Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 55: Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thị Thu Huyền

(I) . Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS củng cố lại kiến thức cơ bản qua lớp chim và lớp thú-

- Học sinh ôn lại đặc điểm ,cấu tạo môi trường của lớp chim và lớp thú

2. Kĩ năng .

- Rèn kĩ năng quan sát .

- Rèn kĩ năng phân tích đầu bài

3. Thái độ .

Yêu thích môn học .

(II). Phương tiện

1. Chuẩn bị của giáo viên : - Đề kiểm tra .

- Chuẩn bị của học sinh : - Ôn tập lớp chim và thú.

(III). Phương pháp .

1. Quan sát .

(IV), hoạt dộng dạy và học .

1. ổn định lớp (1').

- Kiểm tra.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 55: Kiểm tra 1 tiết - Đinh Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 55 Kiểm tra một tiết ---------o0o----------- (I) . Mục tiêu 1. Kiến thức - HS củng cố lại kiến thức cơ bản qua lớp chim và lớp thú- - Học sinh ôn lại đặc điểm ,cấu tạo môi trường của lớp chim và lớp thú 2. Kĩ năng . - Rèn kĩ năng quan sát . - Rèn kĩ năng phân tích đầu bài 3. Thái độ . Yêu thích môn học . (II). Phương tiện 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Đề kiểm tra . - Chuẩn bị của học sinh : - Ôn tập lớp chim và thú. (III). Phương pháp . 1. Quan sát . (IV), hoạt dộng dạy và học . 1. ổn định lớp (1'). - Kiểm tra. Đề bài . Câu 1 : Hãy đánh dấu x vào câu đúng . 1. Bề mặt trao đổi khí ở phổi chim bồ câu rất rộng là do a. Có mạng ống khí . b . Có hệ thống túi khí hỗ trợ c. Có nhiều phế quản . d. Cả a, b , c , đều sai 2. Lớp chim có đặc diểm chung . a. Có lông vũ bao phủ bên ngoài cơ thể có cánh . b. Phổi có mạng ống khí , túi khí tham gia hô hấp c. Tim 4 ngăn . Động vật hằng nhiệt d. Cả a , b , c , đều đúng Câu 2. Dơi định hướng như thế nào trong đêm tối ? Câu 3. Nêu Ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứngvà thai năm sinh. Câu 4. Hệ tuần hoàn , hệ hô hấp , hệ thần kinh của thỏ có những đặc điểm cấu tạo như thế nào thể hiện sự hoàn thiện hơn so với các động vật khác có xương sống đã học . Câu 5 . Đâu là các đại diện của khỉ hình người : Khỉ , vượn , đười ươi , khỉ Bonebo , Khỉ Ma cao, Khỉ Sai ma ri , Tinh tinh , Golila Đáp án Câu 1 : 1. Chọn a, b (1điểm ) 2. Chọn d . (1 điểm ) Câu 2: Dơi định hướng trong đêm : (2điểm ) Mắt của không rơi không tinh . Song tai rất thính . Ngoài những tiếng kêu thông thường , dôì còn phát ra những âm thanh với tần số dao dộng rất cao từ 30.000 → 70. 000 . dao động /s . Những âm thanh đó vượt ra khỏi ngưỡng thính giác của con người (Siêu âm ) Âm thanh khi phát châm vào chướng ngại vật trên dườmg bay dội lại tai dơi khiến dơi có thể xác định được chính xác và tức thời vị trí vật thể và con mồi trong không gian . Vì thế khi bay tai dơi luôn cử động theo các hướng để thu nhận âm thanh phản hồi . Do vậy Dơi bay rất nhanh với đường bay thăn thoát linh hoạt bắt mồi trong đêm tối . Câu 3 ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm ) (2điểm ) Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ . Thể hiện sự hoàn thiện so với động vật có xương sống khác đã học - Hệ thần kinh : Bộ nãop phát triển đặc biệt là đại não , tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú phức tạp . Hệ hô hấp : Có cơ hoành tham gia vào hô hấp . Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng S ( Diên tích ) hô hấp (Chao đổi khí ) . - Hệ tuần hoàn : Tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn mắu đi nuôi cơ thể đỏ tươi . - Thuận său : Cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất, 5. Dặn dò - Khỉ hònh người gồm : ( 2điểm ) - Tinh tinh - Đười ươi - GoRiLa.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_55_kiem_tra_1_tiet_dinh_thi_thu_h.doc