Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 26: Châu chấu - Liêng Jrang Ha Chú

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1.Kiến thức :

- Tình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài cũa châu chấu liên quan đến sự di chuyển .

- Nêu được các đặc điểm cấu tạo trong , các đặc điểm dinh dưỡng ,sinh sản và phát triển của châu chấu .

2.Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng quan s1t tranh và mẫu vật .

- Kĩ năng hoạt động nhóm .

3.Thái độ :

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ :

1.Chuẩn bị của GV : Mẫu vật con châu chấu .Môhình con châu chấu .Tranh cấu tạo ngoài ,trong của châu chấu

2.Chuẩn bị của HS : Nghiên cứu trước các hình vẽ 26.1,2,3,4,5 .Mỗi nhóm chuẩn bị một con châu chấu nhốt trong lọ thuỷ tinh

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :

1. Ổn định lớp:7 a 1 .7 a 2 .7a 3 .

2. Bài mới:

a. Mở bài :Lớp sâu bọ có số lượng loài rất lớn có ý nghĩa thực tiễn lớn trong ngành chân khớp .Đại diện thường gặp của lớp sâu bọ thường gặp trên các cánh đồng lúa là châu chấu

b. Phát triển bài :

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 26: Châu chấu - Liêng Jrang Ha Chú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:14 Ngày soạn :07/11/2009 Tiết : 27 Ngày giảng :10/11/2009 LỚP SÂU BỌ BÀI 26:CHÂU CHẤU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : - Tình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài cũa châu chấu liên quan đến sự di chuyển . - Nêu được các đặc điểm cấu tạo trong , các đặc điểm dinh dưỡng ,sinh sản và phát triển của châu chấu . 2.Kĩ năng : - Rèn kĩ năng quan s1t tranh và mẫu vật . - Kĩ năng hoạt động nhóm . 3.Thái độ : - Giáo dục ý thức yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ : 1.Chuẩn bị của GV : Mẫu vật con châu chấu .Môhình con châu chấu .Tranh cấu tạo ngoài ,trong của châu chấu 2.Chuẩn bị của HS : Nghiên cứu trước các hình vẽ 26.1,2,3,4,5 .Mỗi nhóm chuẩn bị một con châu chấu nhốt trong lọ thuỷ tinh III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : 1. Ổn định lớp:7 a 1..7 a 2..7a 3. 2. Bài mới: a. Mở bài :Lớp sâu bọ có số lượng loài rất lớn có ý nghĩa thực tiễn lớn trong ngành chân khớp .Đại diện thường gặp của lớp sâu bọ thường gặp trên các cánh đồng lúa là châu chấu b. Phát triển bài : Hoatï động 1:Cấu tạo ngoài và di chuyển * Mục tiêu : -Mô tả được cấu tạo ngoài của châu chấu . -Trình bày được các đặc điểm cấu tạo liên quan đến sự di chuyển . * Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK ,quan sát hình 26.1 trả lời câu hỏi : +Cơ thể châu chấu gồm mấy phần ? +Mô tả mỗi phần cơ thể của châu chấu? -GV yêu cầu HS quan sát mẫu con châu chấu và trên mô hình nhận biết các bộ phận ở trên mẫu và trên mô hình -GV gọi HS mô tả các bộ phận trên mẫu và mô hình -GV hướngdẫn HS thảo luận +So sánh các loài sâu bọ khác khả năng di chuyển của châu chấu có linh hoạt hơn không ?Tại sao ? -GV chốt lại kiến thức . -GV đưa thêm thông tin về châu chấu di cư . -HS quan sát kĩ hình 26.1 SGK trang 86 Yêu cầu nêu được : +Cơ thể gồm 3 phần : Đầu :Râu , mắt kép cơ quan miệng. Ngực :Ba đôi chân ,hai đôi cánh Bụng :Có các đôi lỗ thở . -HS đối chiếu mẫu với hình 26.1 xác định vị trí các bộ phận trên mẫu . -Một HS trình bày lớp nhận xét bổ sung +Linh hoạt hơn vì chúng có thể bò nhảy hoặc bay . * Tiểu kết 1: - Cơ thể gồm ba phần : +Đầu :Rầu ,mắt kép , cơ quan miệng +Ngực :Ba đôi chân hai đôi cánh +Bụng :Nhiều đốt mỗi đốt có một đôi lỗ thở - Di chuyển :Bò,nhảy ,bay. Hoạt động 2:Cấu tạo trong * Mục tiêu :Nắm được sơ lược cấu tạo trong của châu chấu * Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV yêu cầu Hs quan sát hình 26.2 đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi : +Châu chấu có những hệ cơ quan nào ? +Kể tên các bộ phận của hệ tiêu hoá ? +Hệ tiêu hoá và bài tiết có quan hệ với nhau như thế nào ? +Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi ? -GV chốt lại kiến thức -HS tự thu thập thông tin tìm câu trả lời . +Châu chấu có đủ 7 hệ cơ quan . +Hệ tiêu hoá :Miệng , hầu , diều , dạ dày, ruột tịt , ruột sau ,trực tràng , hậu môn . +Hệ tiêu hoá và bài tiết đều đổ chung vào ruột sau . +Hệ tuần hoàn không làm nhiệm vụ vận chuyển oxy , chỉ vận chuyển chất dinh dưỡng . -Một vài HS phát biểu , lớp nhận xát bổ sung . * Tiểu kết 2: -Cấu tạo trong của châu chấu gồm có các hệ cơ quan :Hệ tiêu hoá , hệ hô hấp ,hệ tuần hoàn , hệ thần kinh Hoạt động 3:Dinh dưỡng , sinh sản và phát triển của châu chấu * Mục tiêu :Tìm hiểu hoạt động dinh dưỡng và sinh sản của châu chấu * Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Dinh dưỡng -GV cho HS quan sát hình 26.4 SGK và giới thiệu cơ quan miệng . +Thức ăn của châu chấu +Thức ăn được tiêu hoá như thế nào ? +Vì sao bụng châuchấu luôn phập phồng Sinh sản -GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi : +Hãy nêu đặc điểm sinh sản ở châu chấu ? + Vì sao châu chấu non phải lột xác nhiều lần ? -HS đọc thông tin trả lời câu hỏi -Một vài HS trả lời , lớp bổ sung -HS đọc thông tin ở SGK trang 87 tìm câu trả lời +Châu chấu đẻ trứng dưới đất +Châu chấu phải lột xác để lớn lên vì cơ thể là vỏ kitin * Tiểu kết 3 : -Dinh dưỡng :Châu chấu ăn chồi và lá cây .Thức ăn tập trung ở diều , nghiền nhỏ ở dạ dày tiêu hóa nhờ Enzim do ruột tịt tiết ra .Hô hấp qua lỗ thở ở mặt bụng -Sinh sản :Châu chấu phân tính .Đẻ trứng thành ổ ở dưới đất .Phát triển qua biến thái . 3.Kết luận :HS đọc phần kết luận SGK 4.Kiểm tra đánh giá :Những đặc điểm nào giúp nhận diện châu chấu trong các đặc điểm sau : -Cơ thể có hai phần :Đầu ngực và bụng -Cơ thể có ba phần :Đầu ,ngực và bụng -Có vở kitin bao bọc cơ thể -Đầu có một đôi râu -Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh Con non phát triển qua nhiêu lần lột xác 5.Dặn dò: -Học bài trả lời các câu hỏi trong SGK -Đọc mục ‘’Em có biết ‘’ -Sưu tầm tranh ảnh về các đại diện sâu bọ -Kẻ bảng trang 91 vào vở bài tập *Rút Kinh Nghiệm: .

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_26_chau_chau_lieng_jrang_ha_chu.doc