Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 44: Thực hành quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức :

- Nhận xét một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

- Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu.

2.Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết trên mẫu mổ

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ :

 Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

* GV : - Mẫu mổ chim bồ câu đã gỡ nội quan.

 - Bộ xương chim.

 - Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim.

* HS : Tìm hiểu trước bài

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Mở bài : Cấu tạo bên trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Hôm nay, các em sẽ được quan sát mẫu mổ chim bồ câu để kiểm chứng những cấu tạo trên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 44: Thực hành quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 Ngày soạn : 19.02.08 Tiết 46 Ngày dạy : 20.02.08 Bài 42 . THỰC HÀNH QUAN SÁT BỘ XƯƠNG – MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : - Nhận xét một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay. - Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu. 2.Kĩ năng : - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết trên mẫu mổ - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ : Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : * GV : - Mẫu mổ chim bồ câu đã gỡ nội quan. - Bộ xương chim. - Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim. * HS : Tìm hiểu trước bài III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Mở bài : Cấu tạo bên trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Hôm nay, các em sẽ được quan sát mẫu mổ chim bồ câu để kiểm chứng những cấu tạo trên. 2. Phát triển bài : Hoạt động 1 : Quan sát bộ xương chim bồ câu a. Mục tiêu: - Nhận biết được các thành phần bộ xương. - Nêu được các đặc điểm bộ xương thích nghi với sự bay. b. Tiến hành : Hoạt động cảu giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS quan sát bộ xương, đối chiếu với hình 41.2 SGK nhận biết các thành phần của bộ xương? - GV gọi 1 HS trình bày thành phần bộ xương. - GV cho HS thảo luận : Nêu các đặc điểm bộ xương thích nghi với sự bay. - GV chốt lại kiến thức đúng. - HS quan sát bộ xương chim, đọc chú thích hình 41.1 xác định các thành phần của bộ xương. - Yêu cầu nêu được: + Xương đầu. + Xương cột sống. + Lồng ngực. + Xương đai: đai vai, đai lưng. + Xương chi: chi trước, chi sau. - HS nêu các thành phần trên mẫu bộ xương chim. -Các nhóm thảo luận tìm các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự bay thể hiện ở: + Chi trước. + Xương mỏ ác. + Xương đai hông. - Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung. *Tiểu kết: -Bộ xương gồm : + Xương đầu. + Xương thân : cột sống, lồng ngực. + Xương chi: xương đai, các xương chi. Hoạt động 2 : Quan sát các nội quan trên mẫu mổ: Mục tiêu : HS quan sát và chỉ ra đặc điểm của các nội quan thích nghi với đời sống bay. Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS quan sát hình 42.2 SGK, kết hợp với tranh cấu tạo trong xác định vị trí các hệ cơ quan. - GV cho HS quan sát mẫu mổ. Nhận biết các hệ cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ hoàn thành bảng (tr.139 SGK). - GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài. - GV chốt lại bằng đáp án đúng. - HS quan sát hình, đọc chú thích ghi nhớ vị trí các hệ cơ quan. - HS nhận biết các hệ cơ quan trên mẫu mổ. - Thảo luận nhóm hoàn chỉnh bảng. - Đại diện nhóm lên hoàn thành bảng các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Các nhóm đối chiếu, sữa chữa. Các hệ cơ quan Các thành phần cấu tạo trong các hệ - Tiêu hóa - Hô hấp - Tuần hoàn - Bài tiết - Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa - Khí quản, phổi, túi khí - Tim, hệ mạch - Thận, xoang huyệt - GV cho HS thảo luận: + Hệ tiêu hóa ở chim bồ câu có gì khác so với những động vật có xương sống đã học? - Các nhóm thảo luận nêu được: + Giống nhau về thành phần cấu tạo. + Ở chim: thực quản có diều, dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến. * Tiểu kết : Như bảng trên 3. Tổng kết bài : - HS trình bày lại các cơ quan đã quan sát được và nêu được sự khác nhau 4.Nhận xét đánh giá : - GV nhận xét tinh thần thái độ học tập cỷa các nhóm. - Kết quả bảng tr.139 SGK sẽ là kết quả tường trình, trên cơ sở đó GV cho điểm 5.Dặn do ø: - Đọc trước bài 43. - Xem lại bài cấu tạo trong của bò sát. - Cho các nhóm thu dọn vệ sinh.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_44_thuc_hanh_quan_sat_bo_xuong_m.doc