Giáo án Thể dục lớp 4 - Tuần 20 đến Tuần 35 - Lê Văn Hiền

I - MỤC TIấU:

- ễn nhảy dừy cỏ nhừn kiểu chụm hai chừn. Yờu cầu thực hiện cơ bản đỳng động tỏc, động tỏc nhảy nhẹ nhàng, biết cỏch so dừy, quay dừy nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dừy đến.

- Trũ chơi “Đi qua cầu”. Yờu cầu bước đầu biết cỏch chơi và tham gia chơi được.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Trờn sừn trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị hai em một dừy nhảy.

III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP:

 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phỳt.

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu bài học.

- Tập bài thể dục phỏt triển chung. Trũ chơi : Kết bạn

 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phỳt.

 

doc23 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 08/07/2023 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục lớp 4 - Tuần 20 đến Tuần 35 - Lê Văn Hiền, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 Thứ 2 ngày 16 tháng 1 năm 2012 Tiết 39 ĐI chuyển hướng phải, trái - trò chơi “thăng bằng” I - Mục tiêu: - Ôn di chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động cơ bản đúng động tác. - Trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II- địa điểm, phương tiện : - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cái còi, dụng cụ cho trò chơi. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Chạy chậm theo một hàng dọc trên sân tập. -Tập bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi có chúng em. 2. Phần cơ bản: 18 – 20phút. *Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Ôn đi chuyển hướng phải, trái: Đội hình 3 hành ngang chuyển thành 3 hàng dọc. Cán sự điều khiển. GV sửa sai cho HS. Chia tổ tập luyện theo khu vực đã quy định.Tổ trưởng điều khiển. GV đi lại quan sát và sửa sai và giúp đỡ những HS thực hiện chưa đúng. * Trò chơi “Thăng bằng” GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và điều khiển các tổ chơi sau đó thi đua với nhau. Chú ý đề phòng xảy ra tai nạn. 3. Phần kết thúc: 6 – 8phút. - Tại chỗ vỗ tay và hát. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả bài học. - GV giao bài tập về nhà. Nhận xét Thứ 6 ngày 20 tháng 1năm 2012 Tiết 40 ĐI chuyển hướng phải, trái - trò chơi “ Lăn bóng bằng tay” I - Mục tiêu: - Ôn đi chuyển hướng phải, trái.. Yêu cầu thực hiện động cơ bản đúng động tác. - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”.Y/c biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II - địa điểm,phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cái còi, kẽ sẵn các vạch, dụng cụ và 2 quả bóng cho tập luyện thể dục RLTTCB và trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8Phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát. - Xoay các khớp : cổ tay, chân, vai, hông, gối. 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. * Ôn đi thường 1 – 4 hàng dọc. Cả lớp tập luyện theo sự điều khiển của cán sự, GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho học sinh. * Đi chuyển hướng phải, trái. Chia tổ tập theo các khu vực đã quy định cán sự điều khiển giáo viên quan sát giúp đỡ, sửa sai cho HS. * Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, cho HS chơi thử 1 - 2 lần, nêu những trường hợp phạm quy để HS nắm được luật chơi. Sau đó cho chơi chính thức. 3. Phần kết thúc : 6 – 8 phút. - Cúi người thả lỏng chân, tay. - GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét bài học. GV giao bài tập về nhà Tuần 21 Thứ 3,5 ngày 18,20 tháng 1 năm 2011 Tiết 41 nhảy dây kiểu chụm hai chân - trò chơi “ Lăn bóng bằng tay” I - Mục tiêu: - Ôn nhảy dây cá nhân chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng, biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Y/c bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cái còi và 2 quả bóng. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phút - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Xoay các khớp. - Đi đều theo 3 hàng dọc. 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. * Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Đội hình 3 hàng ngang. Gv nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, trao dây, quay dây kết hợp giải thích từng cử động để HS nắm được. HS đứng tại chỗ, chụm hai chân bật không dây, rồi mới nhảy. HS nhảy có dây. GV hướng dẫn cho HS cách nhảy. - Quan sát và sửa cho HS * Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” GV cho HS chơi thử 1 lần, sau đó nhận xét và uốn nắn những em làm chưa đúng GV phỏ biến lại quy tắc chơi, luật chơi rồi tổ chức cho chơi chính thức có thi đua. 3. Phần kết thúc : 6 – 8 phút. - Đứng vỗ tay hát , cúi người thả lỏng tay, chân - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét giờ học. GV giao bài tập về nhà. Thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm2010 Tiết 42 nhảy dây - trò chơi “ Lăn bóng bằng tay” I - Mục tiêu: - Ôn nhảy dây cá nhân chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng, biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Y/C bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 cái còi, hai em một dây nhảy, 2 quả bóng. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1.Phần mở đầu : 6 – 8 phút 2. Phần cơ bản : 18 -20 phút. * Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Chia tổ tập luyện. GV bao quát chung, chỉ dẫn, sửa sai cho HS. - Thi trình diễn giữa các tổ với nhau do cán sự điều khiển. - Thi nhảy xem ai được nhiều nhất. - Giáo viên củng cố lại sau đó cho cả lớp tập lại một lần nữa. * Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”. - GV nhắc lại cách chơi, luật chơi, rồi tổ chức cho HS chơi thử, giáo viên nhận xét nhắc thêm cách chơi nếu học sinh chưa hiểu. Sau đó cho các em chơi chính thức, chơi theo hình thức thi đua. 3.phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Giậm chân tại chỗ, thực hiện động tác thả lỏng tại chỗ. - GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét bài học. - GV giao bài tập về nhà. Tuần 22 Thứ 3 ngày 25 tháng 1 năm2011 Tiết 43 nhảy dây kiểu chụm hai chân - trò chơi “ đi qua cầu ” I - Mục tiêu: - Ôn nhảy dây cá nhân chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, động tác nhảy nhẹ nhàng, biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi đây đến. - Học trò chơi “Đi qua cầu”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- địa điểm, phương tiện : - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị còi, mỗi em một dây nhảy và dụng cụ, sân chơi cho trò chơi. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Tập bài thể dục phát triển chung. Chạy nhẹ nhàng 60 – 80m 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. * Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. HS khởi động lại các khớp, ôn cách so dây, chao dây, quay dây và chụm hai chân bật nhảy qua dây nhẹ nhàng theo nhịp quay dây. - Luyện tập lần lượt từng tổ. - Cả lớp nhảy dây đồng loạt theo nhịp hô. *Trò chơi “Đi qua cầu” Chú ý: Khi luyện tập tránh xảy ra tai nạn. GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, cho HS chơi thử sau đó cho HS chơi chính thức. - Cho HS tập 1 số lần đi trên mặt đất, sau đó đứng và đi trên cầu để làm quen và giữ thăng bằng, rồi mới cho tập đi thăng bằng theo tổ. - Tổ nào thực hiện đúng nhất, tổ đó thắng. 3. Phần kết thúc: 4– 6 phút. - Cúi người thả lỏng tay, chân. - GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét giờ học. GV giao bài tập về nhà. Thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2010 Tiết 44 ôn nhảy dây - trò chơi “ đi qua cầu ” I - Mục tiêu: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, động tác nhảy nhẹ nhàng, biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Trò chơi “Đi qua cầu”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị hai em một dây nhảy. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Tập bài thể dục phát triển chung. Trò chơi : Kết bạn 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. * Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. HS khởi động lại các khớp, ôn cách so dây, chao dây, quay dây và chụm hai chân bật nhảy qua dây nhẹ nhàng theo nhịp quay dây. - Luyện tập lần lượt từng tổ. - Thi nhảy dây giữa các tổ với nhau, tổ nào có nhiều người nhảy lâu nhất tổ đó dành chiến thắng.GV quan sát , biểu dương. *Trò chơi “Đi qua cầu” GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, cho HS chơi thử sau đó cho HS chơi chính thức. - Đội nào thực hiện nhanh nhất , ít lần phạm quy đội đó thắng. 3. Phần kết thúc: 4– 6 phút. - Cúi người thả lỏng tay, chân. - GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét giờ học. - GV giao bài tập về nhà. Tuần 23 Thứ 5 ngày 10 tháng 2 năm2011 Tiết 45 bật xa - trò chơi “ con sâu đo” I - Mục tiêu: - Học kỹ thuật bật xa.Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện động tác bật xa tại chổ. Phối hợp chạy, nhảy. - Trò chơi “Con sâu đo”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- địa điểm, phương tiện : - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ phục vụ tập bật xa, kẽ sẵn vạch cho trò chơi. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Tập bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”. 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. * Học kỹ thuật bật xa. - GV nêu tên bài tập, giải thích kết hợp làm mẫu cách tạo đà, cách bật xa. cho HS bật thử và cho cả lớp tập theo hiệu lệnh. Khi tiếp đất cần làm đ/t chùng chân( hoãn sung) + Sau khi tập tương đối thành thạo, mới yêu cầu HS bật hết sức rơi xuống hố cát. + GV hướng dẫn các em thực hiện phối hợp nhịp, chú ý bảo đảm an toàn. * Trò chơi “Con sâu đo” - GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi. Cho một nhóm làm mẫu, cho HS chơi thử 1lần để biết cách chơi, sau đó cho chơi chính thức. - Theo đội hình 2 hàng dọc số lượng người đều nhau. 3. Phần kết thúc: 4 –6 phút. - Cúi người thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV Nhận xét , đánh giá kết quả giờ học. Giao bài tập về nhà. Thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 2011 Tiết 46 bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy - trò chơi “con sâu đo” I - Mục tiêu: - Ôn bật xa và học phối hợp chạy, nhảy. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện động tác bật xa tại chổ. Phối hợp chạy, nhảy. - Trò chơi “Con sâu đo”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II -địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ phục vụ tập bật xa, kẽ sẵn vạch cho trò chơi. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm trên sân trường. Trò chơi : kéo cưa lừa xẻ 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. * Ôn bật xa. Cho HS khởi động lại các khớp, sau đó GV nhắc lại yêu cầu và cách thực hiện bài tập. - Chia tổ để HS luyện tập, theo khu vực đã quy định.. - GV cho thi đua giữa các tổ xem tổ nào có người bật xa nhất,sẽ được khen thưởng. * Học phối hợp chạy, nhảy - GV hướng dẫn cách tập luyện phối hợp giải thích ngắn gọn các động tác và làm mẫu, sau đó cho HS thực hiện. - Cho HS tập theo đội hình hàng dọc, lần lượt từng em thực hiện. * Trò chơi “Con sâu đo” - GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, cho HS chơi thử, sau đó cho chơi chính thức.GV tổ chức cho HS chơi. 3. Phần kết thúc: 4– 6 phút. - Đi thường theo nhịp. - GV cùng HS hệ thống bài. GV nhận xét giờ học. Giao bài tập về nhà. Tuần 24 Thứ 5 ngày 17 tháng 2 năm2011 Tiết 47: phối hợpchạy và nhảy trò chơi“kiệu người” I - Mục tiêu: - Ôn phối hợp chạy, nhảy . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác tại chổ, biết cách thực hiện động tác phối hợp chạy nhảy. - Trò chơi “Kiệu người”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- địađiểm ,phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ phục vụ tập luyện phối hợp chạy, nhảy kẻ sẵn vạch chuẩn bị, xuất phát và giới hạn. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1.Phần mở đầu : 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp. Chạy chậm trên sân thể dục. 2. Phần cơ bản : 18 -20 phút. *Ôn bật xa: Chia tổ để HS luyện tập. Yêu cầu hoàn thiện kĩ thuật. - Tập phối hợp chạy, nhảy GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu, sau đó cho HS thực hiện bài tập. Cho HS tập theo đội hình 3 hàng dọc, tập theo hiệu lệnh còi. Cho các em tập lần lượt. *Trò chơi “Kiệu người” GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và làm mẫu. Chia HS thành các nhóm 3 người, tập động tác kiệu tại chỗ, sau đó mới di chuyển. Chơi thử vài lần, rồi cho chơi chính thức. 3. Phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Đi thường theo nhịp và hát. Đứng tại chỗ thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài.Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà. Thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm2010 Tiết 48: ÔN Bật xa - trò chơi “kiệu người” I - Mục tiêu: - Ôn bật xa. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác tại chổ, biết cách thực hiện đ/t phối hợp chạy nhảy. - Trò chơi “Kiệu người”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị còi, thước dây, hố cát bàn ghế, dụng cụ phục vụ cho kiểm tra. Kẻ sẵn vạch chuẩn bị, xuất phát và khu vực kiểm tra. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1.Phần mở đầu : 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm thro một hàng dọc trên sân thể dục. Ôn bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản : 18 -20 phút. *Ôn bật xa: Chia tổ để HS luyện tập. Yêu cầu hoàn thiện kĩ thuật. - Tập phối hợp chạy, nhảy GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp, làm mẫu, sau đó cho HS thực hiện bài tập. Cho HS tập theo đội hình 3 hàng dọc, tập theo hiệu lệnh còi. Cho các em tập lần lượt. *Trò chơi “Kiệu người” GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và làm mẫu. Chia HS thành các nhóm 3 người, tập động tác kiệu tại chỗ, sau đó mới di chuyển. Chơi thử vài lần, rồi cho chơi chính thức. 3. Phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Đi thường theo nhịp và hát. Đứng tại chỗ thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài.Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà. Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tuần 25 Thứ 5 ngày 24 tháng 2 năm 2011 Tiết 49: phối hợp chạy, nhảy trò chơi “chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” I - Mục tiêu: - Tập phối hợp chạy, nhảy. Yêu cầu thực hiện được động tác phối hợp chạy, nhảy. - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II - địa điểm, phương tiện : - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - GV chuẩn bị còi, dụng cụ cho tập luyện và trò chơi, bóng rổ hoặc bóng da. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1.Phần mở đầu : 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm trên sân thể dục. Tập bài TD phát triển chung. 2. Phần cơ bản : 18 -20 phút. *Bài tập RLTTCB: Tập phối hợp chạy, nhảy. GV hướng dẫn lại cách tập luyện bài tập, sau đó cho HS thực hiện thử một số lần . Cho HS tập theo đội hình 3 hàng dọc, tập theo hiệu lệnh còi. Cho các em tập lần lượt. - GV quan sát và sửa cho HS. Tổ chức thi giữa các tổ với nhau *Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách ném bóng vào rổ. Hướng dẫn cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử rồi chơi chính thức. * Chú ý : Khi cho HS chơi cần giữ kĩ luật tập luyện để đảm bảo an toàn cho các em. 3. Phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Đứng thành vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu. - GV cùng HS hệ thống bài. Nhận xét đánh giá kết quả giờ học. GV giao bài tập về nhà Thứ 6 ngày 25 tháng 2 năm 2011 Tiết 50: NHảy dây kiểu chụm hai chân trò chơi “chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” I - Mục tiêu: - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.Yêu cầu biết cách thực hiện động tác . -Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gai chơi được. II- địa điểm, phương tiện : - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: GV chuẩn bị còi, dụng cụ cho tập và chơi, hai em một dây nhảy. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu : 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đi rồi chạy chậm theo vòng tròn , sau đó đứng lại khởi động các khớp. - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” 2. Phần cơ bản : 18 – 20 phút. a, Bài tập RLTTCB: - Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Theo đội hình 3 hàng ngang khoảng cách mỗi em là 2 m. - Chia tổ ra tập , tổ trưởng điều khiển Gv quan sát giúp đỡ chung. b, Trò chơi vận động: Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. GV tổ chức và làm trọng tài cho HS chơi. Lần lượt từng tổ thi đua chạy tiếp sức và ném vào rổ. 3. Phần kết thúc. 4 – 6 phút. - Đứng thành vòng tròn, vỗ, hát. - Đứng tại chỗ hít thở sâu - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. Tuần 26 Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2011 Tiết 51: MộT Số BàI TậP RLTTCB - trò chơi ‘trao tín gậy” I - Mục tiêu: - Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được các động tác. - Trò chơi“Trao tín gậy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II - địa điểm, phương tiện : - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, 2 HS 1 quả bóng, 2 HS 1 dây nhảy, 2- 4 tín gậy. III - Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp. - Ôn các động tác : tay, chân, lườn, bụng và phối hợp của bài thể dục phát triển chung 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. a, Bài tập RLTTCB: - Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay. GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích động tác.Tổ chức cho HS tập đồng loạt cho HS tập theo đội hình vòng tròn GV quan sát sửa sai cho HS . - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 người GV cho HS điểm số theo chu kì 1- 2 cho số 2 tiến 4 bước, quay sau, bước sang trái thành đứng đối diện để tung và bắt bóng. * Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tập theo nhóm 2 người. Một người nhảy một người đếm số lần nhảy.GV quan sát giúp đỡ chung cho HS. b, Trò chơi vận động: Trò chơi “Trao tín gậy” GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi kết hợp làm mẫu cho HS chơi thử 1- 2 lần GV nhắc lại luật chơi, sau đó cho HS chơi chính thức. 3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. Giao bài tập về nhà : ôn nhảy dây. Thứ 6 ngày 4 tháng 3 năm2011 Tiết 52: di chuyển tung bắt bóng, nhảy dây I - Mục tiêu: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm hai, ba người; nhảy dây kiểu chụm hai chân . Yêu cầu biết cách thực hiện các động tác. - Học di chuyển tung(chuyền) và bắt bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện động tác. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị 2 còi (cho GV và cán sự), 2 HS 1 quả bóng nhỏ, 1 dây nhảy. Kẻ sân cho HS chơi. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu : 6 – 8 phút - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy nhẹ nhàng theo sau đi thường theo vòng tròn và hít thở. - Ôn các đ/t tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, nhảy của bài thể dục. 2. Phần cơ bản : 18 – 20 phút a, Bài tập RLTTCB: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 người. Chia tổ ra tập theo khu vực đã quy định.Gv quan sát giúp đỡ chung. - Học mới di chuyển tung và bắt bóng GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích động tác. Chia lớp thành các nhóm 2- 3 người để tập. GV quan sát sửa sai. - GV cho HS điểm số theo chu kì 1- 2 cho số 2 tiến 4 bước, quay sau, bước sang trái thành đứng đối diện tung và bắt bóng. - Nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Chia tổ ra tập,tổ trưởng điều khiển Gv giúp đỡ chung. 3.Phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Đứng thành vòng tròn, hát. - GV cùng HS hệ thống lại bài. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. Tuần 27 Thứ 4 ngày 17 tháng 3 năm2010 Tiết 53: nhảy dây- di chuyển tung, bắt bóng trò chơi” dẫn bóng” I - Mục tiêu: - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác. - Di chuyển tung(chuyền) và bắt bóng. Yêu cầu biết cách thực hiện di chuyển tung và bắt bóng bằng hai tay. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị còi, mỗi HS 1 dây nhảy, 2 - 4 quả bóng, III - Nội dung và phương pháp lên lớp. 1.Phần mở đầu : 6 – 8 phút - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc. Ôn bài thể dục PT chung. 2. Phần cơ bản : 18 – 20 phút. a. Bài tập RLTTCB : Ôn di chuyển tung và bắt bóng. -Theo đội hình hàng dọc. Hai hàng đứng đối diện nhau cách nhau 3- 4 m ,một em chuyền một em bắt cứ như thế các em di chuyển cho nhau.Gv quan sát giúp đỡ HS . * Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Tập theo tổ theo khu vực đã quy định Gv quan sát chung và sửa cho HS thực hiện chưa đúng. -Thi nhảy dây giữa các tổ với nhau tổ nào có người nhảy lâu nhất tổ đó dành chiến thắng. Gv quan sát, biểu dương. b. Trò chơi vận động : Dẫn bóng. - GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp chỉ dẫn sân chơi và làm mẫu cho HS chơi thử 1 – 2 lần, xen kẽ GV nhận xét giải thích thêm cách chơi, cho HS chơi chính. GV tổ chức cho HS chơi. 3. Phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Cúi người thả lỏng tay chân. GV cùng HS hệ thống lại bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. Giao bài tập về nhà. Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011 Tiết 54: TÂNG CầU – TRò CHƠI: DẫN BóNG I - Mục tiêu: - Học một số nội dung của môn tự chọn: Tâng cầu bằng đùi. Yêu cầu bước đầu biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi. - Trò chơi “dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- địa điểm phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: GV chuẩn bị còi, 2 – 6 quả bóng. Mỗi HS 1 quả cầu. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: 6 – 8 phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung - Ôn nhảy dây 2. Phần cơ bản: 18 – 20 phút. a, Môn tự chọn: - Đá cầu: +Tập tâng cầu bằng đùi: Tâp theo đội hình 2 hàng ngang em nọ cách em kia 1,5m. GV làm mẫu và giải thích động tác. Cho HS tập cách cầm cầu và đứng chuẩn bị GV uốn nắn sửa sai cho HS Tập tung cầu và tâng cầu bằng đùi Chia tổ cho HS tập luyện.GV quan sát giúp đỡ chung. b)Trò chơi vận động: “Dẫn bóng” GV nêu tên trò chơi, nhắc qua về cách chơi, luật chơi sau đó chia tổ để các em chơi tổ trưởng điều khiển. Thi giữa các tổ với nhau, có phân thắng thua thưởng phạt. 3. Phần cơ bản: 4 – 6 phút - Đi đều theo 4 hàng dọc và hát. GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. Giao bài tập về nhà: Ôn tâng cầu bằng đùi Tuần 28 Thứ 4 ngày 24 tháng 3năm2010 Tiết 55: Đá cầu - trò chơi” dẫn bóng” I - Mục tiêu: - Ôn và học mới một số nội dung đá cầu. Yêu cầu thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được trò chơi, biết cách dùng tay đập bóng nảy liên tục xuống đất. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Mỗi HS chuẩn bị một quả cầu. GV chuẩn bị 1 còi, 2 – 6 quả bóng. III - Nội dung và phương pháp lên lớp: Phần mở đầu : 6 – 8phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng trên sân thể dục. Xoay các khớp. - Ôn nhảy dây. 2. Phần cơ bản : 18 – 22 phút. * Ôn tâng cầu bằng đùi. - Tập theo đội hình hàng ngang, tại chỗ tâng câù một số lần. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển. - Gv quan sát giúp đỡ HS thực hiện và sửa cho HS thực hiện chưa đúng. * Trò chơi : Dẫn bóng. - GV nêu tên trò chơi cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi cho lớp chơi thử một lần ,sau đó cho chơi chính thức. - Chia lớp thành hai đội chơi thi đua với nhau.GV tổ chức cho HS chơi có tuyên dương thưởng phạt. 3. Phần kết thúc : 4 – 6 phút. - Tập một số động tác hồi tĩnh. - Gv cùng HS hệ thống lại bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. Giao bài tập về nhà. Thứ 6 ngày 26 tháng3năm 2010 Tiết 56: Đá cầu - trò chơi “ trao tín gậy” I - Mục tiêu: - Ôn và học mới một số nội dung của môn đá cầu. Yêu cầu thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân. -Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được trò chơi, biết cách trao nhận tín gậy khi chơi trò chơi. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn nơi tập luyện. - Phương tiện: Mỗi học sinh chuẩn bị một quả cầu. GV chuẩn bị 1 còi. 2 - 4 tín gậy. III - Nội dung và phương pháp lên lớp. 1.Phần mở đầu : 6 – 8phút. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Xoay các khớp.Ôn các đ/t tay, chân, lườn, bụng,phối hợp và nhảy của bài TD. - Thi nhảy dây. 2. Phần cơ bản : 18 – 22 phút. * Ôn tâng cầu bằng đùi, đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Tập theo đội hình hàng ngang, tại chỗ tâng câu một số lần, sau đó hai hàng đứng quay mặt vào nhau cách nhau 2- 3 m, một em chuyền một em đỡ sau đó đổi vị trí cho

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_20_den_tuan_35_le_van_hien.doc