Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 (Bản hay)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh; việc xác lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.Bản chất của CNTB 1919 – 1939.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tin tưởng vào phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phát xít.

3. Về kĩ năng: Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị, tài liệu dạy – học.

Lược đồ thế giới hoặc lược đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới 1. Tranh ảnh liên quan.

III. Tiến trình tổ chức dạy học.

1. Kiểm ra bài cũ.

Nêu các biện pháp của chính sách kinh tế mới ?

2. Dẫn dắt vào bài mới.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trật tự thế giới được hình thành như thế nào nghiên cứu bài mới để biết được tình hình các nước tư bản sau chiến tranh.

3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/07/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 11 SOẠN DẠY Ngày .. tháng .. năm200. Ngày .. tháng .. năm 200. Bài 11 Tiết PPCT: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh; việc xác lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.Bản chất của CNTB 1919 – 1939. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tin tưởng vào phong trào đấu tranh của nhân dân lao động, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phát xít. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện khả năng phân tích, liên hệ, rút ra kết luận về các sự kiện lịch sử. II. Thiết bị, tài liệu dạy – học. Lược đồ thế giới hoặc lược đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới 1. Tranh ảnh liên quan. III. Tiến trình tổ chức dạy học. Kiểm ra bài cũ. Nêu các biện pháp của chính sách kinh tế mới ? Dẫn dắt vào bài mới. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trật tự thế giới được hình thành như thế nào nghiên cứu bài mới để biết được tình hình các nước tư bản sau chiến tranh. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm Châu âu năm 1914 Châu Âu sau chiến tranh thế giới 1 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. - Sau chiến tranh TG 1 các nước tư bản thắng trận (Anh,Pháp, Mĩ) tổ chức hội nghị Véc xai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi. - Qua các văn kiện ký kết một trật tự thế giới mới được thiết lập => Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. - Với hệ thống Vécxai – Oasinh tơn các nước thắng trận giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và áp đặt, nô dịch các nước bại trận 2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản. - Hậu quả của cuộc chiến tranh TG 1 và tác động của cách mạng tháng Mười Nga làm bùng nổ cao trào cách mạng ở các nước tư bản từ 1918 - 1923. - Phong trào đấu tranh đòi công bằng dân chủ, những yêu sách về kinh tế và ủng hộ nước Nga Xô viết. - Không giành được thắng lợi nhưng phong trào đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào công nhân. => Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo. - Tháng 3.1919 Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản được tiến hành ở Mát-xcơ-va. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm - Hoạt động: Chủ yếu thông qua các đại hội, quan trọng nhất là Đại hội II và Đại hội VII. - Đóng góp: Lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới, để lại nhiều bài học cho phong trào công nhân và sự nghiệp GPDT - Năm 1943 Quốc tế Cộng sản tự tuyên bố giải tán vì thế giới có nhiều thay đổi và sự chỉ đạo chung không còn phù hợp. 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó. - Nguyên nhân: + Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận (cung vượt cầu) Nguyên nhân chủ yếu của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ? + Sự mất cân bằng về kinh tế trong nội bộ từng nước và sự phát triển không đều giữa các nước tư bản. - Đặc điểm: + Khủng hoảng về cơ cấu nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản + Lớn về phạm vi, trầm trọng về mức độ và kéo dài về thời gian - Hậu quả: + Kinh tế: SXCN giảm 38%, thương mại giảm 2/3 + Chính trị - xã hội: Tỉ lệ người thất nghiệp cao, phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, quyết định. => Hệ thống TBCN bắt đầu phân hóa: + Anh-Pháp-Mĩ: Cải cách kinh tế duy trì CNTB thoát khỏi khủng hoảng. + Đức-Italia-Nhật: Thiết lập hình thức thống trị mới (CNPX ra đời) 4. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. - Đặc điểm + Phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản + Lan rộng khắp các nước tư bản + Mang tính quần chúng rộng rãi 4. Sơ kết bài học. - Các phong trào tiêu biểu - Cũng cố: Hậu quả cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 ? + Ở Pháp: Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử 5.1936 và lập chính phủ mới. Mặt trận đã bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi hiểm họa phát xít - Dặn dò: Học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. + Ở Tây Ban Nha: Mặt trận nhân dân cũng giành được thắng lợi trong tuyển cử và thành lập Chính phủ Mặt trận Nhân dân. - Ra bài tập: - Các nước đế quốc giúp đỡ các thế lực phát xít gây nội chiến tiêudiệt nền cộng hòa.

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_11_bai_11_tinh_hinh_cac_nuoc_tu_ban_giua.doc