Giáo án Kể chuyện 4 - Chương trình cả năm

I/- Mục đích - yêu cầu :

 Nghe kể lại được từng đoạn câu chuyện theo câu hỏi gợi ý ( SGK ) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Một nhà thơ chân chính ( do GV kể ) .

 - Hiểu được ý nghĩa câu chyện :Ca ngợi nhà thơ chân chính , có khí phách cao đẹp , thà chết chứ không chịu khuất phục cường quyền .

II/- Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh họa truyện

 - Bảng phụ viết sẵn nội dung yu cầu 1a, b, c, d

III/- Các hoạt động dạy học:

 1- Ổn định

 2- KTBC :

 - 1 học sinh kể câu chuyện về lòng nhân hậu . em đã nghe, đã đọc

 - Giáo viên nhận xét

3-Bài mới:

 a- Giới thiệu truyện : Trong tiết kể chuyện hôm nay, các em sẽ được nghe kể câu chuyện về một nhà thơ chân chính của vương quốc Đa-ghét-xtan. Nhà thơ này trung thực, thẳng thắng, th chết trn gin lửa thiêu chứ nhất định không chịu khuất phục hát với bài ca tri với lòng mình

 b- Giáo viên kể chuyện

 

doc35 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 07/07/2023 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Kể chuyện 4 - Chương trình cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 SỰ TÍCH HỒ BA BỂ I/- Mục đớch - yờu cầu : -Nghe kể laùi ủửụùc tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo tranh minh hoùa , keồ noỏi tieỏp ủửụùc toaứn boọ caõu chuyeọn Sửù tớch hoà Ba Beồ ( do GV keồ ). - Hieồu ủửụùc yự nghúa caõu chuyeọn : Giaỷi thớch sửù hỡnh thaứnh hoà Ba Beồ vaứ ca ngụùi nhửừng con ngửụứi giaứu loứng nhaõn aựi . II/- Đồ dựng dạy học: - Tranh minh họa truyện trong SGK - Tranh, ảnh hồ Ba bể II/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- Bài mới: a- Giới thiệu truyện : trong tiết kể chuyện mở ủaàu chủ điểm : thương người như thể thương thõn cỏc em sẽ nghe kể cõu chuyện giải thớch sự tớch hồ Ba bể, một hồ nước to, đẹp thuộc Tỉnh Bắc Kạn ( giỏo viờn giới thiệu tranh ) - Trước khi nghe kể chuyện, cỏc em hóy quan sỏt tranh minh họa, đọc thầm yờu cầu của bài hụm nay trong SGK b- Giỏo viờn kể - Giỏo viờn kể 1 lần, kể toàn truyện, vừa kể vừa giải thớch cỏc từ + Cầu phỳc: cầu xin được hưởng điều tốt lành + Giao long: bài rắn lớn, cũn gọi là thuồng luồng. + Bà gúa: người phụ nữ cú chồng bị chết + làm việc thiện : làm điều tốt lành cho người khỏc + Bõng quơ : khụng đõu vào ủaõu , khụng cú cơ sở tin tưởng - Giỏo viờn kể lần 2, vừa kể vừa chớ vào tranh minh họa c- Hướng dẫn học sinh kể, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Học sinh đọc lần lượt yờu cầu của bài tập - Giỏo viờn nhắc học sinh trước khi kể : kể đỳng cốt truyện, khụng cần lặp đỳng nguyờn văn, kể xong cần trao đổi cựng bạn về nội dung ý nghĩa - Học sinh kể theo nhúm ( nhúm 4 em ) mỗi em 1 tranh - Học sinh thi kể trước lớp + Vài tốp kể từng đoạn + vài học sinh thi kể toàn bộ cõu chuyện - Học sinh trao đổi nội dung trả lời cõu hỏi ở SGK, giỏo viờn chốt ý : cõu chuyện ca ngợi những con người giàu lũng nhõn ỏi; khẳng định người giàu lũng nhõn ỏi sẽ được đền đỏp xứng đaựng - Cả lớp, giỏo viờn nhận xột, bỡnh chọn bạn kể chuyện hay, bạn hiểu cõu chuyện nhất 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học, khen ngợi học sinh nghe bạn kể chuyện chăm chỳ, yờu cầu nhận xột chớnh đỏng - Yờu cầu học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn, xem trước nội dung tiết kể chuyện Nàng Tiờn Ốc Tuần 2 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/- Mục đớch - yờu cầu : - Hieồu caõu chuyeọn thụ Naứng Tieõn OÁc , keồ laùi ủuỷ yự baứng lụứi cuỷa mỡnh . - Hieồu yự nghúa caõu chuyeọn : Con ngửụứi caàn thửụng yeõu giuựp ủụừ laón nhau. II/- Đồ dựng dạy học: - Tranh minh họa truyện trong SGK III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 2 học sinh tiếp nối nhau kể lại cõu chuyện Sự tớch Hồ Ba bể - 1 học sinh núi ý nghĩa cõu chuyện - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện: Trong tiết hụm nay, cỏc em sẽ đọc một chuyện cổ tớch bằng thơ cú tờn gọi Nàng tiờn Ốc. Sau đú cỏc em sẽ kể lại cõu chuyện thơ đú bằng lời của mỡnh, khụng lặp lại hoàn toàn lời thơ trong bài. b- Tỡm hiểu chuyện - Giỏo viờn đọc diễn cảm bài thơ - 2-3 học sinh đọc thơ ( nối tiếp nhau ), 1 học sinh đọc toàn bài . - Học sinh trả lời cỏc cõu hỏi . Đoạn 1 : - Bà lóo nghốo làm nghề gỡ để sinh sống ? - Bà lóo làm gỡ khi bắt được Ốc ? Đoạn 2 : - Từ khi cú Ốc, bà lóo thấy trong nhà cú gỡ lạ ? Đoạn 3: - Khi rỡnh xem, bà lóo đó thấy gỡ ? - sau đú bà laừo ủaừ làm gỡ ? ( bớ mật đập vở vừ Ốc, rồi ụm... ) - Cõu chuyện kết thỳc như thế nào ?( bào lóo và nàng tiờn sống hạnh phỳc bờn nhau, họ thương yờu nhau như 2 mẹ con ) c- Hướng dẫn học sinh kể, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện * Hướng dẫn học sinh kể bằng lời của mỡnh - Giỏo viờn nờu cõu hỏi : thế nào là kể lại cõu chuyện bằng lời của em ? ( em đúng vai người kể, kể lại chuyện cho người khỏc nghe. Kể bằng lời của em là dựa vào nội dung truyện thơ, khụng đọc lại từng cõu thơ ) - 1 học sinh kể mẫu đoạn 1 * Học sinh kể theo nhúm - trao đổi ý nghĩa cõu truyện * Học sinh thi kể toàn bộ cõu chuyện trước lớp và nờu ý nghĩa cõu chuyện. Giỏo viờn kết luận : Cõu chuyện đú núi về tỡnh thương yờu lẫn nhau giữa bào lóo và nàng tiờn ốc.Bà lóo thương ốc, ốc biến thành tiờn giỳp bà. cõu chuyện giỳp ta hiểu rằng : con người phải thương yờu nhau. Ai sống nhõn hậu thương yờu mọi người sẽ cú cuộc sống hạnh phỳc. - Giỏo viờn, học sinh bỡnh chọn học sinh kể hay, hiểu truyện, nghe kể chăm chỳ, cú lời nhận xột chớnh xỏc . 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học. - Nhắc học sinh HTL 1 đoạn thơ, về kể lại cho người thõn nghe. - Dặn học sinh chuẩn bị bài kể chuyện ở tuần 3 . --------------------------------------------------------------------- Tuần 3 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/- Mục đớch - yờu cầu : Keồ ủửụùc caõu chuyeọn ( maóu chuyeọn , ủoaùn chuyeọn )ủaừ nghe , ủaừ ủoùc coự nhaõn vaọt , coự yự nghúa , noựi veà loứng nhaõn haọu ( theo gụùi yự ụỷ SGK ) - Lụứi keồ roừ raứng raứnh maùch , bửụực ủaàu bieồu loọ tỡnh caỷm qua gioùng keồ II/- Đồ dựng dạy học: - Một số truyện viết về lũng nhõn hậu - Bảng lớp viết đề bài - Giấy khổ to viết gợi ý 3 trong SGK, tiờu chuẩn đỏnh giỏ bài kể chuyện III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể cõu chuyện thơ Nàng tiờn ốc. 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện: mỗi em chắc đều đó chuẩn bị một cõu chuyện mỡnh đó nghe, đó đọc núi về lũng nhõn hậu, tỡnh cảm yờu thương đựm bọc lẫn nhau giữa người và người. Trong tiết học này, cỏc em sẽ biết ai chọn được cõu chuyện hay nhất, ai kể chuyện hấp dẫn nhất. - Giỏo viờn tỡm hiểu học sinh đó đọc truyện ở nhà như thế nào b- Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc đề. Giỏo viờn gạch chõn những từ trọng tõm của đề : được nghe, được đọc, lũng nhõn hậu - 4 học sinh đọc cỏc gợi ý ở SGK ( 1 - 2 -3 -4) cả lớp theo dừi - Học sinh đọc thầm gợi ý 1, giỏo viờn nhắc học sinh nờn kể những chuyện ngoài SGK. - Gọi nhiều học sinh giới thiệu truyện mỡnh kể ( kết hợp núi ý nghĩa ) - Cả lớp đọc thầm gợi ý 3, giỏo viờn dỏn bảng tờ giấy đó viết dàn bài kể chuyện, nhắc học sinh + Giới thiệu cõu chuyện: tờn truyện, em nghe cõu chuyện , đọc cõu chuyện này ở đõu ? + Kể phải cú mở đầu, diễn biến, kết thỳc. + Chuyện dài thỡ chỉ chọn những tỡnh tiết chớnh để kể. c- Hướng dẫn học sinh kể, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Học sinh kể theo cặp rồi trao đổi ý nghĩa - Học sinh thi kể chuyện trước lớp, giỏo viờn dỏn bảng tổ chức đỏnh giỏ - Học sinh kể xong phải nờu ý nghĩa cõu chuyện - Cả lớp nhận xột, tớnh điểm - Cả lớp bỡnh chọn bạn cú cõu chuyện hay nhất, kể hay 4-5/ Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học. Biểu dương học sinh - Dặn học sinh kể lại cõu chuyện vừa kể cho người thõn nghe ---------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 4 MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Truyện dõn gian Nga I/- Mục đớch - yờu cầu : Nghe keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo caõu hoỷi gụùi yự ( SGK ) ; keồ noỏi tieỏp ủửụùc toaứn boọ caõu chuyeọn Moọt nhaứ thụ chaõn chớnh ( do GV keồ ) . - Hieồu ủửụùc yự nghúa caõu chyeọn :Ca ngụùi nhaứ thụ chaõn chớnh , coự khớ phaựch cao ủeùp , thaứ cheỏt chửự khoõng chũu khuaỏt phuùc cửụứng quyeàn . II/- Đồ dựng dạy học: - Tranh minh họa truyện - Bảng phụ viết sẵn nội dung yờu cầu 1a, b, c, d III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể cõu chuyện về lũng nhõn hậu ... em đó nghe, đó đọc - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : Trong tiết kể chuyện hụm nay, cỏc em sẽ được nghe kể cõu chuyện về một nhà thơ chõn chớnh của vương quốc Đa-ghột-xtan. Nhà thơ này trung thực, thẳng thắng, thà chết trờn giàn lửỷa thiờu chứ nhất định khụng chịu khuất phục hỏt với bài ca trỏi với lũng mỡnh b- Giỏo viờn kể chuyện - Lần 1 : kể cú giải thớch từ + Tấu : đọc theo lối biểu diễn nghệ thuật + Giàn hỏa thiờu : giàn thiờu người, 1 hỡnh thức trừng phạt dó man cỏc tội phạm thời trung cổ ở cỏc nước phương Tõy - Lần 2 : Kể cú tranh minh hoạ c- Hướng dẫn học sinh kể, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - 1 học sinh đọc cỏc cõu hỏi a, b, c, d - Học sinh trả lời lần lượt cỏc cõu hỏi a/ Dõn chỳng phản ứng bằng cỏch hỏt 1 bài hỏt lờn ỏn thúi hống hỏch tàn bạo của nhà vua và phơi bày nỗi thống khổ của nhõn dõn b/ Nhà vua ra lệnh lựng bắt kỡ được kẻ đó sỏng tỏc bài ca phản loạn ấy. Vỡ khụng thể tỡm được ai là tỏc giả của bài hỏt, nhà vua hạ lệnh tống giam tất cả cỏc nhà thơ và nghệ nhõn hỏt rong. c/ Cỏc nhà thơ, cỏc nghệ nhõn lần lượt khuất phục. Họ hỏt lờn những bài ca tụng nhà vua. duy chỉ cú 1 nhà thơ trước sau vẫn im lặng d/ Nhà vua thay đổi thỏi độ vỡ sự khõm phục, kớnh trọng lũng trung thực và khớ phỏch của nhà thơ thà bị thiờu chỏy, nhất định khoõng chịu núi sai sự thật - Học sinh kể theo nhúm, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Thi kể toàn bộ cõu chuyện trước lớp rồi nờu ý nghĩa - Cả lớp và giỏo viờn nhận xột bỡnh chọn học sinh kể hay, hiểu chuyện 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học. Khen học sinh chăm chỳ, nhận xột lời kể chớnh xỏc - Khuyến khớch học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. - Dặn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện ở tuần tới ------------------------------------------------------------------------- Tuần 5 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/- Mục đớch - yờu cầu : - Dửùa vaứo gụùi yự ( SGK ) , bieỏt choùn vaứ keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn ủaừ nghe , ủaừ ủoùc noựi veà tớnh trung thửùc . - Hieồu caõu chuyeọn vaứ neõu ủửụùc noọi dung chớnh cuỷa chuyeọn . II/- Đồ dựng dạy học: - Một số truyện về tớnh trung thực - Bảng lớp viết đề bài, giấy khổ to viết gợi ý 3 trong SGK, tổ chức đỏnh giỏ III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể lại cõu chuyện " 1 nhà thơ chõn chớnh " và nờu ý nghĩa chuyện - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện: b- Tỡm hiểu chuyện * Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc đề bài, giỏo viờn gạch dưới cỏc từ trọng tõm của đề : được nghe, được đọc, tớnh trung thực - 4 học sinh tiếp nối đọc cỏc gợi ý 1, 2, 3 , 4 + Giỏo viờn dỏn lờn bảng dàn ý bài kể chuyện + Giỏo viờn lưu ý học sinh nờn chọn cõu chuyện mỡnh kể * Học sinh thực hành kể chuyện - Kể trong nhúm - Kể trước lớp - Cả lớp, giỏo viờn nhận xột, tớnh điểm - cả lớp bỡnh chọn bạn ham đọc sỏch, chọn cõu chuyện hay, bạn kể chuyện tự nhiờn, hấp dẫn 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học.biểu dương học sinh - Dặn học sinh chuẩn bị bài kể chuyện ở tuần sau . ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 6 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/- Mục đớch - yờu cầu : - Dửùa vaứo gụùi yự (SGK ) , bieỏt choùn vaứ keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn ủaừ nghe, ủaừ ủoùc , noựi veà loứng tửù troùng . - Hieồu caõu chuyeọn vaứ neõu ủửụùc noọi dung chớnh cuỷa chuyeọn. II/- Đồ dựng dạy học: - Một số truyện viết về lũng tự trọng - Bảng lớp viết đề bài - Giấy khổ to viết gợi ý 3 trong SGK, tiờu chuẩn đỏnh giỏ bài kể chuyện III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể cõu chuyện núi về tớnh trung thực mà em đó kể ở tiết trước. - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện: b- Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc đề. Giỏo viờn gạch chõn những từ trọng tõm của đề : lũng tự trọng, được nghe, được đọc - 4 học sinh đọc cỏc gợi ý ở SGK ( 1 - 2 -3 -4 - 5 ) cả lớp theo dừi - Giỏo viờn nhắc học sinh nờn kể những chuyện ngoài SGK. - Học sinh tiếp nối nhau giới thiệu tờn cõu chuyện của mỡnh - Học sinh đọc thầm dàn ý của bài kể ( gợi ý 3 ) trong SGK, giaựo vieõn dỏn lờn bảng dàn ý bài kể chuyện, tiờu chuẩn đỏnh giỏ bài kể chuyện * Học sinh thực hành kể chuyện - Học sinh kể theo cặp rồi trao đổi ý nghĩa - Học sinh thi kể trước lớp - Cả lớp , giỏo viờn nhận xột, tớnh điểm - Cả lớp bỡnh chọn bạn cú cõu chuyện hay nhất, kể hay nhất, người nờu cõu hỏi hay nhất 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học. Nhắc nhở học sinh yếu rốn luyện thờm - Dặn học sinh chuẩn bị bài kể chuyện sau -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 7 LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG I/- Mục đớch - yờu cầu : - Nghe keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo tranh minh hoùa ( SGK ) ; keồ noỏi tieỏp ủửụùc toaứn boọ caõu chuyeọn Lụứi ửụực dửụựi traờng traờng ( do GV keồ ). - Hieồu ủửụùc yự nghúa caõu chuyeọn :nhửừng ủieàu ửụực cao ủeùp mang laùi nieàm vui , nieàm haùnh phuực cho moùi ngửụứi . II/- Đồ dựng dạy học: - Tranh minh họa truyện trong SGK phúng to III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể cõu chuyện về lũng tự trọng ... em đó kể ở tiết trước - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : yờu cầu học sinh xem tranh và cõu hỏi gợi ý b- Giỏo viờn kể chuyện - Kể lần 1 - Kể lần 2 c- Hướng dẫn học sinh kể, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Học sinh tiếp nối nhau đọc yờu cầu của bài tập - học sinh kể trong nhúm ( nhúm 4 em ) rồi trao đổi ý nghĩa chuyện - Học sinh thi kể trước lớp + 2, 3 tốp học sinh tiếp nhau thi kể toàn bộ cõu chuyện + vài học sinh thi kể toàn bộ cõu chuyện + Học sinh kể xong đều trả lời cõu hỏi a, b, c của yờu cầu 3 SGK -Cả lớp, giỏo viờn nhận xột bỡnh chọn nhúm, cỏ nhõn kể hay, hiểu truyện nhất, cú dự đoỏn về kết cục vui của cõu chuyện hợp lớ, thỳ vị . a/ Cụ gỏi mự trong cõu chuyện cầu nguyện cho Bỏc hàng xúm bờn nhà được khỏi bệnh . b/ Hành động của cụ cho thấy cụ là người nhõn hậu, sống vỡ người khỏc c/ Kết cục vui : Mấy năm sau cụ bộ ngày xưa trũn 15 tuổi. Đỳng đờm trăng rằm thỏng giờng, cụ đó ước cho đụi mắt của chị Ngõn sỏng lại. Điều ước thaọt thiờng. Năm ấy, chị Ngõn đó sỏng mắt trở lại sau một ca phẫu thuật. Giờ chị sống rất hạnh phỳc. Chị đó cú gia đỡnh: 1 người chồng tốt bụng và con gỏi 2 tuổi xinh xắn, bụ bẫm 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nờu cõu hỏi : Qua cõu chuyện, em hiểu điều gỡ ? ( những điều ước cỏi đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phỳc cho người núi điều ước cho tất cả mọi người ) - Khuyến khớch học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. - Dặn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện ở tuần tới ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 8 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/- Mục đớch - yờu cầu : - Dửùa vaứo gụùi yự ( SGK ),bieỏt choùn vaứ keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn ( maóu chuyeọn , ủoaùn truyeọn ) ủaừ nghe , ủaừ ủoùc noựi veà moọt ủieàu ửụực vieón voõng, phi lớ . - Hieồu ủửụùc caõu chuyeọn vaứ neõu ủửụùc noọi dung chớnh cuỷa truyeọn II/- Đồ dựng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện Lời ước dưới trăng để giỏo viờn kiểm tra bài cũ - Một số sỏch, bỏo viết về ước mơ III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1, 2 học sinh kể 1, 2 đoạn cõu truyện Lời ước dưới trăng - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện: Mỗi em chắc đều biết một vài chuyện núi về ước mơ. Cú những ước mơ cao đẹp, chắp cỏnh cho con người bay xa. Cũng cú những ước mơ viễn vong, phi lớ, chỉ mang lại kết quả buồn chỏn. Tiết kể chuyện hụm nay tạo điều kiện để cỏc em được kể cho nhau nghe những cõu chuyện đú . - Học sinh nờu 1 số tờn truyện mà em đó đọc ở nhà và chọn truyện - 1 học sinh giới thiệu nhanh những chuyện cỏc em mang đến lớp b- Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc đề. Giỏo viờn gạch chõn những từ trọng tõm của đề : được nghe, được đọc, ước mơ cao đẹp, viễn vong , phi lớ - 3 học sinh tiếp nối đọc 3 gợi ý ở SGK ( 1 - 2 -3 ) cả lớp theo dừi - Học sinh đọc thầm gợi ý 1. Giỏo viờn nhắc học sinh , ngoài những truyện cú trong SGK, học sinh nờn kể những cõu chuyện khỏc - Học sinh suy nghĩ trả lời cõu hỏi + Em sẽ chọn kể chuyện về loại nào ? +Núi tờn chuyện em lựa chọn - Học sinh đọc thầm lại gợi ý 2, 3. giỏo viờn lưu ý học sinh dàn ý bài kể * Học sinh thực hành kể chuyện - Học sinh thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa cõu truyện - Học sinh kể theo cặp, trao đổi ý nghĩa cõu truyện - Học sinh thi kể trước lớp, Trao đổi đối thoại về nhõn vật, chi tiết, ý nghĩa truyện - Cả lớp, giỏo viờn nhận xột, bỡnh chọn bạn cú cõu chuyện hay nhất, kể hay nhất, người nờu cõu hỏi hay nhất 4-5) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học. - Dặc học sinh về kể chuyện cho người thõn nghe - Dặn học sinh chuẩn bị bài kể chuyện sau ---------------------------------------------------------------------------------- Tuần 9 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I/- Mục đớch - yờu cầu : -Chọn ủửụùc moọt caõu chuyeọn veà ửụực mụ ủeùp cuỷa mỡnh hoaởc baùn beứ ngửụứi thaõn . - Bieỏt saộp xeỏp caực sửù vieọc thaứnh moọt caõu chuyeọn ủeồ keồ laùi roừ yự ; bieỏt trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn . II/- Đồ dựng dạy học: - Bảng lớp viết đề - Giấy khổ to viết vắn tắt + Ba hướng xõy dựng cốt truyện + Dàn ý của bài kể chuyện - Tờn cõu chuyện III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể cõu chuyện đó nghe, đó đọc về ước mơ đẹp, núi ý nghĩa cõu chuyện - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : tuần trước, cỏc em đó kể những cõu chuyện đó nghe, đó đọc về ước mơ đẹp. trong tiết học này cỏc em sẽ kể cõu chuyện về ước mơ đẹp của chớnh mỡnh hay bạn bố, người thõn. Để kể được chuyện, cỏc em cần chuẩn bị trước Gv đó dặn cỏc em đọc trước nội dung của bài kể chuyện hụm nay - Giỏo viờn khen ngợi học sinh chuẩn bị bài tốt b. Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc về đề bài trong SGK và gợi ý 1 - Giỏo viờn gạch chõn những từ ngữ quan trọng :ước mơ đẹp của em, của bạn bố, của người thõn - Giỏo viờn nhấn mạnh : cõu chuyện cỏc em kể phải là ứơc mơ cú thực, nhõn vật trong chuyện chớnh là cỏc em hoặc bạn bố, người thõn. c- Gợi ý kể chuyện * giỳp học sinh hiểu cỏc hướng xõy dựng cốt truyện - 3 học sinh tiếp nối đọc gợi ý 2. Cả lớp theo dừi trong SGK -Giỏo viờn dỏn tờ phiếu ghi 3 hướng xõy dựng cốt truyện, mời 1 học sinh đọc + Nguyờn nhõn nảy sinh ước mơ + những cố gắng để đạt ước mơ + những khú khăn để vượt qua, ước mơ đạt được - Học sinh núi đề tài kể chuyện và hướng xõy dựng cốt truyện của mỡnh * Đặt tờn cho cõu chuyện - 1 học sinh đọc gợi ý 3 - Học sinh suy nghĩ, đặt tờn cho cõu chuyện về ước mơ của mỡnh, tiếp nối nhau phỏt biểu ý kiến - Giỏo viờn dỏn lờn bảng dàn ý kể chuyện d. Thực hành kể chuyện - Học sinh kể theo cặp - Học sinh thi kể trước lớp - Cả lớp bỡnh chọn 4-5) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học - Khuyến khớch học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. - Dặn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện ở tuần sau . Tuần 10 Ngày . . . . thỏng . . . năm 200 ễN TẬP GIỮA HỌC Kè I Tuần 11 BÀN CHÂN KỲ DIỆU I/- Mục đớch - yờu cầu : -Nghe , quan saựt tranh ủeồ keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn , keồ noỏi tieỏp ủửụùc toaứn boọ caõu chuyeọn Baứn chaõn kỡ dieọu ( do Gv keồ ). - Hieồu ủửụùc yự nghúa caõu chuyeọn : ca ngụùi taỏm gửụng Nguyeón Ngoùc Kớ giaứu nghũ lửùc , coự chớ vửụn leõn trong hoùc taọp vaứ reứn luyeọn . II/- Đồ dựng dạy học: - Cỏc tranh minh hoạ truyện trong SGK phúng to III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể chuyện về ước mơ đẹp của mỡnh - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : trong tiết kể chuyện hụm nay, cỏc em sẽ được nghe kể cõu chuyện về tấm gương Nguyễn Ngọc Ký, một người nổi tiếng về nghị lực vượt khú ở nước ta. Bị liệt cả hai tay, bằng ý chớ vươn lờn, Nguyễn Ngọc Ký đó đạt được những điều mỡnh mơ ước - Học sinh quan sỏt tranh minh hoạ, đọc thầm cỏc yờu cầu của bài kể chuyện b. Giỏo viờn kể chuyện Bàn chõn kỳ diệu - Giỏo viờn kể lần 1 : toàn chuyện - Giỏo viờn kể lần 2 : toàn chuyện cú tranh minh họa c. Hướng dẫn học sinh kể - Học sinh tiếp nối đọc cỏc yờu cầu của bài tập - Học sinh kể theo cặp, trao đổi về điều học được ở Nguyễn Ngọc Ký - Học sinh thi kể trước lớp + Vài tốp kể toàn chuyện + Vài học sinh kể toàn chuyện - Cả lớp. giỏo viờn nhận xột, bỡnh chọn nhúm, cỏ nhõn kể chuyện hấp dẫn nhất, người nhận xột lời kể của bạn đỳng nhất 4-5) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học - Khuyến khớch học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. - Dặn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện ở tuần sau . Tuần 12 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/- Mục đớch - yờu cầu : -Dửùa vaứo gụùi yự ( SGK ) bieỏt choùn vaứ keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn ( maóu chuyeọn , ủoaùn truyeọn ) ủaừ nghe , ủaừ ủoùcnoựi veà moọt ngửụứi coự ngũ lửùc , coự yự chớ vửụn leõn trong cuoọc soỏng . - Hieồu caõu chuyeọn vaứ neõu ủửụùc noọi dung II/- Đồ dựng dạy học: - Một số truyện viết về người cú nghị lực. - Giấy khổ to viết gợi ý 3 ở SGK, tiờu chuẩn đỏnh giỏ bài kiểm tra III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC :- 1, 2 học sinh kể 1, 2 đoạn cõu chuyện Bàn chõn kỡ diệu - Em học được điều gỡ ở Nguyễn Ngọc Ký - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : trong tiết kể chuyện hụm nay, cỏc em sẽ được nghe kể cõu chuyện mỡnh đó sưu tầm về 1 người cú nghị lực, cú ý chớ vươn lờn - Giỏo viờn kiểm tra học sinh đó tỡm đọc truyện ở nhà ( học sinh giới thiệu nhanh những truyện cỏc em mang đến lớp ) b- Hướng dẫn học sinh kể * Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc đề bài, giỏo viờn gạch chõn những từ quan trọng trong đề bài : được nghe, được đọc, cú nghị lực. - 4 học sinh tiếp nối đọc lần lượt cỏc gợi ý 1, 2 , 3 , 4 - Cả lớp theo dừi trong SGK - Học sinh đọc gợi y1, giỏo viờn nhắc học sinh những nhõn vật cú trong SGK lớp 4 và khuyến khớch học sinh kể những nhõn vật khỏc - Vài học sinh tiếp nối giới thiệu cõu chuyện của mỡnh - Cả lớp đọc thầm gợi ý 3, giỏo viờn dỏ dàn ý kể chuyện và tiờu chuẩn đỏnh giỏ bài kể chuyện lờn bảng, nhắc học sinh + Giới thiệu cõu chuyện của mỡnh ( tờn cõu chuyện, nhõn vật ) + Kể tự nhiờn + Với chuyện dài học sinh cú thể kể 1, 2 đoạn * Học sinh thực hành kể chuyện trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện - Học sinh kể theo cặp, trao đổi ý nghĩa - Học sinh thi kể trước lớp, mỗi học sinh kể xong phải núi ý nghĩa của cõu chuyện, đối thoại với bạn về nhõn vật - Cả lớp, giỏo viờn nhận xột, tớnh điểm, bỡnh chọn người ham đọc sỏch, cõu chuyện hay, người kể hay . 4-5 ) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học - Khuyến khớch học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. - Nhắc học sinh kể chưa tốt về luyện tập ở nhà. - Dặn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện ở tuần sau . Tuần 13 Ngày . . . . thỏng . . . năm 200 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I/- Mục đớch - yờu cầu : - Dựa vào SGK , chọn được cõu chuyện ( được chứng kiến hoặc tham gia ) thể hiện đỳng tinh thần kiờn trỡ vượt khú . - Biết sắp xếp cỏc sự việc thành một cõu chuyện . II/- Đồ dựng dạy học: - Bảng lớp viết đề bài . III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1 học sinh kể cõu chuyện đó nghe, đó đọc về người cú nghị lực rồi trả lời cõu hỏi về nhõn vật hay núi ý nghĩa cõu chuyện - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : tiết học hụm nay, cỏc em sẽ kể 1 cõu chuyện về những người cú nghị lực đang sống xung quanh chỳng ta. Giờ học này sẽ giỳp cỏc em biết : bạn nào biết nhiều điều về cuộc sống của những người xung quanh - Giỏo viờn kiểm tra học sinh việc chuẩn bị bài ở nhà b. Hướng dẫn học sinh hiểu yờu cầu của đề bài - 1 học sinh đọc về đề bài - Giỏo viờn viết đề lờn bảng gạch chõn những từ ngữ quan trọng : chứng kiến, tham gia, kiờn trỡ vượt khú - 3 học sinh tiếp nối đọc cỏc gợi ý 1, 2 , 3. Cả lớp theo dừi ở SGK - Học sinh tiếp nối nhau núi tờn cõu chuyện mỡnh chọn kể - Giỏo viờn nhắc học sinh + lập nhanh dàn ý cõu chuyện trước khi kể + dựng từ xưng hụ - Tụi - Giỏo viờn khen ngợi nếu cú học sinh chuẩn bị tốt dàn ý cho bài kể c- Thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện - Từng cặp học sinh kể cho nhau nghe - Học sinh thi kể trước lớp, đối thoại về nội dung, ý nghĩa - Giỏo viờn hướng dẫn cả lớp bỡnh chọn 4-5) Củng cố , dặn dũ - Giỏo viờn nhận xột tiết học - yờu cõu học sinh về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe. - Dặn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện ở tuần sau . Tuần 14 Ngày . . . . thỏng . . . năm 200 BÚP Bấ CỦA AI ? I/- Mục đớch - yờu cầu : - Dựa theo lời kể của GV , núi được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ (BT1) , bước đầu kể lại được cõu chuyện bằng lời kể của bỳp bờ và kể được phần kết của cõu chuyện với tỡnh huống cho trước ( BT3) . - Hiểu lời khuyờn qua cõu chuyện : Phải biết gỡn gữi , yờu quý đồ chơi II/- Đồ dựng dạy học: - Cỏc tranh minh hoạ truyện trong SGK - 6 băng giấy để 6 học sinh thi thuyết minh cho 6 tranh + 6 băng giấy giỏo viờn đó viết sẵn lời thuyết minh III/- Cỏc hoạt động dạy học: 1- Ổn định 2- KTBC : - 1, 2 học sinh kể lại cõu chuyện em đó chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tinh thần kiờn trỡ vượt khú - Giỏo viờn nhận xột 3-Bài mới: a- Giới thiệu truyện : trong tiết kể chuyện hụm nay, cỏc em nghe cõu chuyện Bỳp bờ của ai ? cõu chuyện này sẽ giỳp cỏc em hiểu : cần phải cư xử với đồ chơi như thế nào ? đồ chơi thớch những người bạn, người chủ như thế nào ? b. Giỏo viờn kể chuyện Bàn chõn kỳ diệu - Giỏo viờn kể lần 1 : giới thiệu lật đật - Giỏo viờn kể lần 2 : vừa kề vừa chỉ vào từng tranh minh họa c. Hướng dẫn học sinh thực hiện cỏc yờu cầu Bài 1 Tỡm lời

File đính kèm:

  • docgiao_an_ke_chuyen_4_chuong_trinh_ca_nam.doc