Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Trường DTNT Trà Cú

Bài 1+2 VAI TRÒ,NHIỆM

 VỤ CỦA TRỒNG TRỌT.KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT -HS biết được vai trò của trồng trọt

-HS biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện.

-HS biết đất trồng là gì? Và các thành phần của đất. -Trực quan đàm thoai, liên hệ thực tế Hình 1:Vai trò của trồng trọt Câu hỏi

-1,2/6 SGK

-1,2/8 SGK PHẦN I TRÔNG TRỌT

Chương 1

ĐẠICƯƠNG

 VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

-Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

-Một số kiến thức cơ bản về trồng trọt

Bài 3 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH

CỦA ĐẤT TRỒNG -HS biết được thành phần cơ giới của dất là gì? Thế nào là đất chua?, đất kiềm, đất trung tính? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡmg? Thế nào là độ phì nhiêu của đất -Đàm thoại, giảng giải Xem bảng trang 9 SGK Câu hỏi

1,2,3/10 SGK

 

doc21 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Trường DTNT Trà Cú, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 1 1 Bài 1+2 VAI TRÒ,NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT.KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT -HS biết được vai trò của trồng trọt -HS biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện. -HS biết đấùt trồng là gì? Và các thành phần của đất. -Trực quan đàm thoai, liên hệ thực tế Hình 1:Vai trò của trồng trọt Câu hỏi -1,2/6 SGK -1,2/8 SGK PHẦN I TRÔNG TRỌT Chương 1 ĐẠICƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT -Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. -Một số kiến thức cơ bản về trồng trọt 2 2 Bài 3 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG -HS biết được thành phần cơ giới của dất là gì? Thế nào là đất chua?, đất kiềm, đất trung tính? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡmg? Thế nào là độ phì nhiêu của đất -Đàm thoại, giảng giải Xem bảng trang 9 SGK Câu hỏi 1,2,3/10 SGK Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 3 3 Bài 6:BIỆN PHÁP SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT -Hs hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý -Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất, biết chăm sóc bảo vệ tài nguyên và môi trường đất. Đàm thoại , trực quan , thảo luận nhóm Bảng trang 14,15 Hình 3,4,5 SGK Câu hỏi 1,2,3/5 SGK +Đất trồng Phân bón Gống cây trồng Sâu, bệnh hại - Một số biện phápkĩ thuật cơ bản và kĩ năng đơn giản về trồng trọt 4 4 Bài7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT -Hs biết được các loại phân bòn thông thường và tác dụng của các loại phân bón đối với cây trồng, có ý thức tận dụng sản phẩm phụ( thân ,cành ,lá) Cây hoang dại để làm phân bón -Đàm thoại giảng giải, trực quan nêu vấn đề. Mẫu các loại phân bón -Hình vẽ một số loại cây làm phân xanh Câu hỏi 1,2,3/15 SGK Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 5 5 THỰCHÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC THÔNG DỤNG -Hs phân biệt được được một số loại phân bón thường dùng. Học sinh thực hành theo nhóm Sơ đồ nhận biết phân hoá học -Mẫu phân, ống nghiệm ,đèn cồn, than củi, kẹp gấp hoá chất , muỗng nhỏ 6 6 Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG -HS hiểu được cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thường dùng. Đàm thoại nhóm, trực quan Hình 7,8,9,10/21 SGK Câu hỏi 1,2,3/22 Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 7 7 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỒN CÂY TRỒNG -HS biết được vai trò của giống cây trồng và các phương pháp chon taon giống cây trồng.Biêt xây dựng các phương pháp chọn tạo giống cây trồng ở địa phương Đàm thoại , trực quan, nhóm Tranh vẽ 11,12,13,14/23,25 SGK Câu hỏi 1,2,3,4,5/25 SGK 8 8 Bài11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG HS biếtđược quy trình sản xuất giông cây trồng,biết cách bvảo quản hạt giống Vấn đáp tìm tòi Sơ đồ 3/26 -Hình 15,17/27 SGK Câu hỏi 1,2,3/27 SGK 9 9 Bài 13:SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG -Hs biết được tai hại của sâu bệnh, khái niệm về côn trùng và bệnh cây,các dấu hiệu của cây khi bị sâu bệnh phá hại Trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp ,đàm thoại Hình 18 Hình 19/28 -Hình 20/29 Câu hỏi 1,2,3,4/30 SGK Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 10 10 Bài 13:PHÒNG TRỨ SÂU BỆNH HẠI -Biết được nguyên tắc và biện pháp ơhòng trứ sáau bệnh hại -Đàm thoại vấn đáp Hinh 21,23/31,32 SGK Câu hỏi1,2,3,4/32 11 11 Bài 14 THỰC HÀNH : HNẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỨ SÂU, BỆNH HẠI -Biết được một số laọi thuốc ở dạng bột,bột thấm nước ,hạt và sữa. - HS đọc được nhãn hiệu của thuốc trứ sâu. -Đàm thoại, -Học sinh làm việc theo nhóm Các mẫu thuốc dạng bột , bột thấm nước, dạng hạt và sữa - Một số nhãn hiệu thuốc của ba nhóm thuốc đôïc 12 12 Bài 15 và 16: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT. GIEO -HS biết được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các công việc làm đất cụ thể . Nêu vấn đề,đàm thoại vấn đáp tìm tòi. Hinìh 25,26 SGK( đã phóng to) Câu hỏi:1,2,3 /38 SGK Chương II: Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 12 12 TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP -Biết được qui trình và kĩ thuật làm đất. -Biết được mục đích và cách bón phân lót cho cây. -Biết được mục đích kiểm tra và xử lí hạt giống và các căn cứ để xác định thời vụ. Câu hỏi1,2,3/41 SGK Chương II: QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Biết các kĩ thuật cơ bản trong trồng trọt -Làm đất -xử lý hạt giống -Các biện pháp chăm sóc cây trông -Thu hoạch 13 13 Bài 17+18: THỰCHÃNH XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNGNƯỚC ẤM.XÁC ĐỊNH SỨC NẢY MẦM VÀ TỈ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG -Hs biết được cách xác định sức nảy mầm của hạt giống -HS biết cách xư lí hạt giống bằng nước ấm. -HS làm được các qui trình xử lí hạt giống và làm thí nghiệm theo dõi xác suất để xác định sức nảy mầm của hạt. -Đàm thoại -Thảo luận nhóm. Mẫu hạt lúa, ngô .. Nhiệt kế, phích nước nóng, chậu, thùng đựng nước lã,xô,khay men, giấy thấm nước, vải thô, bông. Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 14 14 Bài 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG -Biết được ý nghĩa qui trình của các khâu kỉ thuật chăm sóc cây trồng như: làm cỏ ,vun xới tưới nước.. - Đàm thoại , vấn đáp, trực quan -Hình 29,30 SGK(đã phóng to) -Câu hỏi 1,2,3 /46 SGK Đúng cách ÔN TẬP 15 15 Bài 20:THU HOẠCH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN -HS biết được mục đích ,ý nghĩa của các phương pháp thu hoạch bảo quản chế biến nông sản -Thảo luận nhóm,tìm tòi phát hiện kiến thức mới -Hình 31,32/49 SGK Câu hỏi:1,2,3/49 SGK 16 16 Bài 21: LUÂNCANH XENCANH TĂNG VỤ -HS hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trông trọt, hiểu được tác dụng của các phương thức canh tác này. -Đàm thoại , tìm tòi, thảo luận nhóm -Hình 33/51 SGK -Bảng phụ nội dung II Câu hỏi1,2/51 SGK 17 17 Bài ÔN TẬP -Thông qua bài ôn tập nhằm cho HS khắc sâu và củng cố lại kiến thức đã học. -Đàm thoại , thảo luận nhóm -Bảng phụ Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 18 18 Kiểm tra học kì I 19 19 Bài 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG -HS hiểu được vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống của xã hội -Biết được nhiệm vụ của trồng rừng. -Đàm thoại, tìm tòi phát hiên kiến thức mới. Hình 34,35/55,56 SGK Câu hỏi: 1,2/57 SGK Phần II : LÂM NGHIỆP Chương I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG. -Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng -Tạo cây giống trong 19 20 Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG -HS hiểu được các điều kiện khi làm vườn gieo ươm. -HS hiểu được biện pháp cơ bản trong qui trình làm đất hoang dại, làm đất tươi xốp. -Cách tạo đất gieo ươm -ĐaØm thoại , thoả luận nhóm -Sơ đồ 5 hình36/58,59 SGK -Câu hỏi:1,2,3/59 SGK Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 20 21 Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY TRÔNG -HS biết cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. -HS biết được thời vụ và qui trình gieo hạt cây rừng, biết cách chăm sóc vườn gieo ươm. -Quan sát , phat hiên kiến thức , vấn đề tìm tòi. Hình 37,38/60, 61 SGK -Câu hỏi 1,2,3/62 SGK -Đoc trước phần em có biết Vườn gieo ươm cây rừng -Trồng và chăm sóc rừng trồng 20 22 Bài 25 : THỰC HÀNH GIEO HẠT VÀCẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT -HS làm được các thao tác kĩ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất. -Đàm thoại, thực hành theo nhóm -Túi bầu,đất làm cuột bầu phân bón.Hạt giống đã xử lí.Vật liệu che phủ, dụng cụ:cuốc xẻng, dao ,bình ưới hoa sen. Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 21 23 Bài 26-27: TRỒN CÂY RỪNGCHĂM SÓC CÂY RỪNG SAU KHI TRỒNG -HS biết được thời vụ trồng rừng. -HS biết cách đào hố trồng cây rừng. -HS biết cách trồng cây gây rừng bằng cây con. -HS biết được nội dung và số lần chăm sóc sau khi trồng. -HS biết được nội dung cơ bản các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng -Đàm thoại , thảo luận nhóm -Quan sát tranh,phát hiện kiến thức Tranh 41_44 SGK -Câu hỏi 1,2,3,4/68 SGK -Có thể em chưa biết Câu hỏi 1,2/70 SGK 21 24 Bài 28: KHAI THÁC RỪNG -HS biết các loại gỗ rừng điều kiện khai thác. -HS biết được điều kiện khai thác gỗ rừng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Các biện pháp phục hồi rừng sau khai thác. -Quan sát tranh phát hiện kiến thức. Bảng phụ Tranh , hình 45_47 /SGK -Bảng phụ. Câu hỏi 1,2,3/74 SGK. -Đoc phần có thể em chưa biết Chương II KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 22 25 Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG -HS biết được ý nghĩa của việc bảo vệ và khaonh nuôi rừng -HS hiểu được điều kiện ,mục đích, biện pháp bảo vệ khoanh nuôi rừng. -Vấn đáp, tìm tòi . Đàm thoại gợi mở -Hình 48,49/75,76 SGK Hình 48,49/75,76 SGK Khái niệm về khai thác rừng Một số biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 22 26 Bài 30_31: VAI TRÒ VÀ NHIÊM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI.GIỐNG VẬT NUÔI -HS hiểu được vai trò của ngành chăn nuôi, nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi . -HS hiểu được điều kiện ,kinh nghiệm về giống vật nuôi. -HS biết cách phân loại giống vật nuôi. Đàm thoại gợi mở , nêu vấn đề tìm tòi. -Hình 50_53/81_83 SGK - Bảng phu ghi sơ đồ 7 -Bảng 3/85ï -Câu hỏi 1,2/82 -1,2,3/85 Phần III: CHĂN NUÔI Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 23 27 Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI -HS định nghĩa được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.Các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -HS hiểu được điều kiên các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi -Đàm thoại ,tảo luận nhóm. Vấn đáp tìm tòi -Hình 54/86 SGK. Bảng phụ nội dung sơ đồ 8 -Câu hỏi 1,2 /88 SGK -Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi. -Một số kiến thức cơ bản về +Giống vật nuôi +Thức ăn vật nuôi +bảo vệ vật nuôi 23 28 Bài 33:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHON LỰA VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI. HS hiểu được khái niệm về chon giống vật nuôi , một số phương pháp chọn giống vật nuôi. -HS hiểu được điều kiện vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi. -Đàm thoại thảo luận nhóm -Bảng phụ nội dung sơ đồ 9/90 -Câu hỏi 1,2 /90 Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 24 29 Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI -HS biết được thế nào là chon phối và các phương pháp chon phối vật nuôi, hiểu được điều kiện khái niệm và phương pháp nhân giống thuần chủng . -Đàm thoại vấn đáp, thảo luân nhóm -Bảng phụ nội dung mục II -Câu hỏi 1,2 / 92 24 30 BÀi 35 : THỰC HÀNH -HS nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình -Đàm thoại nhóm -Mô hình các giống gà, thước đo -Hình 50_hình60 SGK -Mẫu báo cáo thực hành 25 31 Bài 36:THỰC HÀNH NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN QUA QUAN -Phân biệt một số giống lợn qua quan sát ngoại hình của giống. -Đàm thoại ,nêu vấn đề thực hành theo nhóm -Mô hình lợn Thước dây -Mẫu báo cáo thực hành. Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 25 31 SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU -HS biết các phương pháp đo một số chiều đo của lợn -Tranh hình 61_62 SGK 25 32 Bài 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI -HS biết được nguồn gốc của thức an vật nuôi , thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi -Quan sát nhận biết kiến thức -thảo luặan nhóm Tranh hình 63_65 SGK -Bảng phụ _bảng 4 SGK 26 33 Bài 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI -HS hiểu được kiến thức vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn dinh dưỡng -Trình bày được quá trình tiêu hoá và hấp thụ của thức ăn -ĐÀm thoại , nêu vấn đề -Bảng phụ :Bảng 5, bảng 6 /102_103 SGK -Câu hỏi 1,2/103 SGK 26 34 Bài 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ -HS biết được mục đích của chế biến và dự trữ thức an cho vật nuôi Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 26 34 THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI Và các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi -Vấn đáp tìm tòi trực quan nhóm -Hình 66,67/105_106 SGK -Câu hỏi 1,2,3/106 27 35 Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI -HS biết được các laọi thức ăn của vật nuôi -HS biết được một số phương ơháp sản xuất các loại thức ăn giàu protein, giàu gluxid và thức ăn thô xanh cho vật nuôi. -Phương pháp đàm thoại trực quan , thảo luận nhóm -Hình 60/108 SGK -Câu hỏi 1,2 /109 SGK 27 36 Bài 41+42: THỰC HÀNH: CHẾ BIẾN THỨC ĂN HỌ ĐẬU BẰNG NHIỆT CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIÀU GLUXID . -HS biết điều kiện phương pháp chế biến thức ăn hạt họ đậu bằng nhiệt. -HS biết sử dụng bánh men rượu để chế biến các loại thức anư giàu tinh bột làm thức ăn cho vật nuôi. -Thao tác đúng qui trình -HS thực hành theo nhóm -Đàm thoại -Chậu vải nilon,chày, cối xốp,cân, bép, chảo, dụng cụ, đũa khuấy -Bắp, đậu, bánh men rượu Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 28 37 Bài 43: THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN VẬT NUÔI CHẾ BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT -HS biết cách đánh giá chất lượng thức ăn ủ xanh hoặc thức an ủ men rượu của vật nuôi. Biết ứng dụng vào thực tiễn sản xuất -Đàm thoại -Thực hành theo nhóm -Dụng cụ: Chén sứ,panh gắp, đũa thuỷ tinh, giấy đo PH nhiệt độ 28 38 Bài ÔN TẬP -HS hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương I -Đàm thoại vấn đáp nhóm -Hệ thống câu hỏi ôn tập 29 39 KIỂM TRA VIẾT Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 29 40 Bài 44 CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI -HS hiểu được vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh. HS hiểu được điều kiện vai trò và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi -Đàm thoại vấn đáp thảo luận nhóm trực quan -Sơ đò 10/116. -Sơ đò 11/118 -Hình 69_71/117 SGK -Câu hỏi 1,2,3/118 SGK Chương II: QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI. 30 41 Bài 45:NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI -HS hiểu được những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc động vật nuôi non, vật nuôi đực giống , vật nuôi cái sinh sản -Trực quan đàm thoại vấn đáp tìm tòi -Hình 72/119 -sơ đồ 12_13/120 SGK -Câu hỏi 1,2,3 /121 SGK 30 42 Bài 46+47: PHÒNG ,TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI.VACXIN PHÒNG -Hs biết nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi, biết các biện pháp chủ yếu để phòng trị bệnh cho vật nuôi. -Đàm thoại vấn đáp . -Thảo luận nhóm. -Sơ đồ 14/122. -Hình 73_74/123 SGK -Câu hỏi 1,2,3/122 SGK Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 30 42 BỆNH CHO VẬT NUÔI . -HS hiểu được khái niệm và tác dụng của vacxin. Biết cách sử dụng vacxin để phòng bệnh cho vật nuôi 1,2,3,/124 SGK 31 43 Thực hành nhận biết: MỘT SỐ LOAiÏ VACXIN PHÒNG BỆNH CHO GIA CẦM VÀPHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VACXIN NIUCATXON CHO GÀ -HS phân biệt được một số loại vacxin phòng bệnh cho gia cầm. -HS biết được phương pháp sử dụng vacxin niucatxon để phòng bệnh cho gà -Đàm thoại thực hành theo nhóm. 3 loại vacxin:niucatxon,đậu gà,vacxin tụ huyết trùng _Bơm tiêm ,kim,panh cặp khay men, nước cất ,cồn 700,bông.Thân cây chuối Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 31 44 Bài 49:VAI TRÒ , NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THUỶ SẢN -Hs hiểu được vai trò của nuôi thuỷ sản. -Biết được một số nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản -Quan sát phát hiện kĩ thuật -Đàm thoại -Hình 75/131 -Câu hỏi;1,2/132 PHẦN IV THUỶ SẢN Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN 32 45 Bài 50:MÔI TRƯỜNG NUÔI THUỶ SẢN -HS hiểu dược một số đặc điểm của nuôi thuỷ sản, một số tính chất lý học , hoá học, sinh học của nước ao và biết được các biện pháp cải tạo nước và đáy ao. _Vấn đáp tìm tòi -Đàm thoại _Hình76,77/134 SGK -Câu hỏi 1,2,3,4,5/137 SGK Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 32 46 Bài 51 thực hành XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ,ĐỘ TRONG VÀ ĐỘ PH CỦA NƯỚC NUÔI THUỶ SẢN -HS biết cách đo và xác định được nhiệt độ,độ trong và độ PH của nước nuôi thuỷ sản. _Thực hành theo nhóm -Nhiệt kế ,đĩa xếch xi, thang màu PH,chậu thuỷ tinh, giấy đo PH. 33 47 Bài 52: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN -Hs phân biệt được một số thức ăn chủ yếu cho cá. -Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo. -Trực quan đàm thoại nhóm -tranh hình 82/141 SGK Tranh hình 83/142. -Sơ đồ 16/142 33 48 Bài 54CHĂM SÓC.QUẢN LÍ VÀPHÒNG TRỊ BỆNH CHO Đ VẬT THUỶ SẢN -HS biết được kỉ thuật chăm sóc tôm cá. -HS hiểu được cách quản lí ao nuôi -HS biết phương pháp phòng trị bệnh cho tômcá -Đàm thoại vấn đáp quan sát -phát hiên kiến thức -Bảng 9/146 -Hình 84_85/146,148 -Câu hỏi 1,2,3,4/148 SGK Chương II QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tháng tuần Tiết Tên bài dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bị ĐDDH Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 34 49 Bài 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỦY SẢN -HS biết được các phương pháp thu hoạch. -Các phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản và các phương pháp chế biến thuỷ sản. -Đàm thoại gợi mở vấn đáp -Hình 86_87/150,151 SGK -Câu hỏi 1,2,3/154 TRONG NUÔI THUỶ SẢN 34 50 Bài 56: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN -HS hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản -HS biết được một số bniện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản -Đàm thoại thảo luận nhóm -Sơ đồ 17/154 SGK -Câu hỏi 1,2,3,4,5/155 SGK 35 51 ÔN TẬP 35 52 KIỂM TRA HỌC KÌ II

File đính kèm:

  • docke_hoach_cong_nghe_lop_7_truong_dtnt_tra_cu.doc