Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 40: Lớp bò sát thằn lằn bóng đuôi dài

I/ Mục tiêu bài:

1/ kiến thức:

-biết được các đặc điểm giống và khác nhau giũa thằn lằn và eếch và đặc điểm thích nghi của thẳn lằn với đời sống

-hiểu :so sánh được cấu tạo ngoài và sinh sản cùa thằn lằn

 Mêu tả được cử động di chuyển của thằn lằn

-vận dụng

b/ kỹ năng:

quan sát ,so sánh

c/ thái độ:

 nghiêm túc,yêu thích bộ môn

II/ Phương pháp:

 Trực quan ,đàm thoại

III/ Phương tiện:

 -tranh phóng to sgk

 -mô hìmh thằn lằn bóng

 -mẫu vật thằn lằn

IV/ Kiểm tra bài cũ:

1- trình bày đặc điểm chung của lưỡng cư?

2- Vai trò của lưỡng cư với đời sống con người?

V/ Phát triển bài:

A/ Mở bài: gv giới thiệu bài

B/ Tiến hành:

 hoạt động 1:

a/ mục tiêu :tìm hiểu đời sống của thằn lằn bóng

b/ tiến hành:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 40: Lớp bò sát thằn lằn bóng đuôi dài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 tiết 40 Ngày soạn: Ngày dạy: LỚP BÒ SÁT THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I/ Mục tiêu bài: 1/ kiến thức: -biết được các đặc điểm giống và khác nhau giũa thằn lằn và eếch và đặc điểm thích nghi của thẳn lằn với đời sống -hiểu :so sánh được cấu tạo ngoài và sinh sản cùa thằn lằn Mêu tả được cử động di chuyển của thằn lằn -vận dụng b/ kỹ năng: quan sát ,so sánh c/ thái độ: nghiêm túc,yêu thích bộ môn II/ Phương pháp: Trực quan ,đàm thoại III/ Phương tiện: -tranh phóng to sgk -mô hìmh thằn lằn bóng -mẫu vật thằn lằn IV/ Kiểm tra bài cũ: trình bày đặc điểm chung của lưỡng cư? Vai trò của lưỡng cư với đời sống con người? V/ Phát triển bài: A/ Mở bài: gv giới thiệu bài B/ Tiến hành: â hoạt động 1: a/ mục tiêu :tìm hiểu đời sống của thằn lằn bóng b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin so sánh giữa ếch và thằn lằn +nơi sống và bắt mồi +tập tính +sinh sản -gọi hs trả lời bổ sung c/ tiểu kết -đọc thông tin -ở cạn -thích phơi nắng Đẻ trứng,thụ tinh trong I/ đời sống. Sống hoàn toàn nơi khô ráo ,khi bò thân và đuôi áp sát đất -8n sâu bọ ,thở bằng phổi -là đông vật biến nhiệt -thụ tinh trong -con đực có 2 cơ quan giao phối -con cái đẻ trứng trong hóc đất ,nơi khô ráo Trứng có vỏ dai bao bọc ,giàu noãn hoàn â hoạt động 2: a/ mục tiêu: tìm hiểu cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi với môi trường ở cạn b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin,quan sát h38.2 thảo luận nhóm điền vào bảngsgk -gọi đại diện nhóm trình bày,bổ sung -gv nhận xét,kết luận c/ tiểu kết -hs thảo luận nhóm điền vào bảng -đại diện nhóm trình bày,bổ sung II/ Cấu tạo ngoài. Thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: -cổ dài,mắt có mi cử đông,có tuyến lệ -màng nhĩ nằm trong hóc tai -đuôi và thân dài -chân ngắn ,yếu có vuốt sắt â hoạt động 3: a/ mục tiêu: tìm hiểu sự di chuyển của thằn lằn b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin,quan sát tranh sgk +gọi hs mô tả sự di chuyển của thằn lằn -gv nhận xét ,bổ sung nhấn mạnh khi bò thân và đuôi áp sát đất c/ tiểu kết -hs mô tả,nhận xét bổ sung III/ Di chuyển: Thằn lằn di chuyển bằng cách uống mình liên tục ,kết hợp với 4 chi giúp con vật tiến về trước . VI/ Củng cố ,dặn dò: Mô tả đặc điểm cấu tạo ngoài và di chuyển của thằn lằn Trả lời câu hỏi sgk VII/ Dặn dò: Học bài ,xem trước bài mới

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_40_lop_bo_sat_than_lan_bong_duoi.doc
Giáo án liên quan