Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 6: Đội hình đội ngũ. Chạy nhanh - Lê Thị Thu Thúy

I. Mục tiờu:

1. Kiến thức:

- Đội hình đội ngũ: Biết cỏc khẩu lệnh và cỏch thực hiện tập hợp hàng ngang ,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy

 - Chạy nhanh: Biết cỏch thực hiện các động tác chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát.

2. Kỹ năng:

+ Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang ,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.

+ Thực hiện cơ bản đúng cỏc động tỏc chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát .

3.Thái độ:

-HS nghiêm túc ,tự giác thực hiện,đảm bảo an toàn khi tập luyện.

II Địa điểm phương tiện.

1 Địa điểm: Sân trường THCS số 2 Gia Phú

2. Phương tiện: - GV :Còi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 6: Đội hình đội ngũ. Chạy nhanh - Lê Thị Thu Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 4/9/2010 TIẾT 6 Ngày giảng: 6/9/2010 ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH I. Mục tiờu: 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Biết cỏc khẩu lệnh và cỏch thực hiện tập hợp hàng ngang ,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy - Chạy nhanh: Biết cỏch thực hiện các động tác chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát. 2. Kỹ năng: + Thực hiện cơ bản đỳng tập hợp hàng ngang ,điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. + Thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát . 3.Thái độ: -HS nghiêm túc ,tự giác thực hiện,đảm bảo an toàn khi tập luyện. II Địa điểm phương tiện. 1 Địa điểm: Sân trường THCS số 2 Gia Phú 2. Phương tiện: - GV :Còi. III.Nội dung và phương phỏp NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I Phần mở đầu 1. Nhận lớp. - Giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung giờ học. 2. Khởi động. -- Chạy khởi động nhẹ nhàng. - Xoay kĩ các khớp. - ép dọc ,ép ngang. -Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay. 3.Kiểm tra bài cũ. ?Nờu cỏch khắc phục và phũng trỏnh chấn thương trong hoạt động TDTT ? 10 ’ (2’) (6’) 2 v 2Lx8N 2Lx8N 10 lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x GV HS chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc vòng trên sân. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x CS GV bao quát yêu cầu HS khởi động kĩ HS trả lời ,HS nhận xột.GV đỏnh giỏ cho điểm. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC II.PHẦN CƠ BẢN: 1, Đội hỡnh đội ngũ: - ễn tập hợp hàng ngang,dúng hàng,dúng hàng,điểm số và cỏch điều khiển của người chỉ huy. *Chỳ ý: Khoảng cỏch, vị trớ của chỉ huy,và cỏc thành viờn trong tổ. * Hệ thống bài: 2.Chạy nhanh: ễn chạy bước nhỏ,nõng cao đựi,chạy gút chạm mụng. -ễn đứng vai hướng chạy xuất phỏt. * Chỳ ý: Chạy theo đỳng hiệu lệnh của tiếng cũi,chạy bằng nửa bàn chõn trờn. *Hệ thống bài: ?Thực hiện đứng vai hướng chạy xuất phỏt? III. phần kết thúc 1- Hồi tĩnh : Thả lỏng nhẹ nhàng các khớp 2-Dặn dò : Giao BTVN 3- Nhận xét giờ học : - Kết thúc giờ học 30’ (15’) 15’ 2L 2-3L 1L 5’ -GV nêu yêu cầu và hướng dẫn HS thực hiện 1-2 lần sau đó chia nhóm tập trên sân. -HS thực hiện theo nhúm.Cỏc em thay phiờn nhau làm chỉ huy. -GV đi lại quan sỏt cỏc nhúm sửa sai nếu cú. Cỏc nhúm bao cỏo kết quả và tự nhận xột lẫn nhau. GV nhận xột đỏnh giỏ. Đội hỡnh thực hiện. x x x x x x x x x x x x x x x x ↔ GV 10m HS đi bộ quay lại. Gọi 2 HS lên thực hiện lại .HS khác nhận xét ,GV nhận xét hệ thống. HS xếp 4 hàng ngang tập các động tác thả lỏng . -Đội hình kết thúc x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_7_tiet_6_doi_hinh_doi_ngu_chay_nhanh_le.doc