Giáo án Tin học Lớp 4 - Chương trình cả năm - Năm học 2018-2019 - Bùi Thị Hồng Hảo

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

- Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục.

 2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được các bài tập trên máy tính.

 3.Thái độ:

 - Học tập nghiêm túc, phát biểu trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ

 - Giáo viên: máy tính, máy chiếu.

 - Học sinh: sách, vở

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động:

- Tổ chức cuộc phỏng vấn nhỏ 2-> 3 phút

Câu hỏi: Đối với những đồ vật quan trọng hay những đồ vật dùng nhiều lần bạn thường cất giấu ở đâu? ( 3-> 5 bạn trả lời)

 - GV giới thiệu bài mới – . Trong máy tính những thông tin quan trọng hay những thông tin hay dùng được tạo thành các tệp và lưu trong các thư mục trên máy tính. Vậy để biết các tệp được tạo ra và lưu trên máy tính nhhư thế nào lớp mình cùng tìm hiểu bài 3: Làm quen với tệp

2. Bài mới:

 

doc102 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Chương trình cả năm - Năm học 2018-2019 - Bùi Thị Hồng Hảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Ngày soạn: 10/09/2019 Ngày dạy: 11-12/09/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D CHỦ ĐỀ 1 : KHÁM PHÁ MÁY TÍNH BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các bài tập và thao tác trên máy tính. 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trong quá trình học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, máy chiếu. - Học sinh: sách, vở. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp : - Sắp xếp vị trí ngồi hs. - Nội quy phòng học 2. Bài mới: Giới thiệu bài mới : Những gì em đã biết 3. Các hoạt động: a. Hoạt động Thực hành: Y/c hs thực hiện các bài tập sau: 1/ Các bộ phận của máy tính : a/ Bài tập 1 trang 7 SGK - Hs nêu các bộ phận của máy tính gồm những bộ phận nào? -GV: Mời HS nhận xét câu trả lời của bạn -GV: Nhận xét - Nêu công dụng của các bộ phận máy tính? -GV: Mời HS nhận xét câu trả lời của bạn -GV: Nhận xét b/ Bài tập 2 trang 8 SGK Cho HS thực hiện 1 số các thao tác đóng mở Thư mục -GV: đi quan sát hs thực hiện và nhận xét c/ Bài tập 3 trang 9 SGK -GV: Hướng dẫn hs cách tạo 1 thư mục trên hình nền / cách tạo thư mục con - GV: đi quan sát và nhận xét bài làm của học sinh b. Hoạt động ứng dụng, mở rộng : - Tạo thư mục LAN trong thư mục lớp 4A - Gọi hs thực hiện trên máy tính - Nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại các nội dung em cần ghi nhớ - Thực hiện - Thảo luận và trả lời. - Quan sát - HS trả lời - HS nhận xét - HS trả lời - HS nhận xét - Quan sát, thực hiện theo - Lắng nghe, ghi bài. - Thực hiện theo hướng dẫn của Gv - HS: quan sát hướng dẫn của Gv Ngày soạn: 10/09/2019 Ngày dạy: 11-12/09/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Thực hành) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các bài tập trên máy tính. 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trong quá trình học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, máy chiếu. - Học sinh: sách, vở II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu các bộ phận của máy tính để bàn? - GV mời hs khác lên nhận xét - GV: nhận xét 2. Bài mới: a. Làm 1 số các bài tập trong sách Bài tập Tin học 4 (SGK trang 6,7,8) - Gv: đi quan sát và sửa lỗi cho các bạn hs làm chưa đúng. - GV: yêu cầu 1 bạn đứng tạo chỗ làm bài 1-trang 6 - Gv: Nhận xét - GV: tiếp tục cho hs đứng tại chỗ làm bài 2,3 trang 7,8 - Gv: Nhận xét b. Bài tập thực hành: Bài 1: Thực hiện các thao tác sau: - Hs trả lời - Hs nhận xét - HS: Làm bài - Hs: đọc kết quả bài làm của mình - Hs: Nhận xét - Hs: đọc kết quả bài làm của mình - Hs: Nhận xét - Hs: Lắng nghe theo dõi sách bài tập Tạo màn hình nền, tạo 2 thư mục có tên LOP 4A, LOP 4B. Trong thư mục LOP 4A tạo 3 thư mục con có tên TO 1, TO 2, TO 3. Trong thư mục LOP 4B tạo 3 thư mục con có tên là TO A, TO B, TO C - Gv: Đi quan sát hs thực hành và sửa lỗi - Mời 3 hs lên thao tác lên máy chiếu cho cả lớp quan sát và mời hs khác nhận xét - Gv: nhận xét. Bài 2: Thực hiện thao tác mở thư mục vừa tạo ở bài tập 1 - Gv: Đi quan sát hs thực hành và sửa lỗi - Gv: nhận xét. - Sửa bài tập. - Hs khởi động máy tính, tạo thư mục LOP4 và các thư mục con An, Bình. Khiêm. Bài 3: Hướng dẫn hs xóa các thư mục vừa tạo ở bài tập 1. 3 Nhận xét dặn dò: - Học sinh về nhà xem lại bài và chuẩn bị cho bài học tiết sau. - HS: nghiêm túc thực hành theo hướng dẫn của GV - Hs: thực hành - Hs: Nhận xét - Hs: thực hành - Hs: Nhận xét - Hs: Thực hiện theo hướng dẫn Tuần 2 Ngày soạn: 10/09/2019 Ngày dạy: 18-19/09/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D BÀI 2 : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm được các bước tạo thư mục, sao chép, đổi tên thư mục 2. Kỹ năng: - Thực hiện được thao tác tạo thư mục, sao chép, đổi tên thư mục 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trong quá trình học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, máy chiếu. - Học sinh: sách, vở. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ : - Màn hình máy tính dùng để làm gì ? - Nhận xét. 2. Bài mới: Giới thiệu bài mới : Các thao tác với thư mục 3. Các hoạt động: A. Hoạt động cơ bản : 1/ Y/c hs tạo thư mục KHOILOP4. Thư mục LOP4B là thư mục con. - Thư mục TO1, TO2, TO3 là thư mục con thư mục LOP4B 2/ Sao chép thư mục (copy) : - GV thực hiện 2 lần thao tác sao chép thư mục. - Gọi 2 hs thực hiện lại thao tác - Nhận xét 3/ Đổi tên thư mục (Rename) : - GV thực hiện 2 lần thao tác đổi tên thư mục. - Gọi 2 hs thực hiện lại thao tác - Nhận xét 4/ Thao tác xóa thư mục : - GV thực hiện 2 lần thao tác đổi tên thư mục. - Gọi 1 hs thực hiện lại thao tác - Nhận xét. - y/c hs làm bài tập 4. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại các nội dung em cần ghi nhớ - Trả lời : Hiển thị kết quả làm việc - Thảo luận và trả lời. - Quan sát, nhận xét - Quan sát, thực hiện - Quan sát, nhận xét - Quan sát, thực hiện - Quan sát, nhận xét - Quan sát, thực hiện - Quan sát, nhận xét - Thực hiện - Lắng nghe, ghi bài. Ngày soạn: 10/09/2019 Ngày dạy: 18-19/09/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D BÀI 2 : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (Thực hành) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các bài tập trên máy tính. 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trong quá trình học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: máy tính, máy chiếu. - Học sinh: sách, vở II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Hoạt động 1: Khởi động - Cho học sinh vào phòng ổn định - Kiểm tra sĩ số lớp - Gọi hs kiểm tra bài tạo và đổi tên hư mục theoyêu cầu sau: D:\\LOP3\TINHOC\AN thành D:\\LOP3\TINHOC\an -GV nhận xét và kết luận - Ổn định vào lớp - Báo sĩ số - Lắng nghe và thực hiện - Lắng nghe Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới - GV giới thiệu bài mới và ghi đề bài lên bản -Gọi hs đọc lại đề bài - Lắng nghe và ghi chép -Thực hiện Hoạt động 3: Hoạt động thực hành 1/ Mở thư mục LOP4B đã tạo rồi thực hiện yêu cầu sau: + Trong thư mục LOP4B tạo TO4; + Copy thư mục An, Binh, Khiem từ thư mục TO1 vào thư mục TO4. + Đổi tên các thư mục An, Binh, Khiem thành các thư mục Tuan, Lan, Ngoc -Y/c hs hoàn thành xong báo cáo kết quả cho giáo viên -Gv nhận xét và kết luận 2/ Trong thư mục LOP4B, tạo thư mục Sơn Ca. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm () để thực hiện được thao tác sao chép thư mục Son Ca từ thư mục LOP4B sang thư mục LOP4A. -Y/c hs báo cáo kết quả cho giáo viên -Gv nhận xét và kết luận - Lắng nghe - Tạo thư mục - Copy thư mục - Đổi tên thư mục - Báo cáo kết quả - Lắng nghe - Lắng nghe và thực hiện - Điền từ vào sách - Báo cáo kết quả - Lắng nghe Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng, mở rộng 1/Tạo và sắp xếp các thư mục Học tập, Giải trí, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Hình ảnh sao cho hợp lí và dễ tìm kiếm nhất. -Y/c hs tạo từng thư mục Học tập, Giải trí, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Hình ảnh - Sắp xếp các thư mục vừa tạo sao cho hợp lí nhất - Báo cáo kết quả làm việc cho giáo viên -Gv nhận xét và kết luận 2/Em thực hiện theo các yêu cầu sau: a)Tạo thư mục có tên là Tập vẽ - Y/c hs thực hiện tạo thư mục b)Nháy chuột lên thư mục vừa tạo rồi nhất F2 - Giải thích cho hs hiểu dùng F2 để đổi tên thư mục c)Đổi tên thư mục Tập vẽ thành Bài tập vẽ rồi nhấn phím Enter - Y/c hs thự hiện gõ tên thư mục - Y/c hs báo cáo kết quả làm xong cho giáo viên - GV nhận xét và kết luận -Y/c hs đọc phần ghi nhớ SGK/14 - GV chốt nội dung - Lắng nghe - Thực hiện tạo thư mục - Thực hiện sắp xếp - Báo cáo kết quả - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Tạo thư mục - Lắng nghe - Lắng nghe - Đổi tên thư mục - Báo cáo kết quả - Lắng nghe - Đọc nội dung - Lắng nghe Hoạt động 5: Hoạt động nối tiếp - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau tiếp theo - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe ____________________________________________________________________ Tuần 3 Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 25-26/09/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (2 tiết) MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các bài tập trên máy tính. 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phát biểu trong quá trình học tập. CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy tính, máy chiếu. - Học sinh: sách, vở III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: - Tổ chức cuộc phỏng vấn nhỏ 2-> 3 phút Câu hỏi: Đối với những đồ vật quan trọng hay những đồ vật dùng nhiều lần bạn thường cất giấu ở đâu? ( 3-> 5 bạn trả lời) - GV giới thiệu bài mới – . Trong máy tính những thông tin quan trọng hay những thông tin hay dùng được tạo thành các tệp và lưu trong các thư mục trên máy tính. Vậy để biết các tệp được tạo ra và lưu trên máy tính nhhư thế nào lớp mình cùng tìm hiểu bài 3: Làm quen với tệp 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động cơ bản: 1. Tạo tệp. ( bỏ phần d) * Thêm: Hướng dẫn học sinh cách lưu tệp. - Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S - Bước 2: Chọn ổ cần lưu ở dòng Save in - Bước 3: Gõ tên tệp vào dòng File name - Mời 2->3 hs lên thực hiện mẫu - Y/c hs hoạt động cá nhân, cặp đôi phần a,b,c. - Qs hoạt động của hs -> chốt: tên Baisoan và Hinhvuong được gọi là tệp. 2. Phân biệt tệp và thư mục - Y/c hs hoạt động cặp đôi B. Hoạt động thực hành - Y/c hs làm vào sách, làm xong đổi vở kiểm tra - Qs hs làm bài, giúp đỡ hs chưa làm được. C. Hoạt động ứng dụng mở rộng 1. Y/c hs hoạt động cặp đôi - Không thể tạo hai tệp cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục được. 2. Y/c hs hoạt động cá nhân, cặp đôi - Qs học sinh hoạt động * Em cần ghi nhớ: hỏi 1, Các tệp có được đặt tên giống nhau trong cùng một thư mục không? 2, Tên tệp được chia làm mấy phần, cách nhau bởi dấu gì? 3, Biểu tượng của tệp vẽ có giống biểu tượng của tệp soạn thảo ko? -> Gọi 2 đến 3 hs đọc phần ghi nhớ sgk - GV chốt kiến thức - Hs lắng nghe và quan sát - Hs ghi vở - Hs được mời lên thực hiện theo yêu cầu. - Hs đọc thông tin cách tạo tệp, thực hành trên máy theo cặp đôi. - HS chia sẻ phân biệt đâu là tệp, đâu là thư mục. - HS báo cáo kết quả tạo tệp, phân biệt tệp và thư mục với gv. - Hs làm sách, làm xong đổi vở kkiểm tra. - Báo cáo kết quả với gv - Hs chia sẻ cặp đôi - Từng hs mở thư mục Soanthao, nháy chuột phải, chon New rồi chọn bt. .Qs sự thay đổi. - Chia sẻ cặp đôi: giải thích sự thay đổi với thao tác vừa thực hiện. - HS trả lời: Trong cùng một thư mục mỗi tệp phải đặt 1 tên riêng. - Hs trả lời: Tên têp được chia làm 2 phần, phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm. - Hs trả lời: Mỗi loại tệp có một biểu tượng khác nhau. - Hs được gọi đọc bài. Tuần 4 Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 02-03/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D Bài 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP (T1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Thực hiện được các thao tác sao chep, đổi tên, xóa tệp 2. Kỹ năng: - HS thực hiện được các thao tác sao chep, đổi tên, xóa tệp - Nghiêm túc và tự giác trong học tập, biết bảo vệ phòng máy tính. 3.Thái độ: - HS yêu thích bài học II. CHUẨN BỊ - SGK, Máy tính, máy chiếu. - SGK, bút, vở ghi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I. Khởi động - Ổn định tổ chức - Lên mở cửa sổ Word và lưu tên tệp với tên “NGAY MOI” GV nhận xét, khen gợi học sinh - Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài“Các thao tác với tệp” - HS trật tự - 2 HS lên thao tác trên máy tính - HS viết bài vảo vở II. Phát triển bài A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Đổi tên tệp ? Nhắc lại thao tác đổi tên tệp. - Cho HS đọc thông tin ở SGK ? Nêu các bước đổi tên tệp? - GV chốt lại: B1: Nháy phải chuột tại tệp cần đổi tên chọ Rename B2: Gõ tên mới và gõ phím Enter * Chú ý: Không được dùng các kí tự sau trong tên tệp (? / \ : “ ) - Cho HS tập thao tác đổi tên tệp * Hoạt đông 2. Sao chép tệp: - Cho HS được thông tin ở SGK - GV thao tác mẫu ?Nêu cách sao chép tệp? - GV chốt lại. B1: Nháy phải chuột tại tệp cần sao chép chọn Copy B2: Nháy phải chuột vào vị trí cần sao chép đến và chọn Paste - GV ngoài cách sao chép này ta còn nhiều cách sao chép khác nữa - GV có thể nêu thêm cách sao chép khác cho HS giỏi tìm hiểu thêm. - Cho HS tập thao tác sao chép tệp * Hoạt động 3. Xóa tệp: - Cho HS được thông tin ở SGK - GV thao tác mẫu ? Nêu cách xóa tệp? - GV chốt lại. Nháy phải chuột tại tệp cần xóa chọn Delete và gõ phím Enter - Cho HS tập thao tác - Cho HS báo cáo kết quả đã làm - HS trả lời - HS đọc thông tin ở SGK - HS trả lời - HS lắng nghe - HS đọc thông tin ở SGK - HS quan sát - HS trả lời. - HS lắng nghe - HS tập thao tác sao chép tệp - HS đọc thông tin ở SGK - HS quan sát - HS trả lời. - HS lắng nghe - HS tập thao tác xóa tệp - HS báo cáo kết quả đã làm III. Kết thúc - GV củng cố bài học, nhận xét tiết học. - Về nhà tập thao tác đổi tên, sao chép, xóa tệp cho thành thạo để tiết sau thực hành. - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm - HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu. Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 02-03/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D Bài 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Thực hiện được các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp 2. Kĩ năng: HS thực hiện được các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp 3. Thái độ: Nghiêm túc và tự giác trong học tập, biết bảo vệ phòng máy tính. HS yêu thích bài học II. CHUẨN BỊ: SGK, Máy tính, máy chiếu, đĩa CD, thiết bị nhớ Flash. SGK, bút, vở ghi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I. Khởi động - Ổn định tổ chức. - GV mở ổ đĩa D 1. Lên đổi tên một tệp? 2. Sao chép tệp vừa đổi tên thành “BAI 1” Cho HS nhận xét bạn làm GV nhận xét, đánh giá. - Hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục học bài 4 các thao tác với tệp (T2)” - Hs trật tự - 1 HS lên thực hiện trên máy tính - HS nhận xét cách làm của bạn - Hs quan sát - Hs viết bài vào vở II. Phát triển bài B. Hoạt động thực hành - Gọi 2 em nhắc lại cách đổi tên, sao chép, xóa tên tệp. - GV cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 20 - Cho HS báo cáo kết quả đã làm C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Cho HS thực hành theo SGK trang 20 - Cho HS thoát khỏi máy tính - HS nhắc lại kiến thức đã học - HS thực hành theo nội dung SGK trang 20 - HS báo cáo kết quả đã làm - HS thực hành theo SGK trang 20 - Thư mục có thể chứa tệp và các thư mục con khác. - Ta có thể sao chép (Copy) tệp từ thư mục này sang thư mục khác, đổi tên (RENAME) hoặc xóa tệp (Delete) - HS thoát máy tính đúng qui trình III. Kết thúc - GV củng cố bài học, nhận xét buổi thực hành - Về nhà các em cố gắng tập thao tác với tệp như: Sao chép, đổi tên, xóa tệp cho thành thạo và đọc trước “Bài 5: sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài SGK trang 21” - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm - HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu. Tuần 5 Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 09-10/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D Bài 5: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (T1) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. - Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 2. Kĩ năng: - Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. B. CHUẨN BỊ - SGK, Máy tính, máy chiếu. - SGK, bút, vở ghi. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I. Khởi động - Ổn định tổ chức - Gọi 1 em lên sao chép tệp và đổi tên tệp vừa sao chép thành tên em. GV nhận xét, khen gợi học sinh - Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “Bài 5 các thiết bị lưu trữ ngoài” - HS trật tự. - 1 HS lên thao tác trên máy tính - HS viết bài vảo vở A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: Khám phá computer - Gọi 1 em khởi động Computer - Cho HS trao đổi với nhau em nhìn thấy những gì? - Cho HS báo cáo kết quả nhìn thấy - GV nhận xét và khen những em trả lời đúng - GV. Các em nhìn thấy có ổ đĩa CD, USB - Vậy ổ đĩa CD, USB là gì ta tìm hiểu mục 2. 2. Thiết bị lưu trữ USB: - Cho HS quan sát SGK trang 22 và hình ảnh thiết bị USB - GV Đây chính là thiết bị lưu trữ USB - Em có thể dùng USB để làm gì? - Vậy USB có thuận tiện cho người dùng không? a) Mở Computer để gắn USB vào thân máy tính b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng USB. Quan sát và điền thông tin vào bảng SGK trang 22 c) Cho HS thực hiện theo SGK trang 23 3. Các thiết bị lưu trữ ngoài: - Cho HS quan sát đĩa CD, VCD, ổ cứng ngoài và quan sát SGK trang 23 * Đĩa CD * Đĩa DVD * Ổ đĩa ngoài - HS khởi động Computer - HS trao đổi với nhau xem nhìn thấy những gì? - HS báo cáo kết quả nhìn thấy - HS quan sát - HS trả lời. Dùng USB để lưu trữ dữ liệu khi làm việc với máy tính. - USB rất thuận tiện cho người dùng - HS thao tác và điền thông tin vào bảng SGK trang 22 1. Cửa sổ nào đang được mở .... 2. Trong USB có những gì? ..... c) HS thực hiện theo nội dung SGK trang 23 - HS quan sát - HS quan sát - HS quan sát - HS báo cáo kết quả đã làm được III. Kết thúc: - GV củng cố bài học, nhận xét tiết học. - Cần nắm vững cách lưu trữ thông tin vào thiết bị lưu trữ ngoài, cách trao đổi thông tin - Về nhà các em học bài cũ và nghiên cứu trước phần B,C skg trang 24 để buổi sau chúng ta học - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm - HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu. Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 09-10/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D Bài 5: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI (T2) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài. - Sử dụng được USB (Flash), đĩa CD, VCD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 2. Kĩ năng: - Sau khi học xong bài này các em có khả năng: Sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình sử dụng các thiết bị ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin. 3. Thái độ: - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. B. CHUẨN BỊ: - SGK, Máy tính, máy chiếu, đĩa CD, thiết bị nhớ Flash. - SGK, bút, vở ghi. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC I. Khởi động - Ổn định tổ chức – Chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - GV mở ổ đĩa D - Gọi học sinh lên cắm USB vào thân máy tính và thao tác mở ổ đĩa USB Cho HS nhận xét bạn làm GV nhận xét, đánh giá. - Hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục học bài 5 các thiết bị lưu trữ (T2)” - Hs chơi trò chơi - 1 HS lên thực hiện trên máy tính - HS nhận xét cách làm của bạn - Hs viết bài vào vở II. Phát triển bài B. Hoạt động thực hành - Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 24 - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Cho HS thực hiện theo SGK trang 24 - GV nhận xét và khen gợi các nhóm - Cho HS thoát khỏi máy tính - HS thực hành theo nội dung SGK trang 24 - HS báo cáo kết quả đã làm được - HS thực hiện theo SGK trang 24 * Em cần ghi nhớ: - Một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến: USB, CD, DVD, ổ đĩa ngoài. - USB là thiết bị lưu trữ ngoài gọn nhẹ, thuận tiện III. Kết thúc - GV củng cố bài học, nhận xét buổi thực hành - Về nhà các em lấy các thiết bị lưu trữ ngoài cắm vào máy tính và thực hiện các thao tác, đọc trước “Bài 6: Tìm kiếm thông tin trên Internet” - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm - HS lắng nghe, thực hiện yêu cầu. Tuần 6 Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 16-17/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D Bài 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet. 2. Kỹ năng: - Biết cách tìm thông tin, lưu hình ảnh tìm được từ Internet vào thư mục trên máy tính. 3. Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo, cẩn thận và biết bảo vệ thông tin chung trong quá trình tìm kiếm thông tin trên Internet. - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, sách giáo khoa Tin học 4, phòng máy tính. - HS: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài III. Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hãy kể tên một số thiết bị lưu trữ ngoài? - GV chốt lại Bài mới: Giới thiệu. Internet là một dịch vụ cho phép ta trao đổi, tìm kiếm thông tin nhanh. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Những gì em đã biết: - Cho HS đọc thông tin và làm bài tập ở SGK trang 25, 26 a) Ghi Đ vào ô câu đúng, S câu sai. - Để truy cập được Internet máy tính phải được kết nối với mạng Internet và có trình duyệt Web b) Đánh dấu X vào ô ở cuối câu trả lời đúng Để truy cập Internet trên máy tính, em có thể dùng cách nào sau đây c) violympic.vn: Địa chỉ trang web Thu nhỏ cửa sổ về thanh công việc Thu nhỏ, phóng to trên màn hình Desktop Đóng trang web - Cho HS thực hành truy cập vào trang web thieunien.vn mở và đọc thông tin 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet: - GV hướng dẫn HS tìm kiếm trang web học toán lớp 4. B1: Ta truy cập vào trang web Google.com.vn Gõ địa chỉ trang web Gõ nội dung tìm kiếm B2: Gõ vào ô tìm kiếm “HD Tin Học Lớp 4” và Enter B3: Mở và đọc thông tin - Cho HS thực hành truy cập vào trang web học toán lớp 4 để tìm và đọc thông tin - GV cho HS tìm kiếm trên Google.com.vn hình ảnh hoa hồng - GV hướng dẫn HS cách tìm hoa hồng trên Internet - Cho HS báo cáo kết quả đã làm - HS báo cáo sĩ số - Trả lời - Cả lớp nhận xét HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS đọc thông tin và làm bài tập ở SGK trang 25, 26. - HS thực hành truy cập vào trang web thieunien.vn mở và đọc thông tin Tìm kiếm thông tin trên Internet - HS lắng nghe và quan sát - HS thực hành truy cập vào trang web học toán lớp 4 để tìm và đọc thông tin - HS tìm kiếm trên Google.com.vn hình ảnh hoa hồng - HS báo cáo kết quả đã làm V. Củng cố - dặn dò: - Về nhà tập tìm hoa sen, ngôi nhà, máy tính trên trang web Google.com.vn Ngày soạn: 24/09/2019 Ngày dạy: 16-17/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D Bài 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet. 2. Kỹ năng: - Biết cách tìm thông tin, lưu hình ảnh tìm được từ Internet vào thư mục trên máy tính. 3. Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo, cẩn thận và biết bảo vệ thông tin chung trong quá trình tìm kiếm thông tin trên Internet. - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập. II. Phương pháp: - Thuyết giảng, hỏi đáp, tìm hướng giải quyết vấn đề, đàm thoại. III. Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, sách giáo khoa Tin học 4, phòng máy tính. - HS: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài IV. Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Lên tìm kiếm cho cô hình ảnh con chuột, bàn phím máy tính? - GV chốt lại 3. Tiến trình dạy học - GV hướng dẫn lại cách truy cập vào trang web B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Cho HS thực hành. 1. Tìm và đọc truyện cổ tích “Tấm cám” trên Internet 2. Truy cập vào Google.com.vn tìm kiếm hình ảnh về loài hoa mà em thích - GV hướng dẫn HS cách tải hình ảnh về máy. B1: Nháy phải chuột tại ảnh cần tải về chọ Save Image as 3. Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word soạn nội dung không quá 5 dòng về chủ đề loài hoa em thích. Chèn hình ảnh em vừa tải về - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG: - Cho HS thực hiện theo SGK trang 28 - HS báo cáo sĩ số - HS thao tác tìm kiếm hình ảnh con chuột và bàn phím máy tính - Cả lớp nhận xét - HS lắng nghe HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - HS Tìm và đọc truyện cổ tích “Tấm cám” trên Internet - HS Truy cập vào Google.com.vn tìm kiếm hình ảnh về loài hoa mà em thích. - HS lắng nghe và quan sát - HS mở phần mềm soạn thảo văn bản Word soạn nội dung không quá 5 dòng về chủ đề loài hoa em thích. Chèn hình ảnh em vừa tải về - HS báo cáo kết quả đã làm được C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG: - HS tực hiện theo SGK trang 28 IV. Củng cố, dặn dò: Về nhà tập tìm kiếm thông tin trên Internet và tải hình ảnh máy tính, con chuột, bàn phím máy tính về máy tính của em Tuần 7 Ngày soạn: 20/10/2019 Ngày dạy: 23-24/10/2019 Lớp: 4A, 4B, 4C, 4D HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH CÙNG LUYỆN TOÁN VỚI PHẦN MỀM 2+2 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm được tác dụng của phần mềm luyện toán 2+2 2. Kỹ năng: Rèn luyện được kĩ năng thực hiện các phép toán số học thông qua các trò chơi. 3. Thái độ: Thể hiện tính nhanh nhẹn, cẩn thận khi làm toán. II. Phương pháp: - Thuyết trình, hỏi – đáp, gợi mở giải quyết vấn đề. III. Chuẩn bị - Giáo viên: Giáo án, máy tính. - Học sinh: Tập, bút, SGK. IV. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 1 HS lên bảng thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên Intern

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_4_chuong_trinh_ca_nam_nam_hoc_2018_2019.doc