Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài: Tìm hiểu 1 số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế địa phương

I. MỤC TIÊU :

Kiến thức : Tập cho HS cách sưu tầm tư liệu sinh học qua các sách đọc thêm, tham khảo, nhằm rèn luyện cho HS cách đọc sách, phân loại, phân tích kiến thức cho bản thân.

Kỹ năng : Qua đó, HS rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức cùng cách nhận định, lập luận, giải thích tình huống đã học, rèn kỹ năng vận dụng vào thực tế.

Thái độ : Y thức bảo vệ ĐV có ích, có giá trị kinh tế.

II. CHUẨN BỊ : GV : Tìm hiểu địa phương.

HS : Tự nghiên cứu.

III. TIẾN TRÌNH :

1. KTBC :

2. Bài mới :

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài: Tìm hiểu 1 số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Tuần: Ngày dạy: Tiết: TÌM HIỂU 1 SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG MỤC TIÊU : Kiến thức : Tập cho HS cách sưu tầm tư liệu sinh học qua các sách đọc thêm, tham khảo, nhằm rèn luyện cho HS cách đọc sách, phân loại, phân tích kiến thức cho bản thân. Kỹ năng : Qua đó, HS rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức cùng cách nhận định, lập luận, giải thích tình huống đã học, rèn kỹ năng vận dụng vào thực tế. Thái độ : Yù thức bảo vệ ĐV có ích, có giá trị kinh tế. CHUẨN BỊ : GV : Tìm hiểu địa phương. HS : Tự nghiên cứu. TIẾN TRÌNH : KTBC : Bài mới : HOẠT ĐỘNG GV & HS NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG : 1 số loài ĐV có giá trị ở địa phương. NỘI DUNG : - Tập tính sinh học. - Điều kiện sống. - Cách nuôi : + Thức ăn. + Sinh trưởng. + Phát dục. + Sinh sản. + Vệ sinh phòng bệnh. PHƯƠNG PHÁP : GV cho HS nghiên cứu tư liệu hiện có. Tổng kết tư liệu sưu tầm ở gia đình hay địa phương. Tự thảo luận nhóm đánh giá. Các nhóm trình bày tư liệu tham khảo ở gia đình hay địa phương. Lợn, trâu, bò, dê, HS tự nghiên cứu. HS tự tổng kết điều tra nghiên cứu. Củng cố : GV tổng kết thu hoạch. Dặn dị: Chuẩn bị giấy báo, túi nhựa, sổ ghi chép, Ngày soạn: Tuần: Ngày dạy: Tiết: THAM QUAN THIÊN NHIÊN MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức đã học. Kỹ năng : Cho HS tiếp xúc với thiên nhiên & thế giới ĐV. Rèn cho HS ý thức tìm tòi, kỹ năng quan sát, sử dụng dụng cụ theo dõi hoạt động sống của ĐV. Tập cách nhận biết ĐV, cách ghi chép. Thái độ : GD lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thế giới ĐV. CHUẨN BỊ : GV : Chọn địa điểm, dụng cụ thực hành. HS : Chuẩn bị giấy báo, túi nhựa, sổ ghi chép, TIẾN TRÌNH : KTBC : Bài mới : Hoạt động 1 : TRIỂN KHAI NỘI DUNG : GV chia nhóm quan sát môi trường cạn. GV triển khai nội dung quan sát : - Quan sát phân bố của ĐV theo môi trường : ghi tên ĐV thấy được. - Quan sát sự thích nghi di chuyển của ĐV. - Quan sát sự thích nghi dinh dưỡng của ĐV : ăn TV, ăn ĐV, ăn tạp. - Quan sát giữa ĐV với TV : ĐV có ích cho cây, có hại cho cây, ĐV bảo vệ cây trồng, - Quan sát hiện tượng nguỵ trang của ĐV : nguỵ trang về màu sắc, về hình dạng, cấu tạo, tập tính, - Quan sát về số lượng, thành phần ĐV trong tự nhiên : nhóm ĐV nào nhiều, ít? Tại sao? Thiếu hẳn ĐV nào? GVHD thu thập xử lý mẫu. Hoạt động 2 : BÁO CÁO & VIẾT THU HOẠCH : GV cho HS thảo luận hoàn thành mẫu báo cáo. Các nhóm trình bày à nhận xét à kết luận. Củng cố : Dặn dị Về tự ôn chương trình K7.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_tim_hieu_1_so_dong_vat_co_tam_qua.doc