Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 17, Bài: Ôn tập học kì 1 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết được tháp dinh dưỡng cân đối.

- HS nắm được tính chất của nước, của không khí.

- HS nắm được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

2. Kỹ năng:

- Vận dụng ai trò của nước & không khí trong sinh hoạt, lao động, sản xuất.

3. Thái độ

- Giáo dục: luôn ý thứcv bảo vệ môi trường nước, không khí.

II. Đồ dùng dạy học:

- HS: Tháp dinh dưỡng cân đối chưa hoàn thiện. Phiếu học tập nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 17, Bài: Ôn tập học kì 1 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 17 Tiết : ÔN TẬP HỌC KÌ 1 Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết được tháp dinh dưỡng cân đối. HS nắm được tính chất của nước, của không khí. HS nắm được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 2. Kỹ năng: Vận dụng ai trò của nước & không khí trong sinh hoạt, lao động, sản xuất. 3. Thái độ Giáo dục: luôn ý thứcv bảo vệ môi trường nước, không khí. Đồ dùng dạy học: HS: Tháp dinh dưỡng cân đối chưa hoàn thiện. Phiếu học tập nhóm, cá nhân. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV không kiểm tra 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới: 10’ Hoạt động 1: Ôn vật chất - GV phát phiếu học tập cá nhân phô tô - GV yc HS hoàn thành phiếu - GV chấm 5 - 6 bài & nhận xét (Nội dung phiếu GV phô tô STK tr 163) - HS làm bài 5 - 7 12’ Hoạt động 2: Vai trò của nước & không khí với đời sống - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm: phát phiếu nhóm & thảo luận các mục: + Vai trò của nước với đời sống sinh hoạt + Vai trò của không khí với đời sống sinh hoạt - GV yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày kết quả thảo luận - GV đánh giá - Chốt kiến thức - HS hoạt động theo tổ, thảo luận, ghi ý - Cử đại diện trình bày - Nhận xét - bổ sung 12’ Hoạt động 3: Cuộc thi tuyên truyền viên xuất sắc - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 2 - GV nêu yêu cầu: môi trường nước & không khí của chúng ta ngày càng bị tàn phá & ô nhiễm. Hãy gửi thông điệp tới tất cả mọi người: Hãy bảo vệ nguồn nước & không khí. - GV tổ chức thi là tuyên truyền viên giỏi, xuất sắc - GV yêu cầu HS trình bày - GV nhận xét, đánh giá - HS hoạt động nhóm 2 - Thảo luận tìm lời giải thích hoặc vẽ tranh theo đề tài: bảo vệ nước, bảo vệ không khí -3,4 nhóm có sản phẩm đẹp nhất lên thi - HS trình bày. - Nhận xét 5’ 3. Củng cố – dặn dò: - Nêu vai trò của nước, không khí? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò: ôn bài - 2 HS nêu - lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_17_bai_on_tap_hoc_ki_1_nam_hoc_2.docx
Giáo án liên quan