Kiểm tra môn Công nghệ, học kì II, lớp 7

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà

em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).

Câu 1. Đất nào giữ nước tốt nhất?

A. Đất cát

B. Đất pha cát

C. Đất sét

D. Đất thịt nặng

Câu 2. Loại phân nào dễ tan trong nước?

A. Phân hữu cơ

B. Phân đạm

C. Phân lân

D. Phân vi sinh

Câu 3.Trình tự biến thái của côn trùng :

A. Trứng - Nhộng - Sâu non - Sâu trưởng thành.

B. Trứng - Sâu trưởng thành - Sâu non - Nhộng.

C. Sâu non - Nhộng - Trứng - Sâu trưởng thành.

D. Trứng - Sâu non - Nhộng - Sâu trưởng thành.

Câu 4. Khai thác trắng là gì?

A. Chặt toàn bộ cây trong 4 lần.

B. Chặt cây già.

C. Chặt toàn bộ cây trong 1 lần.

D. Chặt toàn bộ cây trong 2 lần.

Câu 5. Mục đích của chọn giao phối là gì?

A.Tăng nhanh đàn vật nuôi.

B. Phát huy tác dụng của chọn lọc vật nuôi.

C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi.

D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra môn Công nghệ, học kì II, lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ II, LỚP 7 Đề 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung Nhận biết Thông hiểu 1. Đất trồng - Đất nào giữ nước tốt nhất ? Câu 1 0,5 2. Phân bón Loại phân nào dễ tan trong nước ? Câu 2 0,5 3. Giống cây trồng Điều kiện để bảo quản hạt giống tốt Câu 7 1,5 4. Phòng trừ sâu bệnh - Nêu trình tự biến thái của côn trùng Câu 3 - Nêu ưu, nhược điểm phòng trừ bằng phương pháp hoá học. Ở địa phương em thực hiện như thế nào? 0,5 5. Kĩ thuật gieo trồng - Nêu ưu, nhược điểm của các cách Câu 8 tưới nước cho cây 2 6. Kĩ thuật gieo trồng chăm sóc cây rừng. Câu 6 Chăm sóc cây rừng 1,5 7. Khai thác và bảo vệ rừng 1  Vận dụng Câu 9 1,0 - Khai thác trắng là gì? -Ở địa phương em đã thực hiện biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên và đất rừng 8. Nhân giống vật nuôi Mục đích chọn giao phối Tổng số câu Tổng % điểm  Câu 4 0,5 Câu 5 0,5 5 2,5 25% 2  3  50%  5  Câu 10 1,5 2 2,5 25% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5). Câu 1. Đất nào giữ nước tốt nhất? A. Đất cát B. Đất pha cát C. Đất sét D. Đất thịt nặng Câu 2. Loại phân nào dễ tan trong nước? A. Phân hữu cơ B. Phân đạm C. Phân lân D. Phân vi sinh Câu 3.Trình tự biến thái của côn trùng : A. Trứng - Nhộng - Sâu non - Sâu trưởng thành. B. Trứng - Sâu trưởng thành - Sâu non - Nhộng. C. Sâu non - Nhộng - Trứng - Sâu trưởng thành. D. Trứng - Sâu non - Nhộng - Sâu trưởng thành. Câu 4. Khai thác trắng là gì? A. Chặt toàn bộ cây trong 4 lần. B. Chặt cây già. C. Chặt toàn bộ cây trong 1 lần. D. Chặt toàn bộ cây trong 2 lần. Câu 5. Mục đích của chọn giao phối là gì? A.Tăng nhanh đàn vật nuôi. B. Phát huy tác dụng của chọn lọc vật nuôi. C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi. D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi. Câu 6. Hãy chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống của các câu sau để được câu trả lời đúng. 3 cây hoang dại  cây bị sâu bệnh cây yếu dọn cỏ ở gốc cây thiếu cây cây con 1. Phát quang nhằm chặt bỏ ........................ 2. Làm cỏ để ........................, loại bỏ........................ 3. Tỉa dặm cây để loại bỏ ........................ và bổ sung chỗ ........................ II. Tự luận (6 điểm) Câu 7. Hãy nêu điều kiện để bảo quản hạt giống tốt? Câu 8. Nêu ưu, nhược điểm của cách tưới nước cho cây trồng? Câu 9. Hãy nêu ưu, nhược điểm của phòng trị sâu bệnh bằng biện pháp hoá học. Cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật nào để phát huy tốt hiệu quả phòng trừ của phương pháp này? Câu 10. Ở địa phương em đã thực hiện biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên và đất rừng? 4

File đính kèm:

  • docBo_cn_71_02.doc
Giáo án liên quan