Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 35: Ôn tập học kì 1 (Chạy nhanh 60m) - Lê Thị Thu Thúy

I .Mục tiờu:

 1.Kiến thức:(Kiểm tra chạy 60m) .

 Biết cỏch thực hiện kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh .

 2.Kỹ năng:

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh (60m) ,đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3.Thái độ:

HS nghiờm tỳc ,tự giỏc thực hiện đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo an toàn

 II .Địa điểm và phương tiện:

 1.Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú

 2.Đồ dùng GV : :-Cũi, cờ , dây đích ,đồng hồ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 35: Ôn tập học kì 1 (Chạy nhanh 60m) - Lê Thị Thu Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11/ 12/2010 Ngày giảng : 13/ 12/2010 Tiết 35 Kiểm tra học kỳ I (Chạy nhanh 60m ) I .Mục tiờu: 1.Kiến thức:(Kiểm tra chạy 60m) . Biết cỏch thực hiện kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh . 2.Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đỳng kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh (60m) ,đạt tiờu chuẩn rốn luyện thõn thể. 3.Thỏi độ: HS nghiờm tỳc ,tự giỏc thực hiện đỳng nội dung yờu cầu, đảm bảo an toàn II .Địa điểm và phương tiện: 1.Địa điểm: Sõn Trường THCS số 2 Gia Phỳ 2.Đồ dựng GV : :-Cũi, cờ , dõy đớch ,đồng hồ. III. Tiến trỡnh dạy học: Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: GV nhận lớp và phổ biến mục tiờu yờu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn. - Xoay cỏc khớp cổ chõn kết hợp khớp cổ tay,vai,hụng,gối. - ẫp dọc –ộp ngang -Đứng lờn ngồi xuống theo nhịp vỗ tay -Tập cỏc động tỏc bổ trợ . B. Phần cơ bản. 1.Kiểm tra học kỳ I: Kiểm tra chạy 60m 2.Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích của từng học sinh. -Điểm 9 - 10: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức giỏi RLTT. -Điểm 7 - 8: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật , thành tích đạt mức "khá" RLTT. -Điểm 5- 6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật , thành tích đạt mức "đạt" RLTT. -Điểm 3 - 4: Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt mức "đạt" RLTT. - Các tình huống khác do giáo viên quyết định. C.Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh Học sinh tại chỗ thư giãn, thả lỏng. 2 . Nhận xét giờ : Giáo viên nhận xét và công bố điểm cho học sinh. Giao về nhà tập chạy bền giờ sau kiểm tra TC RLTT 3. Kết thúc giờ học 8-10p 150m 2Lx8n 2xL8n 10L 1-2L 28-30p 4-5p HS tập trung điểm số bỏo cỏo GV x x x x x x x ĐHNL x x x x x x x x x x x x x x GV HS chạy vũng trờn sõn. x x x x x x x ĐHKĐ x x x x x x x x x x x x x x CS GV yờu cầu HS khởi động kỹ các khớp GV phổ biến cách kiểm tra và cho điểm . -Mỗi học sinh được kiểm tra chạy một lần. Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra chạy lần 2, không được quá điểm 8. -2HS / nhóm . Đội hình kiểm tra : x x CB x x XP x x x x x x x x 60m Đ GV bao quát nhắc nhở học sinh kiểm tra và bấm thời gian. Học sinh xếp 4 hàng ngang thả lỏng nhẹ nhàng . x x x x x x Đội hình kết thúc x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_7_tiet_35_on_tap_hoc_ki_1_chay_nhanh_60m.doc
Giáo án liên quan