Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 27, Bài: Nhiệt cần cho sự sống- Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.

- Biết một số cách để chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật.

2. Kỹ năng:

- Nêu được ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau.

- Nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.

- Nêu được một số cách để chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sức khoẻ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, tranh minh hoạ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 27, Bài: Nhiệt cần cho sự sống- Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 27 Tiết : NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất. Biết một số cách để chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật. 2. Kỹ năng: Nêu được ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau. Nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất. Nêu được một số cách để chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sức khoẻ. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, tranh minh hoạ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Hãy nêu các nguồn nhiệt mà em biết ? - Nêu vai trò của các nguồn nhiệt -> Giáo viên nhận xét - 2,3 HS trả lời 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 12’ Hoạt động 1: Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà em biết: - GV nêu hoạt động 1 - YCHS nêu một số cây và con vật sống ở xứ lạnh, xứ nóng - Sống ở xứ lạnh: hoa tuy líp, cây bạch dương, cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt, cừu - Sống ở xứ nóng: xương rồng, phi lao, có tranh, cáo, voi, lạc đà - GV chốt HĐ 1 - HSLN - Gọi 2 HS nêu 8’ Hoạt động 2: Vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất - Nêu kết luận: - GV nêu HĐ 2 Hỏi: Điều gì xảy ra nếu trái đất không được mặt trời sưởi ấm? - YCHS nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất ( Gió ngừng thổi, trái đất trở lên lạnh giá, nước trên trái đất ngừng chảy và đóng băng, không có mưa, không có sự sống trên trái đất ...) => GV nhận xét và đưa kết luận - HS TL - 2,3 HS trả lời 8’ Hoạt động 3: Cách chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật - GV nêu HĐ 3 - GV yêu cầu HSTLCH + Chống nóng rét cho người? + Chống nóng rét cho vật nuôi? + Chống nóng rét cho cây trồng? => GV đưa kết luận - HSLN - 2,3 HS trả lời - Nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhấn mạnh nội dung bài - Nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh bài sau - 1,2 học sinh nêu mục "Bạn cần biết " - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_27_bai_nhiet_can_cho_su_song_nam.docx