Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 25 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận biết ý nghĩa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật.

2. Kỹ năng:

- Biết cách thực hiện phép nhân phân số.

3. Thái độ

- Rèn kỹ năng làm toán cho HS.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Vẽ sẵn hình như SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx10 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 25 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 25 Tiết : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết ý nghĩa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật. Kỹ năng: Biết cách thực hiện phép nhân phân số. Thái độ Rèn kỹ năng làm toán cho HS. Đồ dùng dạy học: GV: Vẽ sẵn hình như SGK. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 8’ 1. Bài cũ: Gọi HS chữa bài cũ NX HS chữa bài NX 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ HD bài mới: a,Để tính diện tích của HCN ta phải thực hiện phép nhân b,Ta thấy hình vuông có DT bằng 1m2và gồm 15 ô vuông ,mỗi ô có DT bằng 1/15m2 Hình CN tô màu chiếm 8ô do đó DT HCN bằng 8/15 m2 c, Tính diện tích HCN KL: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử nhân với tử ,mẫu nhân với mẫu . - GV nêu :tính diện tích HCN có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m - Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm ntn? - Muốn tính DT HCN ta phải thực hiện phép nhân nào ? - Tổng số có bao nhiêu ô vuông ?có bao nhiêu ô vuông tô màu ? - GV HD cách tính ta lấy tử nhân tử ,mẫu nhân mẫu - GV hỏi muốn nhân hai phân số ta làm ntn? - GVNX - HS nghe - HS quan sát hình vẽ và nêu - HS nêu - HS nêu - HSTL - HS nêu cách nhân - HS đọc KL 18’ Luyện tập: Bài 1:Tính a ,, b,, c,, d,, - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS lên bảng làm NX - GVNX - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX Bài 3: Giải Diện tích hình chữ nhật là : (m) Đáp số :(m) - Gọi HS đọc yêu cầu - Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? - Cho HS lên chữa bài - HS đọc yêu cầu - HSTL - HS chữa bài NX 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Muốn nhân hai phân số ta làm ntn? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò: Luyện kĩ năng chia nhẩm cho số có ba chữ số - HSTL - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 25 Tiết : TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS biết cách giải dạng toán tìm phân số của một số. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng làm toán cho HS. Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên trong trường hợp đơn giản. 3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài cũ - GVNX - HS chữa bài NX 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 8’ Hướng dẫn bài: a,1/3 số cam trong rổ là 12:3=4 quả Ta có thể tìm số cam như sau 12xquả - Gọi HS đọc yêu cầu bài toán - Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? - Một phần ba số cam là bao nhiêu quả ? - Muốn tìm số quả ta làm ntn? Cho HS giải lại bài toán -Muốn tìm phân số của một số ta làm ntn? - GVNX. - HS đọc yêu cầu - HSTL - HS nêu cách tìm - HSTL - HS giải lại bài toán - HSTL 18’ Luyện tập: Bài 1: Giải 3/5 số học sinh xếp loại khá là: ,: Đáp số :21 em - Gọi HS đọc yêu cầu - Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? - Cho HS lên bảng chữa bài - GVNX - HS đọc yêu cầu - HSTL - HS chữa bài - NX Bài 2: Giải Chiều rộng của sân trường là Đáp số :100m - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho Hs chữa bài NX - Muốn tìm phân số của một số ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HSTL 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Muốn tìm phân số của một số ta làm ntn? - N/xét giờ học - Dặn dò bài sau - HSTL - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 25 Tiết : PHÉP CHIA PHÂN SỐ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm vững cách thực hiện phép chia phân số. 2. Kỹ năng: Thực hiện phép chia phân số nhanh, tìm kết quả chính xác. Giải được bài toán có liên quan đến phép chia phân số. 3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Gọi HS chữa bài cũ NX HS chữa bài cũ NX 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Hướng dẫn bài mới Chiều dài hình chữ nhật là: (m) KL:Để thực hiện phép chia phân số ,ta lấy phân số thứ nhất nhan với phân số thứ hai đảo ngược - Gọi HS đọc đề bài toán - Khi biết diện tích và chiều rộng muốn tìm chiều dài ta làm ntn? - Nêu cách chia phân số? - HS đọc yêu cầu - HSTL - HS nêu. 18’ Luyện tập: Bài 1:Viết các phân số đảo ngược của phân số sau , - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 - Cho HS lên bảng làm NX - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX Bài 2: Tính a ,, b,, c, - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS chữa bài NX - Muốn chia hai phân số ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HS nêu Baì 3: Tính a,, - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS lên bảng làm bài - HS đọc yêu cầu - Cho HS chữa bài 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Muốn nhân hai phân số ta làm ntn? - Nhận xét tiết học - Dặn dò bài sau - 1,2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 25 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố cách nhân hai phân số. Biết ý nghĩa của phép nhân phân số với số tự nhiên. 2. Kỹ năng: Biết cách nhân phân số với số tự nhiên và nhân số tự nhiên với phân số. 3. Thái độ Giáo dục học sinh ý thức tích cực học tập. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài cũ - Muốn nhân hai phân số ta làm ntn? - GVNX - HS chữa bài - HSTL - NX 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: Nhân phân số với số nguyên 15’ Bài 1: ,hay viết gọn , a, b, - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 - Cho HS chữa bài NX - Muốn nhân một số nguyên với một phân số ta làm ntn? - GVNX. - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX - HSTL Bài 2: Tính a , 4X, b, 3X c , 1X, d, 0X - Cho HS chữa bài 2 - GVNX - Hs chữa bài 2 - Lớp NX Rút gọn Bài 4:Tính rồi rút gọn a,, - Gọi HS chữa bài - Muốn nhân hai phân số ta làm ntn? - Khi rút gọn phân số ta làm ntn? - HS chữa bài - HSTL - HS nêu 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Cho HS nhắc lại kiến thức đã ôn + Nhận xét tiết học + Dặn dò bài sau - 2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 25 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp. Kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng các tính chất để làm toán. Thái độ Giáo dục học sinh lòng say mê học tập. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, tranh minh hoạ (SGK). Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài cũ - GVNX - Gọi HS chữa bài cũ NX 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở 28’ b. Dạy bài mới: Bài 2: Chu vi hình chữ nhật là : - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì - Cho HS chữa bài NX -Muốn tính chu vi diện tích của hình chữ nhật ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS nêu - HS chữa bài - HS TL Bài 3: May 3 chiếc túi hết số vải là: - GV yêu cầu 1 em đọc đề bài - GV yêu cầu HS tự làm, gọi chữa bài. - 1 em đọc - HS làm bài cá nhân 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nêu tính chất kết hợp và giao hoán của phân số ? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - 1,2 HS nêu - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_25_nam_hoc_2018_2019.docx
Giáo án liên quan