Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 21 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS bước đầu có hiểu biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.

- Biết cách rút gọn phân số (trong một số trường hợp đơn giản).

2. Kỹ năng:

- Có thể rút gọn được phân số (trong một số trường hợp đơn giản).

3. Thái độ

- Yêu thích môn học, hứng thú với các hoạt động tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, 6 phiếu viết sẵn BT 1 (mỗi phiếu 2 PS), 1 phiếu ghi BT 3

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx18 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 21 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 21 Tiết : RÚT GỌN PHÂN SỐ Mục tiêu: Kiến thức: HS bước đầu có hiểu biết về rút gọn phân số và phân số tối giản. Biết cách rút gọn phân số (trong một số trường hợp đơn giản). Kỹ năng: Có thể rút gọn được phân số (trong một số trường hợp đơn giản). Thái độ Yêu thích môn học, hứng thú với các hoạt động tính toán. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, 6 phiếu viết sẵn BT 1 (mỗi phiếu 2 PS), 1 phiếu ghi BT 3 Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: PS bằng nhau. - Gọi HS chữa bài. GVNX + Nêu tính chất của PS. + Lấy ví dụ về PS bằng nhau và nhận xét. -> GV NX phần bài cũ. - 2HS lên bảng, HS khác nhận xét. 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 15’ Tổ chức HD HS nhận biết: Thế nào là PS rút gọn. Cách rút gọn PS. - Giới thiệu trực tiếp, ghi đầu bài. - Cho PS , tìm PS bằng PS nhưng MS nhỏ hơn. - YC HS tìm. + Em có NX gì về PS và ? - GV nêu lại nhận xét và giải thích: Ta nói rằng PS 10/15 đã được rút gọn thành số 2/3. Có thể rút gọn 1 PS để được PS có TS và MS bé đi mà PS mới vẫn bằng PS đã cho. - Rút gọn PS 6/8. Như HD SGK. - GV: PH 3/4 không thể rút gọn được nữa (vì 3/4 không cùng chia hết cho STN nào lớn hơn 1) nên ta nói 3/4là PS tối giản. - PP tương tự với PS 18./54-> 1/3 là PS tối giản. + Qua 2 VD trên, em hãy nêu các bước thực hiện rút gọn PS. - GV: Đó chính là cách rút gọn PS đã ghi ở SGK trang 113. - HS nghe. - Ghi vở. - HS tìm, vài HS nêu miệng và GT cách tìm. - TL: NX SGK – 112. - HS nghe. - HS rút gọn. - HS nghe. - TL: B 1: Xét TS và MS xemcùng chia hết cho STN nào. B 2: Chia TS và MS cho số đó. Cứ làm theo hai bước trên cho đến khi tìm được PS tối giản. - 2 HS đọc. 15’ Luyện tập Bài 1: (S - 113) Rút gọn PS. Làm phần a - Gọi HS đọc YC. - YC HS thảo luận và làm bài. * Lưu ý cách trình bày trung gian (không giống nhau) VD: - 1 HS đọc. - TL nhóm 2, đại diện nhóm TB. Bài 2: (S - 114) Làm phần a a) PS tối giản: vì MS và TS không chia hết cho cùng 1 STN nào. b) PS rút gọn: vì: - Gọi HS đọc YC. - YC HS tự làm. - Gọi HS chữa bài. - 1 HS đọc. - Làm vở, 2 HS chữa bài. 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: - YC HS đọc quy tắc. - NX tiết học. - CBBS: Tiết 102: Luyện tập. - 1 HS đọc và nhận xét. - HS nghe. Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 21 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về hai phân số bằng nhau. 2. Kỹ năng: Củng cố và hình thành kĩ năng rút gọn phân số. 3. Thái độ Biết trình bày bài tốt hơn, đẹp hơn. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Rút gọn phân số. - Gọi HS chữa bài tập. NX + Nêu quy tắc rút gọn phân số. + Rút gọn PS sau và nhận xét: và . -> GV NX phần bài cũ. - 1 HS. - 1HS - HS khác nhận xét. 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 10’ Bài 1: (S - 114) Rút gọn phân số. - YC HS đọc YC của đề. - YC HS tự làm. - Gọi HS chữa bài. - Gọi HS nhận xét tìm ra cách rút gọn nhanh nhất. - 1 HS đọc. - HS làm vở. - 2 HS chữa bài. Bài 2: (S - 114) Tìm phân số bằng phân số Nhận xét: là phân số tối giản, không rút gọn được. - Gọi HS đọc YC. - GV hướng dẫn: Các em rút gọn từng phân số rồi TL theo YC của bài. - YC HS làm bài. - Gọi HS chữa bài. - 1 HS đọc. - HS nghe. - HS làm vở. - 1 HS chữa. 10’ Bài 4: (S - 114) Tính. Làm phần a, b - Gọi HS đọc YC. + GV vừa viết bảng vừa giới thiệu một dạng bài tập mới. + GV đọc: Hai nhân ba nhân năm chia cho ba nhân năm nhân bảy. - Gọi HS đọc lại. + Em có nhận xét gì về các thừa số ở TS và MS? - Gọi HS nêu cách tính phân số trên. - GV nói và dùng phấn màu gạch chéo TS 3 và 5: + Cùng chia nhẩm tích ở trên và ở dưới gạch ngang cho 5 được kết quả là . - Lưu ý cách trình bày - YC HS làm vở. - Gọi HS chữa bài. - 1 HS đọc. - HS nghe và nhìn. - 3 HS đọc. - TL: Tích ở trên và ở dưới dấu gạch ngang đều có thừa số 3 và 5. - Vài HS nêu. - HS nghe và theo dõi. - HS làm bài vào vở. - 2 HS chữa bài. 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - NX tiết học. - Hoàn thành BT 3 vào tiết hướng dẫn học. - CBBS: T 103: QĐMS các phân số. - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 21 Tiết : QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách quy đồng 2 phân số khác mẫu số (trường hợp đơn giản). 2. Kỹ năng: Bước đầu biết quy đồng mẫu số hai phân số. 3. Thái độ Biết trình bày bài tốt hơn, đẹp hơn. Đồ dùng dạy học: GV: BT a phần ví dụ viết vào bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét + Bài 3: (S - 114) - GV nhận xét phần KTBC. - 2HS - HS khác nhận xét. 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & nêu hình thức luyện tập - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 15’ HD HS tìm cách QĐMS 2 PS và Dán BT a lên bảng. và - GV: Có cả 2 PS và , làm thế nào để có 2 PS bằng PS và 1 PS bằng PS - YC HSTL tìm cách làm. - Gọi HS nêu ý kiến. - YC HS dựa vào T/C cơ bản của PS để tính. + Em có NX gì về 2 PS 5/15 và 6/15? + Em hãy nêu 2 PS mới bằng PS nào đã cho. - GV: Từ hai PS đã cho 1/3 và 2/5 chuyển thành 2 PS cùng MS là 5/15 và 6/15 trong đó 5/15 = 1/3 và 6/15 = 2/5 gọi là QĐMS của 2 PS 5/15 và 6/15.. + Em có NX gì về MSC của 2 PS? + Em hãy nêu cách QĐMS 2 PS? - GV ghi bảng QTắc. - HS nghe và đọc thầm. - TL nhóm 2. - Đại diện cặp TL - HS làm nháp, 1 HS lên bảng. - TL: Chúng có cùng MS là 15. - TL: ; - HS nghe và nhắc lại. - TL: MSC là 15 chia hết cho MS 3 và 5. - TL: S – 115. 15’ Luyện tập: Bài 1: (S - 116) QĐMS các PS. a) và - Gọi HS đọc YC. - YC HS tự làm. - Gọi HS chữa bài. b) và - 1 HS. - HS làm vở. - 3 HS làm phiếu c) và Bài 2: (S - 116) QĐMS các PS. a) PP tương tự bài 1. b) và + Sau mỗi bài GV hỏi HS VD: + Khi QĐMS hai PS ta được PS ta được PS nào? + Hai PS mới có MSC là bao nhiêu? c) và - TL: QĐMS.. ta nhận được PS.. và PS ..Hoặc khi QĐMS 2 PS và PS ta được 2 PS và - TL: VD 2 PS mới có MSC là 24. 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Muốn qui đồng hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? - NX tiết học. - Dặn dò: + Học thuộc qui tắc. + Hoàn thành BT2. - CBBS: Tiết 104: Qui đồng mẫu số hai phân số (tiếp theo) - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 21 Tiết : QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (TIẾP THEO) Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được cách thức quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một phân số được chọn làm mẫu số chung. Củng cố cách quy đồng mẫu số. 2. Kỹ năng: HS quy đồng được mẫu số hai phân số. Rèn tính cẩn thận, chính xác. 3. Thái độ Thêm yêu thích môn học, hứng tú với hoạt động tính toán. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét. + Nêu qui tắc QĐMS các phân số. + QĐMS các PS sau: - GV nhận xét phần KTBC. - 2 HS - HS khác nhận xét. - 1 HS. 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 15’ HD HS quy đồng mẫu số 2 PS và . - GV nêu YC: QĐMS hai PS: . + Em có nhận xét gì về MS của 2 PS trên? + Vậy ta có thể chọn 12 làm MSC được không? - YC HS tự quy đồng. + Như vậy, khi các em quy đồng MS 2 PS và thì được 2 PS nào? + Em hãy nêu cách quy đồng MS trong trường hợp chọn MSC là một trong hai MS của một trong hai phân số đã cho? - HS nêu cách làm, GV ghi bảng. - HS nghe. - TL: Thấy 12 chia hết cho 6 vì 6 x 2 = 12 và 12 : 2 = 6. - TL: Được vì: 12 chia hết cho 6 và 12 chia hết cho 12. - HS làm nháp. - 1 HS lên bảng. - TL: được hai PS: - TL: Khi QĐMS của 2 PS trong đó có MSC của 1 trong hai PS là MSC ta làm như sau: + XĐ mẫu số chung. + Tìm thương của MSC và MS của PS kia. + Lấy thương tìm được nhân với TS kia. 15’ Luyện tập: Bài 1: (S - 116 ) QĐMS các PS. a) giữ nguyên b) giữ nguyên c) giữ nguyên - Gọi HS đọc YC. - YC HS làm. - Gọi HS chữa bài. - 1 HS đọc. - HS làm vở. - 3 HS chữa bài mỗi HS một phần. Bài 2 : (S - 117) QĐMS các phân số. Làm phần a,b,c. PP tương tự bài 1. 3’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Muốn quy đồng hai phân số trong trường hợp 1 trong 2 MS của 2 PS làm MSC em làm thế nào? - NX tiết học. - CBBS: Tiết 105: Luyện tập. - 2 HS trả lời. - HS nghe. Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 21 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố và rèn kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số. 2. Kỹ năng: Bước đầu làm quen với việc quy đồng mẫu số 2 PS (trường hợp đơn giản). 3. Thái độ Biết trình bày bài tốt hơn, đẹp hơn. Đồ dùng dạy học: Phấn màu. Chép sẵn BT 1 ra bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét + Nêu cách QĐMS hai PS trong đó MS của 1 trong 2 PS làm MS chung. + QĐMS của 2 PS sau: . GV nhận xét phần KTBC. - 2 HS - HS khác nhận xét. - 1 HS lên bảng. 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Bài 1: (S – 117) QĐMS các PS. Làm phần a a) QĐMS: - Gọi HS đọc yêu cầu. - YC HS làm. - GV nhận xét KQ. * và giữ nguyên * - 1 HS đọc. + HS làm vở. 2 HS chữa bài. b) giữ nguyên * 10’ Bài 2: (S -117) a) và 2 viết được là: : được quy đồng MS thành: và giữ nguyên PS - Gọi HS đọc YC. - YC HS làm vở bài 2a, 2b. - Gọi HS nhận xét. b) 5 và được viết là: QĐMS thành: và giữ nguyên PS . - 1 HS đọc. - HS làm vở, 2 HS chữa bài trên phiếu. - HS khác nhận xét. Bài 3: (S - 117) QĐMS các PS a) Vậy QĐMS các PS ta được các PS - GV HD QĐMS các PS như SGK. - YC HS làm phần a và b. - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét Qua BT, em hãy nêu cách QĐMS của 3 PS? - HS nghe và QS. - HS làm vở. - 2 HS chữa. b) Vậy QĐMS các PS ta được các PS - HS nêu Bài 4: (S - 118) Viết các PS bằng PS đã cho. - Gọi HS đọc YC. - YC HS tự làm. - Gọi HS chữa bài - GV nhận xét - 1 HS đọc. - HS làm vở. 3’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu cách QĐMS 3 PS. - GV nhận xét tiết học. - CBBS: Tiết 106: Luyện tập chung. - 1HS trả lời. - HS nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_21_nam_hoc_2018_2019.docx
Giáo án liên quan