Giáo án Toán 1 kì 2 - Trường tiểu học Nhật Tảo

BÀI 70: MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI

I.MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh:

 _Nhận biết: Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị

 Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị

 _Biết đọc, viết các số đó. Bước đầu nhận biết số có hai chữ số

II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:

 _Bó chục que tính và các que tính rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc110 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Toán 1 kì 2 - Trường tiểu học Nhật Tảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 70: MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Nhận biết: Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị _Biết đọc, viết các số đó. Bước đầu nhận biết số có hai chữ số II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _Bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 4’ 4’ 20’ 2’ 1.Giới thiệu số 11: _GV hướng dẫn HS: Lấy 1 chục que tính và 1 que tính rời, và hỏi: +Được tất cả bao nhiêu que tính? _GV ghi bảng: 11 Đọc là: Mười một _GV giới thiệu: Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị. Số 11 có hai chữ số viết liền nhau 2.Giới thiệu số 12: _GV hướng dẫn HS: Lấy 1 chục que tính và 2 que tính rời, và hỏi: +Được tất cả bao nhiêu que tính? _GV ghi bảng: 12 Đọc là: Mười hai _GV giới thiệu: Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị. Số 12 có hai chữ số là chữ số 1 và chữ số 2 viết liền nhau: 1 ở bên trái và 2 ở bên phải Luyện viết: _GV viết mẫu: 11, 12 3.Thực hành: Bài 1: Đếm số ngôi sao rồi điền số đó vào ô trống Bài 2: Vẽ thêm 1 chấm tròn vào ô trống có ghi 1 đơn vị Vẽ thêm 2 chấm tròn vào ô trống có ghi 2 đơn vị Bài 3: Dùng bút màu hoặc bút chì đen tô 11 hình tam giác, tô 12 hình vuông Bài 4: Điền đủ các số vào dưới mỗi vạch của tia số 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _ Nhận xét tiết học _ Dặn dò: Chuẩn bị bài 71: Mười ba, mười bốn, mười lăm _HS lấy 1 chục que tính và 1 que tính rời +Mười que tính và một que tính là mười một que tính _HS đọc cá nhân- đồng thanh _HS nhắc lại _HS lấy 1 chục que tính và 2 que tính rời _Mười que tính và hai que tính là mười hai que tính _HS đọc cá nhân- đồng thanh _HS nhắc lại _Viết vào bảng _Thực hành _Dùng bút chì màu để tô _Phân tích số 11, 12 -Que tính -Que tính -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 71: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Nhận biết: Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị Số 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị _Biết đọc, viết các số đó. Nhận biết số có hai chữ số II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _Bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 3’ 3’ 19’ 2’ 1.Giới thiệu số 13: _GV hướng dẫn HS: Lấy 1 chục que tính và 3 que tính rời, và hỏi: +Được tất cả bao nhiêu que tính? _GV ghi bảng: 13 Đọc là: Mười ba _GV giới thiệu: Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị. Số 13 có hai chữ số là số 1 và số 3 viết liền nhau, từ phải sang trái 2.Giới thiệu số 14: _GV hướng dẫn HS: Lấy 1 chục que tính và 4 que tính rời, và hỏi: +Được tất cả bao nhiêu que tính? _GV ghi bảng: 14 Đọc là: Mười bốn _GV giới thiệu: Số 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị. Số 14 có hai chữ số là chữ số 1 và chữ số 4 viết liền nhau, từ trái sang phải 3. Giới thiệu số 15: Tiến hành tương tự số 13, 14 * Luyện viết: _GV viết mẫu: 13, 14, 15 4.Thực hành: Bài 1: a)Tập viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn b)Viết các số vào ô trống theo thứ tự tăng dần, giảm dần Bài 2: Đếm số ngôi sao ở mỗi hình rồi điền số vào ô trống Bài 3: Đếm số con vật ở mỗi tranh vẽ, rồi nối với số đó Bài 4: Viết các số theo thứ tự từ 0 đến 15 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _ Nhận xét tiết học _ Dặn dò: Chuẩn bị bài 72: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín _HS lấy 1 chục que tính và 3 que tính rời +Mười que tính và ba que tính là mười ba que tính _HS đọc cá nhân- đồng thanh _HS nhắc lại _HS lấy 1 chục que tính và 4 que tính rời +Mười que tính và bốn que tính là mười bốn que tính _HS đọc cá nhân- đồng thanh _HS nhắc lại _Viết vào bảng _Thực hành _Thực hành theo hướng dẫn _Điền số _Nối số với tranh _Viết số _Phân tích số 13, 14, 15 -Que tính -Que tính -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 72: MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Nhận biết mỗi số (16, 17, 18, 19) gồm 1 chục và một số đơn vị (16, 17, 18, 19) _Nhận biết số có hai chữ số II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _Bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 3’ 7’ 19’ 2’ 1.Giới thiệu số 16: _GV hướng dẫn HS: Lấy 1 chục que tính và 6 que tính rời, và hỏi: +Được tất cả bao nhiêu que tính? _GV ghi bảng: 16 Đọc là: Mười sáu _Cho HS phân tích số 16 _GV nêu: Số 16 có hai chữ số là số 1 và số 6 ở bên phải số 1. Chữ số 1 chỉ 1 chục, chữ số 6 chỉ 6 đơn vị 2.Giới thiệu số 17, 18, 19: Tiến hành tương tự số 16 * Luyện viết: _GV viết mẫu: 16, 17, 18, 19 3.Thực hành: Bài 1: Viết các số từ 11 đến 19 Bài 2: Đếm số cây nấm ở mỗi hình rồi điền số vào ô trống đó Bài 3: Đếm số con vật ở mỗi tranh vẽ, rồi nối với số thích hợp. Ở đây có 6 số và chỉ co 4 khung hình nên có 2 số không nối Bài 4: Viết các số vào dưới mỗi vạch của tiasố 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _ Nhận xét tiết học _ Dặn dò: Chuẩn bị bài 73: Hai mươi, hai chục _HS lấy 1 chục que tính và 6 que tính rời +Mười que tính và sáu que tính là mười sáu que tính _HS đọc cá nhân- đồng thanh _Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị. _Viết vào bảng _Viết số _Viết vào bảng -Que tính -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 73: HAI MƯƠI, HAI CHỤC I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Nhận biết số lượng 20; 20 còn gọi là hai chục _Biết đọc, viết số đó II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 8’ 20’ 2’ 1.Giới thiệu số 20: _GV hướng dẫn HS: Lấy 1 chục que tính, rồi lấy thêm 1 chục que tính nữa, và hỏi: +Được tất cả bao nhiêu que tính? _Hai mươi còn gọi là hai chục _GV ghi bảng: 20 Đọc là: Hai mươi _Cho HS viết- GV hướng dẫn: viết chữ số 2 rồi viết chữ số 0 ở bên phải 2 _Cho HS phân tích số 20 _GV nêu: Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị. Số 20 có hai chữ số là chữ số 2 và chữ số 0 * Luyện viết: _GV viết mẫu: 20 3.Thực hành: Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20; từ 20 đến 10 Bài 2: HS viết theo mẫu: Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị Bài 3: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số Bài 4: Viết theo mẫu: Số liền sau của 15 là 16 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 74: Phép cộng dạng 14 + 3 _HS lấy 1 chục que tính rồi lấy thêm 1 chục que tính nữa +1 chục que tính và1 chục que tính là 2 chục que tính _HS đọc cá nhân- đồng thanh _Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị. _HS viết bảng _Viết số -Que tính -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 74: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 _Tập cộng nhẩm (dạng 14 + 3) II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 8’ 20’ 2’ 1.Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3: a) Cho HS lấy 14 que tính (gồm 1 bó chục và 4 que rời) rồi lấy thêm 3 que tính nữa, và hỏi: _Có tất cả bao nhiêu que tính? b) GV thể hiện trên bảng: _Có 1 bó chục, viết 1 ở cột chục; 4 que rời, viết 4 ở cột đơn vị _Thêm 3 que rời, viết 3 dưới 4 ở cột đơn vị _GV ghi: Chục Đơn vị 1 4 3 7 _GV nói: Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính, ta gộp 4 que tính rời với 3 que tính rời được 7 que rời. Có 1 bó chục và 7 que rời là 17 que tính c) Hướng dẫn cách đặt tính: _Viết 14 rồi viết 3 sao cho 3 thẳng cột với 4 (ở cột đơn vị) _Viết dấu + (dấu cộng) _Kẻ vạch ngang dưới hai số đó * Tính (từ phải sang trái): 14 +4 cộng 3 bằng 7, viết 7 +Hạ 1, viết 1 Vậy: 14 cộng 3 bằng 17 (14 + 3 = 17) d) Cho HS tập làm trên bảng 2.Thực hành: Bài 1: Luyện tập cách cộng Bài 2: HS tính nhẩm. Lưu ý: Một số cộng với 0 bằng chính số đó Bài 3: Tính nhẩm: 14 cộng 1 bằng 15 viết 15; 14 cộng 2 bằng 16 viết 16; … 13 cộng 5 bằng 18 viết 18; … 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 75: Luyện tập _ HS lấy 14 que tính (gồm 1 bó chục và 4 que rời) rồi lấy thêm 3 que tính nữa _HS quan sát _Đặt tính theo cột dọc: 15 -Que tính -Bảng lớp -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 75: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính cộng và tính nhẩm II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 30’ 10’ 7’ 9’ 4’ 2’ 1. Luyện tập: Bài 1: Đặt tính theo cột dọc rồi tính (từ phải sang trái) Bài 2: HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất *15 + 1 = ? +Có thể nhẩm: Năm cộng một bằng sáu; mười cộng sáu bằng mười sáu *14 + 3 = ? +Có thể nhẩm: Bốn cộng ba bằng bảy; mười cộng bảy bằng mười bảy +Có thể: Mười bốn thêm một là mười lăm; mười lăm thêm một là mười sáu; mười sáu thêm một là mười bảy; Bài 3: Hướng dẫn HS làm từ trái sang phải (tính hoặc nhẩm) và ghi kết quả cuối cùng 10 + 1 + 3 = ? Bài 4: Cho HS nhẩm tìm kết quả của mỗi phép cộng rồi nối phép cộng đó với số đã cho là kết quả của phép cộng 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 76: Phép trừ dạng 17 - 3 _HS tập diễn đạt: 12 +2 cộng 3 bằng 5, viết 5 +Hạ 1, viết 1 12 cộng 3 bằng 15 (12 + 3 = 15) +Nhẩm: mười lăm cộng 1 bằng mười sáu Ghi: 15 + 1 = 16 +Nhẩm: Mười bốn cộng ba bằng mười bảy Ghi: 14 + 3 = 17 _Tính hoặc nhẩm _Nhẩm: +Mười cộng một bằng mười một +Mười một cộng ba bằng mười bốn _Viết: 10 + 1 + 3 = 14 -Bảng con -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 76: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 _Tập trừ nhẩm (dạng 17 - 3) II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 8’ 20’ 2’ 1.Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17- 3: a) Thực hành trên que tính: _ HS lấy 17 que tính (gồm 1 bó chục và 7 que rời), rồi tách thành hai phần: phần bên trái có 1 bó chục que tính và phần bên phải có 7 que tính rời _Từ 7 que tính rời tách lấy ra 3 que tính, còn lại bao nhiêu que tính? b) Hướng dẫn cách đặt tính và làm tính trừ: _Đặt tính (từ trên xuống dưới) 17 +Viết 17 rồi viết 3 thẳng cột với 7 (ở cột đơn vị) +Viết dấu - (dấu trừ) +Kẻ vạch ngang dưới hai số đó _ Tính (từ phải sang trái): 17 +7 trừ 3 bằng 4, viết 4 +Hạ 1, viết 1 Vậy: 17 trừ 3 bằng 17 (17 - 3 = 14) d) Cho HS tập làm trên bảng 2.Thực hành: Bài 1: Luyện tập cách trừ Bài 2: HS tính nhẩm. Lưu ý: Một số trừ đi 0 bằng chính số đó Bài 3: Rèn luyện tính nhẩm 16 trừ 1 bằng 15; 16 trừ 2 bằng 14 viết 14 19 trừ 6 bằng 13 viết 13 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 77: Luyện tập _HS lấy 17 que tính (gồm 1 bó chục và 7 que rời), rồi tách thành hai phần: phần bên trái có 1 bó chục que tính và phần bên phải có 7 que tính rời _Số que tính còn lại gồm 1 bó chục que tính và 4 que tính rời là 14 que tính _Đặt tính theo cột dọc: 17 _Tính _Tính nhẩm _Tính nhẩm -Que tính -Bảng con -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 77: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ (dạng 17 – 3) II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 30’ 10’ 7’ 7’ 6’ 2’ 1. Luyện tập: Bài 1: Đặt tính theo cột dọc rồi tính (từ phải sang trái) Bài 2: HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất *17 - 2 = ? _Có thể nhẩm: +7 trừ 2 bằng 5; +10 cộng 5 bằng 15 _Có thể nhẩm theo cách bout 1 liên tiếp: 17 bớt 1 được 16; 16 bớt 1 được 15 Bài 3: Thực hiện các phép tính từ trái sang phải (hoặc nhẩm) rồi ghi kết quả cuối cùng 12 + 3 – 1 = ? Bài 4: Cho HS trừ nhẩm rồi nối với số thích hợp (là kết quả của phép trừ đó) 14 -1 Lưu ý: Phép trừ 17 – 5 không nối với số nào 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 78: Phép trừ dạng 17 - 7 _HS tập diễn đạt: 14 +4 trừ 3 bằng 1, viết 1 +Hạ 1 xuống, viết 1 14 trừ 3 bằng 11 (14 - 3 = 11) +Nhẩm: 17 trừ 2 bằng 15 Ghi: 17 – 2 = 15 _Tính hoặc nhẩm _Nhẩm: +Mười hai cộng ba bằng mười lăm, mười lăm trừ một bằng mười bốn +Viết: 12 + 3 -1 15 - 1 = 14 _Nhẩm: 15 trừ 1 bằng 14 _Nối: 15 – 1 với 14 -Bảng con -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 78: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 7 I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Biết làm tính trừ (không nhớ) bằng cách đặt tính rồi tính _Tập trừ nhẩm II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Bó 1 chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 8’ 20’ 2’ 1.Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17- 7: a) Thực hành trên que tính: _ HS lấy 17 que tính (gồm 1 bó chục và 7 que rời), rồi tách thành hai phần: phần bên trái có 1 bó chục que tính và phần bên phải có 7 que tính rời _Sau đó cho HS cất 7 que tính rời. Còn lại bao nhiêu que tính? b) Hướng dẫn cách đặt tính và làm tính trừ: _Đặt tính (từ trên xuống dưới) 17 +Viết 17 rồi viết 7 thẳng cột với 7 (ở cột đơn vị) +Viết dấu - (dấu trừ) +Kẻ vạch ngang dưới hai số đó _ Tính (từ phải sang trái): 17 +7 trừ 7 bằng 0, viết 0 +Hạ 1, viết 1 Vậy: 17 trừ 7 bằng 10 (17 - 7 = 10) d) Cho HS tập làm trên bảng 2.Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Tính nhẩm Bài 3: Toán giải: Thực hiện phép trừ: 15 – 5 = 10 Trả lời: Còn 10 cái kẹo 4.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 79: Luyện tập _ HS lấy 17 que tính, tách thành hai phần: phần bên trái có 1 bó chục que tính và phần bên phải có 7 que tính rời _Còn lại 1 bó chục que tính là 10 que tính _Quan sát _Đặt tính theo cột dọc: 15 _Luyện tập cách trừ theo cột dọc _Nêu cách đặt tính 18 – 8, … -Que tính -Bảng con -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 79: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ và tính nhẩm II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 30’ 10’ 7’ 6’ 6’ 3’ 2’ 1. Luyện tập: Bài 1: Đặt tính theo cột dọc rồi tính (từ phải sang trái) Bài 2: HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất Bài 3: Thực hiện các phép tính từ trái sang phải (hoặc nhẩm) rồi ghi: 11 + 3 – 4 = ? Bài 4: Cho HS trừ nhẩm rồi so sánh hai số, điền dấu so sánh vào ô trống 16 – 6 c 12 _GV nêu các bước thực hiện: +Trừ nhẩm: 16 trừ 6 bằng 10 +So sánh hai số: 10 bé hơn 12 +Điền dấu: 16 – 6 < 12 Bài 5: Giải toán 2.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 80: Luyện tập chung _HS tập diễn đạt: 13 +3 trừ 3 bằng 0, viết 0 +Hạ 1 xuống, viết 1 13 trừ 3 bằng 10 (13 - 3 = 10) _Nhẩm _Tính hoặc nhẩm _Nhẩm: +11 cộng 3 bằng 14, 14 trừ 4 bằng 10 +Viết: 11 + 3 - 4 14 - 4 = 10 _So sánh số _Phép tính: 12 – 2 = 10 _Trả lời: Còn 10 xe máy -Bảng con -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 80: LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Rèn luyện kĩ năng so sánh các số _Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ và tính nhẩm II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Các bó chục que tính và các que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 30’ 2’ 1. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS nêu yêu cầu Bài 2: HS có thể sử dụng tia số để minh hoạ Nhắc HS: Lấy một số nào đó cộng 1 thì được số liền sau số đó Bài 3: Có thể nêu: Lấy một số nào đó trừ đi 1 thì được số liền trước số đó Bài 4: HS tự đặt tính rồi tính Bài 5: Thực hiện các phép tính từ trái sang phải 2.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 81: Bài toán có lời văn _Điền mỗi số thích hợp vào một vạch của tia số _Trả lời hoặc viết vào vở _ Tiến hành tương tự bài 2 _ Tính _ Tính 11 + 2 + 3 = ? _Nhẩm: 11 cộng 2 bằng 13 13 cộng 3 bằng 16 _Ghi: 11 + 2 + 3 + 3 = 16 -Vở BT toán 1 -Bảng con -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 82: GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN I.MỤC TIÊU: 1.Giúp học sinh bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải bài toán có lời văn: _Tìm hiểu bài toán: +Bài toán đã cho biết những gì? +Bài toán hỏi gì? (bài toán đã đòi hỏi làm những gì?) _Giải bài toán: +Thực hiện phép tính để tìm điều chưa biết nêu trong câu hỏi +Trình bày bài giải (nêu câu lời giải, phép tính để giải bài toán, đáp số) 2.Bước đầu tập cho HS tự giải toán II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Sử dụng các tranh vẽ trong SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 10’ 18’ 2’ 1. Giới thiệu cách giải bài toán và cách trình bày bài giải: _Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán _GV hỏi: +Bài toán đã cho biết những gì? +Bài toán hỏi gì? _GV ghi tóm tắt lên bảng _Hướng dẫn giải: +Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta làm thế nào? _Hướng dẫn HS viết bài giải của bài toán: +Viết: “Bài giải” +Viết câu lời giải: Dựa vào câu hỏi để nêu câu lời giải: -Nhà An có: -Số con gà có tất cả: -Nhà An có tất cả là: +Viết phép tính: -Hướng dẫn HS cách viết phép tính trong bài giải (như SGK) -HS đọc phép tính -Ở đây 9 chỉ 9 con gà nên viết “con gà” trong ngoặc đơn: (con gà) +Viết đáp số: Như cách viết trong SGK * Trình tự khi giải bài toán ta viết bài toán như sau: _Viết “Bài giải” _Viết câu lời giải _Viết phép tính _Viết đáp số 2.Thực hành: Bài 1: Cho HS tự nêu bài toán _Cho HS dựa vào tóm tắt để nêu các câu trả lời cho các câu hỏi _Cho HS dựa vào bài giải để viết tiếp các phần còn thiếu Bài 2: Làm tương tự bài 1 Cần giúp HS tự nêu phép tính, tự trình bày bài giải, rồi lựa chọn câu lời giải phù hợp nhất của bài toán Bài 3: Làm tương tự bài 2 3.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 83: Xăng ti mét. Đo độ dài _Xem tranh trong SGK rồi đọc bài toán _HS trả lời: +Bài toán cho biết nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà nữa +Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà _Vài HS nêu lại tóm tắt bài toán +Ta làm phép cộng. Lấy 5 cộng 4 bằng 9. Như vậy nhà An có 9 con gà +Vài HS nhắc lại câu trả lời trên -Năm cộng bốn bằng chín _Viết số thích hợp vào phần tóm tắt _Trả lời câu hỏi _Làm bài _Đọc lại toàn bộ bài giải _HS tự giải, tự viết bài giải _Chữa bài -Vở BT toán 1 -SGK -Mô hình -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 83: XĂNGTIMET- ĐO ĐỘ DÀI I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: _Có khái niệm ban đầu về độ dài, tên gọi, kí hiệu của xăngtimet (cm) _Biết đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị là xăngtimet trong các trường hợp đơn giản II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _GV và HS đều có thước thẳng với các vạch chia thành từng xăngtimet _ Nên sử dụng các thước thẳng có vạch chia từ 0 đến 20 cm III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 1. Giới thiệu đơn vị đo độ dài (cm) và dụng cụ đo độ dài (thước thẳng có các vạch chia thanh từng xăngtimet): _GV giới thiệu: Đây là thước có vạch chia thành từng xăngtimet. Dùng thước này để đo độ dài các đoạn thẳng. Vạch đầu tiên là vạch 0. +Độ dài từ vạch 0 đến vạch 1 là một xăngtimet. +Độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 cũng bằng một xăngtimet +Tương tự với các độ dài từ vạch đến vạch 3 _Xăngtimet viết tắt là cm. GV viết bảng: cm Chú ý: GV giới thiệu cho HS biết, thước đo độ dài thường có thêm một đoạn nhỏ trước vạch 0. Vì vậy nên đề phòng nhầm lẫn vị trí của vạch 0 trùng với đầu của thước 2.Giới thiệu các thao tác đo độ dài: _GV hướng dẫn đo độ dài theo 3 bước: Bước 1: Đặt vạch 0 của thước trùng vào một đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn thẳng Bước 2: Đọc số ghi ở vạch của thước, trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm theo tên đơn vị đo (xăngtimet) Chẳng hạn, trên hình vẽ của bài học, ta có đoạn thẳng AB dài “một xăngtimet”, đoạn thẳng CD dài “ba xăngtimet”, đoạn thẳng MN dài “sáu xăngtimet” Bước 3: Viết số đo độ dài đoạn thẳng (vào chỗ thích hợp) Chẳng hạn, viết 1 cm ở ngay dưới đoạn thẳng AB; 3 cm ở ngay dưới đoạn thẳng CD; viết 6 cm ở ngay dưới đoạn thẳng MN 3.Thực hành: Bài 1: Yêu cầu HS viết kí hiệu của xăngtimet: cm GV giúp HS viết đúng qui định Bài 2: Cho HS tự đọc “lệnh” rồi làm bài và chữa bài Bài 3: Cho HS tự làm Chẳng hạn, trường hợp thứ nhất ghi S vào ô trống vì vạch 0 của thước không đặt trùng vào một đầu của đoạn thẳng Sau khi chữa bài, GV có thể lưu ý HS một số trường hợp sai do đặt thước sai Bài 4: GV hướng dẫn HS tự đo độ dài các đoạn thẳng theo 3 bước đã nêu ở trên 3.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 84: Luyện tập _HS quan sát thước kẻ +Dùng đầu bút chì di chuyển từ 0 đến trên mép thước, khi đầu bút chì đến vạch 1 thì nói “một xăngtimet” +Tương tự như trên _HS đọc: “xăngtimet” _HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của GV _HS viết một dòng: cm. _HS làm bài rồi chữa bài. Khi chữa bài HS tập giải thích bằng lời -Thước kẻ -Thước kẻ -Vở BT toán 1 KẾT QUẢ: BÀI 84: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán và trình bày bài giải II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _SGK và vở bài tập toán 1 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 1.Thực hành: GV tổ chức, hướng dẫn HS tập dượt tự giải bài toán. Chẳng hạn: Bài 1: _Cho HS đọc đề toán _Nêu tóm tắt _Nêu lời giải Cho HS trao đổi ý kiến, lựa chọn câu lời giải thích hợp nhất rồi viết vào bài giải _Viết phép tính _Viết đáp số Bài 2: Tiến hành tương tự như bài 1 để có bài giải Bài 3: Tương tự bài 1 và bài 2 2.Nhận xét –dặn dò: _Củng cố: _Nhận xét tiết học _Dặn dò: Chuẩn bị bài 85: Luyện tập _HS tự đọc bài toán, quan sát tranh vẽ _HS tự nêu tóm tắt hoặc điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi nêu lại tóm tắt _Nêu lời giải: +Trong vườn có tất cả là: +Số cây chuối trong vườn cótất cả là: _12 + 3 = 15 (cây) _Đáp số: 15 cây chuối Bài giải Số bức tranh trên tường có tất cả là: + 2 = 16 (tranh) Đáp số: 16 bức tranh Bài giải Số hình vuông và hình tròn có tất cả là: 5 + 4 = 9 (hình) Đáp số: 9 hình KẾT QUẢ:

File đính kèm:

  • docTOAN HK2.doc