Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm lớp

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Điều gì tôi đã biết về các kỹ năng giải quyết tình huống SP

Điều gì tôi muốn biết về kỹ năng giải quyết tình huống SP

Điều gì tôi đã học để biết về kỹ năng giải quyết tình huống SP

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 4410 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP VÂN HƯƠNG – GDTH – ĐHSP HÀ NỘI Điều gì tôi đã biết về các kỹ năng giải quyết tình huống SP Điều gì tôi muốn biết về kỹ năng giải quyết tình huống SP XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ Điều gì tôi đã học để biết về kỹ năng giải quyết tình huống SP TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GD CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Lập bảng so sánh tình huống sư phạm và tình huống thông thường. Cho ví dụ minh họa cho mỗi loại . Có ý kiến cho rằng tình huống sư phạm là tình huống có vấn đề. Anh, chị có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 3 X 8 + 7 =31 3 X (8 + 7) = 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN “Tình huống là nói tới một sự kiện thực tế khách quan nào đó xuất hiện, đặt ra yêu cầu phải sử lý, giải quyết một cách cụ thể.”  Tình huống luôn chứa đựng vấn đề/ mâu thuẫn và kích thích người học mong muốn, hứng thú giải quyết. Tình huống trong công tác giáo dục HS của người GV chủ nhiệm là những sự kiện thực tế khách quan diễn ra có tính chất bất thường liên quan đến trách nhiệm quản lý của người GV chủ nhiệm, buộc người giáo viên chủ nhiệm lớp phải có biện pháp giải quyết thích hợp   Làm việc nhóm Tìm hiểu sự phân loại tình huống, hoàn thành bài tập Lập một sơ đồ (có thể bằng Grap hoặc bằng bản đồ tư duy) minh họa cho các cách phân loại tình huống 2. Tại sao người ta nói sự phân loại tình huống chỉ mang ý nghĩa tương đối? Cho ví dụ cụ thể để chứng minh điều đó 2. PHÂN LOẠI TÌNH HUỐNG TH TRONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI GV CHỦ NHIỆM II. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1. CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM 2. QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG   Làm việc nhóm Vận dụng qui trình để giải quyết tình huống III. BÀI TẬP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM 1. QUI TRÌNH GiẢI QUYẾT BÀI TẬP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 2. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SP Tình huống: “THẦY ĐÂU BIẾT” Tình huống “CÔ ĐÃ SAI Tình huống “CUỘC TRANH CÃI Tình huống “NGHỈ HỌC” THỰC HIỆN BÀI TẬP HOÀN THÀNH BÀI TẬP 3. XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG SP YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG TÌNH HuỐNG SP BÀI TẬP - XÂY DỰNG CÁC TÌNH HUỐNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐÁNH GIÁ CÁCH XỬLÝ www.themegallery.com

File đính kèm:

  • pptKĨ NĂNG GIẢI QUYẾT.ppt