Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú - Nguyễn Phi Sang

I. MỤC TIÊU BÀI:

1> Kiến thức:

- Hiểu được thế giới động vật đa dạng và phong phú về loài, lách thước, số lượng cá thể và môi trường sông.

-Nước ta, thế giới động vật đa dạng và phong phú như thế nào?

2 > Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.nhân biết các động vật qua tranh vẽ và liên hệ thực tế.

3 > Thái đÔẬ

- Giáo dục ý thức yêu quý và bảo vệ động vạt trong tự nhiên.

II > CHUẨN BỊ

GV : Tranh ảnh về động vật và mòi trường sống.

HS :Xem bài trước

in > PHƯƠNG PHÁP - Đàm thoai. trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > Ổn định Ịờn :

Lớp7Ai: TS: VCP: VKP:

2 > Kiểm tra bài cfl:

3 > Bài nidi:

WVWVW/W

GT B : Giới thiệu chương trình sinh học 7và thông báo: .Thế giới động vật đa dạng, phong phú ->Nước ta ỏ' vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng và biển -ỳ Động vạt đa dạng và phong phú, chúng ta tìm hiểu:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú - Nguyễn Phi Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_1_the_gioi_dong_vat_da_dang_va_ph.doc