Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 15, Bài: Tiết kiệm nước - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS nắm được:

- Kể được những việc nên làm & những việc không nên làm để tiết kiệm nước.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm nước.

3. Thái độ

- Luôn có ý thức tiết kiệm nước & vận động, tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Vẽ sẵn hình tr 60, 61.

- HS: Chuẩn bị giấy to, bút màu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 15, Bài: Tiết kiệm nước - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 15 Tiết : TIẾT KIỆM NƯỚC Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: Kể được những việc nên làm & những việc không nên làm để tiết kiệm nước. 2. Kỹ năng: Hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm nước. 3. Thái độ Luôn có ý thức tiết kiệm nước & vận động, tuyên truyền mọi người cùng thực hiện. Đồ dùng dạy học: GV: Vẽ sẵn hình tr 60, 61. HS: Chuẩn bị giấy to, bút màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Để bảo vệ nguồn nước chúng ta cần làm gì? + Bản thân con đã làm gì & sẽ làm gì để bảo vệ nguồn nước - GV nhận xét đánh giá - 2,3 HSTL - Nhận xét bổ sung 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới: 8’ Hoạt động 1: Những việc nên và không nên làm - GV yêu cầu HS qs H1 - H6 - GV chia nhóm & giao nhiệm vụ: 2 nhóm thảo luận 1 hình: + Con nhìn thấy gì trong hình vẽ? + Việc làm đó nên hay không nên? Vì sao? - GV gọi đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét & kết luận theo phần Bạn cần biết: ý 1 + ghi bảng lớp - HS quan sát - HS hoạt động nhóm 4 thảo luận để nêu câu trả lời - Nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung 8’ Hoạt động 2: Tại sao phải tiết kiệm nước - GV yêu cầu HS quan sát H78 & TLCH: + Con có nhận xét gì về những việc làm trong hình vẽ 7b, 8b + Bạn nam ở H7a nên làm gì? Vì sao? - GV nhận xét, chốt ý + Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước - GV kết luận chung theo mục Bạn cần biết ý 2 + ghi bảng - HS quan sát tranh & hoạt động cả lớp TLCH - Nhận xét, bổ sung - HS quan sát & lắng nghe 12’ Hoạt động 3: Cuộc thi: “Đội tuyên truyền giỏi” - GV nêu yêu cầu: Vẽ tranh cổ động, tuyên truyền tiết kiệm nước - GV yêu cầu các nhóm lên trình bày - GV nhận xét ý tưởng của từng nhóm - GV đánh giá - GV yêu cầu HS quan sát H5 + Gọi 2 HS lên thi hùng biện về nội dung hình vẽ - GV đánh giá - HS làm việc theo nhóm 4, thảo luận để tìm đề tài, vẽ tranh & tìm lời giải thích - Các nhóm lên thi - n/x - 2 HS thực hiện - Nhận xét, bình chọn 5’ 3. Củng cố – dặn dò: + Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước? + Chúng ta tiết kiệm nước bằng những cách nào? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - 2 HS trả lời câu hỏi - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_15_bai_tiet_kiem_nuoc_nam_hoc_20.docx
Giáo án liên quan