Giáo án Thể dục 6 - Học kỳ II

I/ Mục tiêu:

* Học một số động tác bổ trợ, kỹ thuật chuyên môn - Môn TC

* Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức".Yêu cầu thực hiện được động tác .

*Rèn luyện chạy bền bằng Trò chơi vận động và động tác bổ trợ.

II/ Địa điểm phương tiện

Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá .

 

doc69 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 3031 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Học kỳ II, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 37 - Môn TC : Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật trò chơi. - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức". - Chạy bền: Trò chơi . I/ Mục tiêu: * Học một số động tác bổ trợ, kỹ thuật chuyên môn - Môn TC * Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức".Yêu cầu thực hiện được động tác . *Rèn luyện chạy bền bằng Trò chơi vận động và động tác bổ trợ. II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá . III Tiến trình bài dạy Nội Dung A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập 200 - 300 m * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác kỹ thuật chạy nhanh.(kỹ thuật xuất phát) B. Phần cơ bản * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: Tung và bắt cầu bằng 1 tay. tại chỗ thả cầu rơi xuống trước mặt. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. * Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. * Trò chơi "nhảy ô tiếp sức". Cách chơi: *Chạy bền: . Trò chơi " Chạy tiếp sức chuyển vật". Cách chơi: * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. Đ L 8-10' 28-30' 2- 3' Phương pháp - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số X x X x X x X x X x x x x Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung - Môn TC Giáo viên hướng dẫn HS các động tác mới của môn bật nhảy. Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung môn bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 38 - Bật nhảy: Ôn Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. - Môn TC : Tiếp tục ôn, tập thể lực và học kỹ thuật trò chơi. - Chạy bền: Trò chơi . I/ Mục tiêu: * Ôn động tác bổ trợ đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. * Ôn động tác bổ trợ, tập thể lực, kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . *Rèn luyện chạy bền bằng Trò chơi vận động . II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá . III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập 200 - 300 m * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác kỹ thuật chạy nhanh.(kỹ thuật xuất phát) B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . Trò chơi " Chạy tiếp sức chuyển vật". Cách chơi: * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số X x X x X x X x X x x x x Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy Giáo viên hướng dẫn HS các động tác mới của môn bật nhảy. Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 39 - Bật nhảy: Ôn Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. Học đà 1 bước đá lăng. - Môn TC : Ôn tập một số động tác bổ trợ, học kỹ thuật. - Chạy bền: Trò chơi . I/ Mục tiêu: * Ôn động tác bổ trợ đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . *Rèn luyện chạy bền bằng Trò chơi vận động . II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá . III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập 200 - 300 m * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác bổ trợ bật nhảy. B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Học đà 1 bước đá lăng. Chuẩn bị: Thực hiện: Tại chỗ đá lăng chân lên cao. * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . - Trò chơi " Chạy tiếp sức ". Cách chơi: * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số X x X x X x X x X x x x x Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy + Học đà 1 bước đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS các động tác mới của môn bật nhảy. ( đà 1 bước đá lăng) Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung môn bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 40 - Bật nhảy: Ôn tập và Trò chơi . Học đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. - Môn TC : Ôn tập, học kỹ thuật , Trò chơi - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: * Ôn động tác bổ trợ đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang. * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . * Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá . III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tập bài thể dục quy định * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác bổ trợ bật nhảy. B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Học đà 1 bước đá lăng. Chuẩn bị: Thực hiện: Tại chỗ đá lăng chân lên cao. * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . - Chạy trên địa hình tự nhiên ( 300 --->500m ) quanh sân tập Nam: 400--->500m Nữ: 300--->400m * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số x x x x x N1 x x x x x N2 x x x x x N3 x x x x x N4 Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy + Học đà 1 bước đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS các động tác mới của môn bật nhảy. ( đà 1 bước đá lăng) Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung môn bật nhảy. X x X x X x X x X x x x x - Tiến hành chạy theo các nhóm riêng. Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 41 - Bật nhảy: Ôn tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh của chân. Học bật xa: Trò chơi "bật xa tiếp sức". - Môn TC : Ôn tập, học kỹ thuật , Trò chơi - Chạy bền: Trò chơi . I/ Mục tiêu: * Ôn động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh của chân và học bật xa. Yêu cầu biết thực hiện động tác . * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . * Rèn luyện chạy thông qua Trò chơi . II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá, hố nhảy. III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập 200 - 300 m * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác bổ trợ bật nhảy. B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Học bật xa. Chuẩn bị: Thực hiện: Tại chỗ đá lăng chân lên cao. + Trò chơi : "Bật xa tiếp sức" - Cách chơi: * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . - Trò chơi " Chạy tiếp sức ". Cách chơi: * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số X x X x X x X x X x x x x Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy + Học đà 1 bước đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS các động tác mới của môn bật nhảy. ( đà 1 bước đá lăng) Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung bật nhảy Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 42 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức mạnh của chân và Trò chơi . - Môn TC : Ôn tập, bước đầu hoàn thiện kỹ thuật , nâng cao thành tích - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: * Ôn động tác bổ trợ tập phát triển sức mạnh của chân và Trò chơi vận động * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . * Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá . III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tập bài thể dục quy định * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác bổ trợ bật nhảy. B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Trò chơi "Bật nhảy tiếp sức" Chuẩn bị: Thực hiện: * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . - Chạy trên địa hình tự nhiên ( 300 --->500m ) quanh sân tập Nam: 400--->500m Nữ: 300--->400m * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số x x x x x N1 x x x x x N2 x x x x x N3 x x x x x N4 Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy + Học đà 1 bước đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS chơi. Cho HS chơi thử và chơi thật. Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung bật nhảy. X x X x X x X x X x x x x - Tiến hành chạy theo các nhóm riêng. Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 43 - Bật nhảy: Ôn tập, Trò chơi và tập phát triển sức mạnh của chân : Học: Chạy đà một đến 3 bước- giậm nhảy - Môn TC : Ôn tập và tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật , nâng cao thành tích - Chạy bền: Trò chơi . I/ Mục tiêu: * Ôn động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh của chân và học chạy đà 1 đến 3 bước giậm nhảy. Yêu cầu biết thực hiện động tác . * Ôn bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn - Môn TC , nâng cao thành tích.Yêu cầu thực hiện được động tác . * Rèn luyện chạy bền thông qua Trò chơi . II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá, hố nhảy. III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập 200 - 300 m * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác bổ trợ bật nhảy. B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Học bật xa. Chuẩn bị: Thực hiện: Tại chỗ đá lăng chân lên cao. + Trò chơi : "Bật xa tiếp sức" - Cách chơi: * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. * Nâng cao thành tích, tập thể lực. *Chạy bền: . - Trò chơi " Chạy tiếp sức ". Cách chơi: * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2-4 l 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số X x X x X x X x X x x x x Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy + Học đà 1 bước đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS các động tác mới của môn bật nhảy. ( đà 1 bước đá lăng) Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung môn bật nhảy. Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 44 - Bật nhảy: Ôn bài tập phát triển sức mạnh của chân và Trò chơi : Học: Chạy đà tự do- nhảy xa. - Môn TC : Ôn tập và hoàn thiện kỹ thuật ,nâng cao thành tích - Chạy bền: Trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: * Ôn bài tập phát triển sức mạnh của chân và Trò chơi : Học: Chạy đà tự do- nhảy xa. * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . * Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá . III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tập bài thể dục quy định * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác kỹ thuật - Môn TC ( đá cầu). B. Phần cơ bản * Bật nhảy: Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Trò chơi "Bật nhảy tiếp sức" Chuẩn bị: Thực hiện: + Học: Chạy đà tự do- nhảy xa. * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . - Chạy trên địa hình tự nhiên ( 300 --->500m ) quanh sân tập Nam: 400--->500m Nữ: 300--->400m * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2-3 L 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số x x x x x N1 x x x x x N2 x x x x x N3 x x x x x N4 Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung Môn TC , bật nhảy + Học đà 1 bước đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS tập các động tác mới. Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung bật nhảy. X x X x X x X x X x x x x - Tiến hành chạy theo các nhóm riêng. Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 45 - Bật nhảy: Ôn Chạy đà tự do- nhảy xa. Trò chơi . - Môn TC : Ôn tập và hoàn thiện kỹ thuật ,nâng cao thành tích - Chạy bền: Trò chơi I/ Mục tiêu: * Ôn Chạy đà tự do- nhảy xa kết hợp phát triển sức mạnh của chân thông qua Trò chơi * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . * Rèn luyện chạy bền băng Trò chơi vận động. II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , đồng hồ, còi, cầu đá , đệm nhảy (hố cát). III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác kỹ thuật - Môn TC ( đá cầu). B. Phần cơ bản * Bật nhảy: + Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Ôn Chạy đà tự do- nhảy xa. + Trò chơi "Bật nhảy tiếp sức" Chuẩn bị: Thực hiện: * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. *Chạy bền: . . - Trò chơi " Chạy tiếp sức ". Cách chơi: * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2-3 L 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số X x X x X x X x X x x x x Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung bật nhảy,Môn TC + Ôn đà 1 bước đá lăng. + Đà tự do đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS tập các động tác mới. Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung môn bật nhảy. - Tiến hành chạy theo các nhóm riêng. X x x x x x x x x x x x x x G Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 46 - Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, Trò chơi . - Môn TC : Ôn tập, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích I/ Mục tiêu: * Ôn Chạy đà tự do- nhảy xa kết hợp phát triển sức mạnh của chân thông qua Trò chơi * Ôn bổ trợ, học kỹ thuật chuyên môn - Môn TC Yêu cầu thực hiện được động tác . II/ Địa điểm phương tiện Sân tập , còi, cầu đá , đệm nhảy (hố cát). III Tiến trình bài dạy nội dung đl pp tổ chức A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tập bài thể dục quy định * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông - KTBC: Thực hiện một số động tác kỹ thuật - Môn TC ( đá cầu). B. Phần cơ bản * Bật nhảy: + Ôn động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - Đá lăng trước - sau - Đá lăng sang ngang. + Ôn Chạy đà tự do- nhảy xa. + Trò chơi "Bật nhảy tiếp sức" Chuẩn bị: Thực hiện: Tập thể lực: Bài tập chạy nhảy cóc theo hình gấp khúc. * Môn TTTC: (đá cầu) + Bổ trợ: - Tại chỗ tập không cầu các động tác tâng cầu, đỡ cầu. - Động tác kỹ thuật chuyên môn: + Tâng cầu bằng đùi. + Tâng cầu bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng má ngoài +Tâng cầu bằng má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng ngực. Hoàn thiện kỹ thuật chuẩn bị kiểm tra. * Củng cố bài học C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 2x8 n 28-30' 2-3 L 2- 3' - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số x x x x x N1 x x x x x N2 x x x x x N3 x x x x x N4 Giáo viên điều khiển HS khởi động. 1--->2 HS Thực hiện. - HS nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét và đánh giá. Ôn nội dung bật nhảy,Môn TC + Ôn đà 1 bước đá lăng. + Đà tự do đá lăng. Giáo viên hướng dẫn HS tập các động tác mới. Xx x x x x x x x Xx x x x x x x x Xx Nhóm3,4 Xx Xx Nhóm1,2 Chia nhóm thực hiện Nhóm 1,2: - Môn TC Nhóm 3,4: Thực hiện nội dung bật nhảy. - Tiến hành chạy theo các nhóm riêng. X x x x x x x x x x x x x x G Hs nhắc lại những kiến thức đã học. - Nghe nhận xét giao BTVN ngắn gọn và dễ hiểu . Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 47 Kiểm tra: - Môn TC I/ Mục tiêu: * Kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện của HS * Rèn luyện khả năng thực hiện kỹ thuật động tác trước các cuộc thi. II/ Địa điểm phương tiện Sân tập có vạch chạy, cầu . III Tiến trình bài dạy Nội Dung ĐL Phương pháp A. Phần mở đầu - Giáo viên nhận lớp . - Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.. - Khởi động: + Chạy quanh sân tập 200 - 300 m * Xoay các khớp: - Cổ chân cổ tay. - Gối, hông - ép gối. + Bổ trợ: -Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông B. Phần cơ bản .* Kiểm tra - Môn TC : Trọng tâm kiểm tra kỹ thuật . * Đánh giá cho điểm. + 9--->10 Đúng kỹ thuật và đạt thành tích theo tiêu chuẩn nam , nữ riêng. + 7--->8 Đúng kỹ thuật, thành tích (mức đạt thấp hơn mức trên). + 5--->6 Đạt kỹ thuật, thành tích không đạt hoặc ngược lại. + 3--->4 Không đạt kỹ thuật và thành tích theo quy định. Ghi chú: Có thể căn cứ vào sự tích cực của hs trong qua trình tập luyện. C. Phần kết thúc - Thả lỏng khớp - Nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà. 8-10' 28-30' 2- 3' X x x x x x x x x x x x x x G - HS ổn đinh tổ chức, chấn chỉnh hàng ngũ. - Báo cáo sĩ số Giáo viên điều khiển HS khởi động. X x X x X x X x X x x x x Mỗi lần sẽ có 2--->4 hs thực hiện. x x x x x N1 x x x x x N2 x x x x x N3 x x x x x N4 - Những HS đạt dưới điểm 5 có thể kiểm tra lại. Tuy nhiên điểm không quá điểm 8. X x x x x x x x x x x x x x G - Nghe nhận xét và BTVN Giáo viên đưa ra cần ngắn gọn và dễ hiểu nội dung đã học. Ngày soạn: / / 200 Ngày dạy: / / 200 Tiết 48 - Bật nhảy: Ôn bài tập thể lực, trò chơi - Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng 300m (nam), 250m (nữ) trên địa hình tự nhiên. I/ Mục tiêu: * Ôn bài

File đính kèm:

  • docThe duc 6 HK II.doc
Giáo án liên quan