Giáo án môn Công nghệ Lớp 7 - Tuần 4

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 _ Biết được cách bón phân.

 _ Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

 _ Biết được cách bảo quản các loại phân bón thông thường.

 2. Kỹ năng:

 _ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích.

 _ Hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 _ Hình 7, 8, 9,10 SGK phóng to.

 _ Bảng phụ, phiếu học tập.

 2. Học sinh:

 Xem trước bài 9.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Ổn định tổ chức lớp

 2. Kiểm tra bài cũ:

 3. Bài mới:

 a. Giới thiệu bài mới:

 Trong trồng trọt, phân bón là một yếu tố không thể thiếu được. Do đó chúng ta phải biết cách sử dụng và bảo quản phân bón. Đó là nội dung của bài hôm nay.Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các laoij phân bón thông thường.

 b. Vào bài mới:

 

doc7 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 7 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4 Tiết PPCT:7 BÀI 9 : CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: _ Biết được cách bón phân. _ Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường. _ Biết được cách bảo quản các loại phân bón thông thường. 2. Kỹ năng: _ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích. _ Hoạt động nhóm. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: _ Hình 7, 8, 9,10 SGK phóng to. _ Bảng phụ, phiếu học tập. 2. Học sinh: Xem trước bài 9. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: Trong trồng trọt, phân bón là một yếu tố không thể thiếu được. Do đó chúng ta phải biết cách sử dụng và bảo quản phân bón. Đó là nội dung của bài hôm nay.Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các laoij phân bón thông thường. b. Vào bài mới: * Hoạt động 1: Cách bón phân. Yêu cầu: Biết được các cách bón phân. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV: Yêu cầu HS đọc thông tin mục I trang 20- SGK. - GV: Căn cứ vào thời điểm bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? - GV: Thế nào là bón lót? Bón lót nhằm mục đích gì? - GV: Thế nào là bón thúc? - GV: Căn cứ vào hình thức bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? Là những cách nào? - GV: Yêu cầu học sinh chia nhóm, thảo luận và hoàn thành các hình trên bảng. - GV: Yêu cầu nêu lên các ưu, nhược điểm của từng cách bón phân. -GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức, ghi bảng. àHS: Đọc thông tin. àHS: Người ta chia làm 2 cách bón: bón lót và bón thúc. àHS: Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới bén rễ. àHS: Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. àHS: Chia thành các cách bón: bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. àHS: Chia nhóm và thảo luận. àHS: Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. * Theo hàng ( hình 7) + Ưu: 1 và 9 + Nhược: 3 * Theo hốc ( hình 8) + Ưu: 1 và 9 + Nhược: 3 * Bón vãi: ( hình9) + Ưu: 6 và 9. + Nhược : 4 * Phun trên lá: ( hình 10) + Ưu: 1,2,5. + Nhược: 8. àHS: Lắng nghe, ghi bài. I. Cách bón phân: Phân bón có thể được bón trước khi gieo trồng (bón lót) hoặc trong thời gian sinh trưởng của cây (bón thúc). Có nhiều cách bón: Có thể bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. * Hoạt động 2: Cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Yêu cầu: Biết cách sử dụng các loại phân bón thông thường. - GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng trang 22. àHS: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày, các nhóm còn lại bổ sung để hoàn thành bảng. àHS: Lắng nghe. àHS: Cần chú ý đến đặc điểm của từng loại phân mà có cách sử dụng phù hợp. àHS:Trả lời. àHS:Lắng nghe. Loại phân bón Cách sử dụng - Phân hữu cơ - Phân đạm, kali và phân hỗn hợp - Phân lân Bón lót Bón thúc Bón lót, bón thúc - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của mỗi nhóm. - GV: Cho biết khi sử dụng phân bón cần chú ý đến điều gì? - GV: Nếu chúng ta không biết cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường thì lượng phân bón đó sẽ như thế nào và có ảnh hưởng gì tới cây trồng không? - GV: Khi chúng ta bón vào cây trồng thì lượng phân bón đó sẽ mất tác dụng, ảnh hưởng lớn tới năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường: Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới các đặc điểm của từng nhóm. _ Phân hữu cơ: bón lót. _ Phân vô cơ: bón thúc. _ Phân lân:bón lót hoặc bón thúc. * Hoạt động 3: Bảo quản các loại phân bón thông thường. Yêu cầu: Biết các bảo quản các loại phân bón thông thường. - GV: Yêu cầu HS đọc thông tin mục III trang 22. - GV: Đối với phân hóa học ta phải bảo quản như thế nào? - GV: Vì sao không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau? - GV: Đối với phân chuồng ta phải bảo quản như thế nào? - GV: Tại sao lại dùng bùn ao để trét kín đóng phân ủ? - GV giảng thêm: Qua đó ta thấy rằng tùy vào từng loại phân mà có cách bảo quản cho thích hợp. - GV: Dựa trên cơ sở các đặc điểm của phân bón mà ta có thể tìm ra cách sử dụng, bảo quản hợp lí, bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường. - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. àHS: Đọc thông tin. àHS: Đối với phân hóa học có các biện pháp sau: + Đựng trong chum, vại, sành đậy kín hoặc bọc kín bằng bao nilông. + Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. àHS: Vì sẽ xảy ra phản ứng làm giảm chất lượng phân. àHS: Có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đóng, dùng bùn ao trét kín bên ngoài. àHS: Tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải phân hoạt động, hạn chế đạm bay đi và giữ vệ sinh môi trường. àHS: Lắng nghe. àHS: Lắng nghe. III.Bảo quản các loại phân bón thông thường: Khi chưa sử dụng để đảm bảo chất lượng phân bón cần phải có biện pháp bảo quản chu đáo như: + Đựng trong chum, vại, sành đậy kín hoặc bọc kín bằng bao nilông. + Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. 4. Củng cố: _ Có mấy cách bón phân? Thế nào là bón lót, bón thúc? _ Hãy cho biết các cách sử dụng phân bón thông thường. _ Người ta bảo quản các loại phân bón thông thường bằng cách nào? 5. Kiểm tra – đánh giá: 1. Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu của câu trả lới đúng: Để bảo quản tốt phân hóa học cần thực hiện biện pháp nào sau đây: a. Để ở nơi thoáng mát, khô ráo. b. Gói trong bao nilông, đựng trong chai lọ. c. Không nên để các loại phân bón lẫn lộn với nhau. d. Để nơi ẩm ướt, kín đáo. 2. Hãy chọn các từ, cụm từ : (a) sinh trưởng và phát triển tốt, (b) chất dinh dưỡng, (c) gieo trồng, (d) thời gian sinh trưởng, (e) mới bén rễ để điền vào chổ trống: () cho thích hợp trong các câu sau: _ Bón lót là bón phân vào đất trước khi(1) Bón lót nhằm cung cấp(2) cho cây con ngay khi nó(3) _ Bón thúc là bón phân trong (4) của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây(5) * ĐÁP ÁN: Câu 1:d ; Câu 2: (1) - c, (2) - b, (3) – e, (4) – d, (5) – a. 6. Nhận xét- dặn dò: _ Nhận xét về thái độ học tập của HS. _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài Tuần: 4 Tiết PPCT: 8 BÀI 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: _ Hiểu được vai trò của giống cây trồng. _ Nắm được một số tiêu chí của giống cây trồng tốt. _ Biết được các phương pháp chọn, tạo giống cây trồng. 2. Kỹ năng: _ Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích. _ Kỹ năng hoạt động nhóm. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: _ Hình 11,12,13,14 SGK phóng to. _ Chuẩn bị phiếu học tập cho Học sinh. 2. Học sinh: Xem trước bài 10. III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, hỏi đáp tìm tòi, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: Ông cha ta thường có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” . nhưng ngày nay con người đã chủ động trong tưới tiêu nước, chủ động tạo và sử dụng phân bón, thì giống được đặt lên hàng đầu. Vậy giống cây trồng có vai trò như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng trọt và làm như thế nào để có giống tốt? Ta hãy vào bài mới.Bài 10: vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. b. Vào bài mới: * Hoạt động 1: Vai trò của giống cây trồng. Yêu cầu: Hiểu được vai trò của giống cây trồng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV: Treo hình 11- SGK trang 23. - GV: Giống cây trồng có vai trò gì trong sản xuất trồng trọt? - GV: Nhìn vào hình 11a hãy cho biết thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? - GV: Hình 11b sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đối với các vụ gieo trồng trong năm? - GV: Nhìn hình 11c sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. àHS: quan sát hình. àHS: Giống cây trồng có vai trò: + Tăng năng suất. + Tăng vụ. + Thay đổi cơ cấu cây trồng. àHS: Giống cây trồng là yếu tố quyết định đối với năng suất cây trồng. àHS: Có tác dụng tăng các vụ gieo trồng trong năm. àHS: Làm thay đổi cớ cấu cây trồng trong năm. àHS: Lắng nghe, ghi bài. I. Vai trò của giống cây trồng: Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm. * Hoạt động 2: Tiêu chí của giống cây trồng. Yêu cầu: Nắm được những tiêu chí để chọn giống tốt. - GV: Yêu cầu HS chia nhóm, thảo luận 5 tiêu chí để chọn ra những giống cây trồng tốt. - GV: Tại sao tiêu chí 2 không phải là tiêu chí của giống cây trồng tốt? - GV: Giảng giải từng tiêu chí và hỏi: Tại sao người ta lại chọn tiêu chí là giống chống chịu sâu bệnh? - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. àHS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung. àHS: Đó là tiêu chí : 1,3,4,5 àHS: Giống có năng suất cao chưa hẳn là giống tốt mà giống có năng suất cao và ổn định mới là giống tốt. àHS: Nếu giống không chống chịu được sâu bệnh thì sẽ tốn nhiều công chăm sóc, năng suất và phẩm chất nông sản thấp. àHS: Lắng nghe, ghi bài. II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt: _ Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. _ Có chất lượng tốt. _ Có năng suất cao và ổn định. _ Chống chịu được sâu bệnh. * Hoạt động 3: Phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Yêu cầu: Nêu các đặc điểm của các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. - GV: Yêu cầu HS quan sát hình 12,13,14 và kết hợp đọc thông tin, thảo luận nhóm về 4 phương pháp đó và trả lời theo câu hỏi: Thế nào là phương pháp chọn lọc? - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của mỗi nhóm. - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. àHS: +Quan sát và thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. + Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà. àHS: Lắng nghe. - GV: Yêu cầu HS quan sát hình 13 trang 24 và cho biết: + Cây dùng làm bố có chứa gì? + Cây dùng làm mẹ có chứa gì? + Thế nào là phương pháp lai? - GV: giải thích hình, chốt lại kiến thức và ghi bảng. àHS: Quan sát và trả lời: + Có chứa hạt phấn. + Có chứa nhuỵ. + Lấy phấnn hoa củacây dùng làm bố thụ phân cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. àHS: Lắng nghe và ghi bài. - GV: Yêu cầu một HS đọc thông tin mục III.3- SGK trang 25. - GV: Thế nào là phương pháp gây đột biến? - GV: Giảng thích rõ thêm, chốt lại kiến thức và ghi bảng. àHS: Đọc thông tin. àHS: Sử dụng tác nhân vật lí (tia) hoặc hoá học để xử lí các bộ phân của cây (hạt, mầm,nụ hoa, hạt phấn) gây ra đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lí đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống. àHS: Lắng nghe và ghi bài. - GV: Yêu cầu nhóm cũ thảo luận và cho biết: Thế nào là phương pháp nuôi cấy mô? - GV: Theo em trong 4 phương pháp trên thì phương pháp nào được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay? - GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức. àHS: +Nhóm thảo luận và trả lời. +Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ mô ( hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới, đem trồng và chọn lọc ra được giống mới. - GV: Giải thích, bổ sung, chốt lại kiến thức vàghi bảng. àHS: Lắng nghe, ghi bài àHS: Đó là phương pháp chọn lọc. àHS: Lắng nghe. III. Phương pháp chọn lọc giống cây trồng: 1. Phương pháp chọn lọc: Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (1) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì cho sản xuất đại trà. 2. Phương pháp lai: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó lấy hạt của cây mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống 3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng tác nhân vật lí (tia) hoặc hóa học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm,nụ hoa, hạt phấn) gây ra đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lí đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống. 4. Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô ( hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ mô ( hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới, đem trồng và chọn lọc ra được giống mới. 5. Củng cố: _ Giống có vai trò như thế nào trong trồng trọt? _ Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?Hãy cho biết đặc điểm phương pháp nuôi cấy mô. 6. Kiểm tra- đánh giá: * Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu của câu trả lới đúng: 1. Trong trồng trọt thì giống có vai trò: a. Quyết định đến năng suất cây trồng. b. Làm tăng chất lượng nông sản, tăng vụ. c. Có tác dụng làm thay đổi cơ cấu cây trồng. d. Câu a,b,c. 2. Tiêu chuẩn nào được dùng để đánh giá một giống tốt? a. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt. b. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. c. Sinh trưởng mạnh, chất lượng, năng suất cao ổn định, chống chịu sâu bệnh. d. Năng suất, chất lượng tốt và ổn định. * ĐÁP ÁN: Câu 1-d ; Câu 2-c 7. Nhận xét – dặn dò: _ Nhận xét về thái độ học tập của HS. _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 11. Biển Bạch Đông, ngày.tháng.năm Ký Duyệt

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_7_tuan_4.doc