Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 63, Bài 61: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương - Nguyễn Đình Yên

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

- Nêu được vai trò của động vật với đời sống con người.

- Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với kinh té địa phương.

2. Kỹ năng:

 - Viết báo cáo ngắn về những loại động vật quan sát và tìm hiểu được.

- Kĩ năng tìm kiếm thông tin và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên internet để tìm hiểu về một số các động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương.

- Kĩ năng tự tin khi đi điều tra.

- Kĩ năng hợp tác, thuyết phục người khác.

- Kĩ năng viết báo cáo và báo cáo kết quả.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - Sách báo viết về động vật ở địa phương

2. Học sinh: - Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 63, Bài 61: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương - Nguyễn Đình Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 33 Ngaøy soạn: 20/04/2013 Tieát 63 Ngaøy dạy: 22/04/2013 Bài 61: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức : - Nêu được vai trò của động vật với đời sống con người. - Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với kinh té địa phương. 2. Kỹ năng: - Viết báo cáo ngắn về những loại động vật quan sát và tìm hiểu được. - Kĩ năng tìm kiếm thông tin và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm thông tin trên internet để tìm hiểu về một số các động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương. - Kĩ năng tự tin khi đi điều tra. - Kĩ năng hợp tác, thuyết phục người khác. - Kĩ năng viết báo cáo và báo cáo kết quả. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: - Sách báo viết về động vật ở địa phương 2. Học sinh: - Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là động vật quí hiếm ? -Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quí hiếm giải thích từng cấp độ nguy cấp và cho ví dụ ? 3. Hoạt động dạy – học Hoạt động 1:Hướng dẫn cách thu thập thông tin HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -GV yêu cầu: +Hoạt động theo nhóm 6 người. +Xếp lại nội dung các thông tin cho phù hợp với yêu cầu: a-Tên loài động vật cụ thể. VD: tôm, cá, gà, lợn, bò, tằm, cá sấu b-Địa điểm. Chăn nuôi tại gia đình hay tại địa phương nào +Điều kiện sống của loài động vật đó bao gồm Khí hậu. Nguồn thức ăn. +Điều kiện sống khác đặc trưng của loài. VD: -Bò cần bãi chăn thả. -Tôm, cá cần mặt nước rộng. c-Cách nuôi. -Làm chuồng trại Đủ ấm về mùa đông. Thoáng mát về mùa hè. Số lượng loài cá thể (Có thể nuôi chung các gia súc, gia cầm). -Học sinh tiến hành theo yêu cầu của giáo viên Hoạt động 2: Báo cáo của học sinh - GV cho các nhóm lần lược báo cáo kết quả của mình trước cả lớp. - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần). IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ 1. Củng cố -Nhận xét chuẩn bị của các nhóm. -Đánh giá kết quả báo cáo của các nhóm. 2. Dặn dò -Ôn tập toàn bộ chương trình sinh học 7. -Kẻ bảng 1, 2 SGK trang 200, 201 vào vở bài tập.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_63_bai_61_tim_hieu_mot_so_dong_v.doc