Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 30, Bài: Nhu cầu không khí của thực vật - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò của ô-xi và các-bô-níc trong quan hệ hụ hấp và quang hợp của cây.

2. Kỹ năng:

- Nêu được vai trò của không khí đối với đời sống của thực vật.

- Nêu được một vài ứng dụng trong trồng trọt về nhu cầu không khí của thực vật.

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, tranh minh họa.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 30, Bài: Nhu cầu không khí của thực vật - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Khoa học Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 30 Tiết : NHU CẦU KHÔNG KHÍ CỦA THỰC VẬT Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu được vai trò của ô-xi và các-bô-níc trong quan hệ hụ hấp và quang hợp của cây. 2. Kỹ năng: Nêu được vai trò của không khí đối với đời sống của thực vật. Nêu được một vài ứng dụng trong trồng trọt về nhu cầu không khí của thực vật. 3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, tranh minh họa. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ Bài cũ: Hỏi: - Tại sao khi trồng cây người ta phải bón thêm phân - Thực vật cần các loại chất khoáng nào? - GV nêu câu hỏi - GV nhận xét. - 2 HS TLCH. 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới: 13’ Vai trò của không khí trong quá trình trao đổi khí của thực vật Hỏi: Không khí gồm những thành phần nào? (Ô-xi và ni-tơ) - Ngoài ra trong không khí còn chứa khí nào? (các-bô-níc) - Những khí nào rất quan trọng đối với thực vật? (Ô-xi, các-bô-níc) - Không khí có vai trò như thế nào? đối với thực vật? (giúp cho thực vật quang hợp và hô hấp) - Khí ô-xi và các-bô-níc có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống của thực vật? (Khí ô-xi: cần cho sự quang hợp) -> Đưa kết luận: - Giáo viên YCHS nêu hoạt động 1 - Giáo viên đưa nội dung thảo luận trên bảng phụ - Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét và đưa kết luận - HS nêu hoạt động 1 - Các nhóm học sinh thảo luận - Đại diện một số nhóm trình bày. - HSLN. 17’ Hoạt động 2: Ứng dụng nhu cầu của không khí của thực vật trong trồng trọt Hỏi: Thực vật ăn gì để sống? (các chất khoáng.......) - Nhờ đâu thực vật thực hiện được việc ăn để duy trì sự sống? (nhờ có không khí) -> Đưa kết luận: - Giáo viên đưa hoạt động 2 -> Nêu câu hỏi thảo luận - Giáo viên nhận xét và đưa kết luận - HSLN. - Các nhóm học sinh thảo luận và đưa câu trả lời 5’ 3. Củng cố – dặn dò: - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết - GV n/x giờ học - dặn dò - 2 học sinh nêu mục "Bạn cần biết " - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_30_bai_nhu_cau_khong_khi_cua_thu.docx