gócB = a ; gócC = b. Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc a và b. 2/ Giới thiệu bài mới 3/Tổ chức các hoạt động của GV và HS Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: cách tìm tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước Sin - GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính FX 570 MS để tìm tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước . - Để tìm Sin 46012' bấm nút 46012 = bấm ' bấm nút - GV cho HS tìm sin25013' , ... - Tương tự tìm cos, tan của 1 góc cho trước ta cũng làm như trên. - Nêu cách tìm cos46012', tan46012'? cos - Để tìm cos46012' bấm nút = 46012 bấm ' bấm nút tan - Để tìm tan46012' bấm nút = 46012 bấm ' bấm nút - GV cho HS lấy VD bất kì thực hành bấm máy . - GV hướng dẫn cách tìm cot của 1 góc cho trước 1 - Để tìm tan46012' bấm nút tan : bấm bấm = 46012 bấm ' bấm nút - HS sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn: a) Sin70013'. b) cos25032'. c) tan43010'. d) cot32015'. Hoạt động 2: Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó - GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính FX 570 MS để Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó Shift Sin - Để tìm a biết Sina = 0,7837. bấm nút bấm 0,7837 = bấm ' bấm nút 0'' bấm nút - GV tương tự tìm a biết cosa ; tana - GV nhấn mạnh cách tìm số đo góc nhọn a khi biêt cot a bằng máy tính: SHIFT tan - HS làm bài tập ?3; 19; 21/sgk - HS lấy VD bấm máy thực hiện. 1. Cách tìm tỉ số lượng giác góc nhọn cho trước VD1: Sin46012' 0,7218. sin25013' 0,4260. VD2: cos 46012' 0,6921 cos52054' 0,6032. cos33014' 0,8364. VD3: tan46012'1,0248 tan52018' 1,2938. tan82013' 7,316 VD4: vì cot8032' = tan81028' Vậy : cot8032' 6,6646. cot56025' = ị cot56025' 0,6640 2. Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó VD1: Tìm góc nhọn a (làm tròn đến phút). Biết a)Sina = 0,7837. ị a 51036'. b) sina = 0,4470. ị a 270. ?3. Tìm a biết cota = 3,006. a 18024'. Bài 19/sgk: a) sina = 0,2368 ị a 13041’ b) cosa = 0,6224 ị a 51030’ c) tana = 2,154 ị a 6505’ d) cota = 3,215 ị a 1705’ Bài 21/sgk: sin x = 0,3495ị x = 20027' cos x = 0,5427ị x = 5707' tan x = 1,5142ị x = 56033' cot x = 3,163ị x = 17032' 4/ Củng cố, dặn dò Làm bài tập 18 .- Bài 39, 41 . - Ôn tập tra bảng số và máy tính bỏ túi tìm các tỉ số lượng giác của góc đó. 5/ Rút kinh nghiệm ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docHinh 9 tiet 8 su dung may tinh casio.doc