Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32, Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và Giới thiệu bài mới

- Yêu cầu 1 HS lên bảng trả lời các câu hỏi sau:

+ Nêu nguồn gốc thức ăn vật nuôi

+ Nêu thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi

- GV đánh giá và cho điểm - 1 HS lên bảng trả lời các câu hỏi của GV

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét

Giới thiệu: Sau khi tiêu hoá, thức ăn cơ thể vật nuôi sử dụng để tạo năng lượng duy trì nhiệt độ và các hoạt động tạo ra sản phẩm chăn nuôi. Vậy thức ăn đã được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào? Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn ra sao? Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. - HS mở vở ghi bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32, Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 32 - Bài 38 : Vai trß cña thøc ¨n ®èi víi vËt nu«i I. Môc tiªu 1. Kiến thức: - Biết được quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn xảy ra như thế nào. - Hiểu được vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi 2. Kĩ năng: - Phát triển tư duy kĩ thuật 3. Thái độ: - Hình thành ý thức chăm sóc đàn vật nuôi II. TiÕn tr×nh d¹y - häc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và Giới thiệu bài mới - Yêu cầu 1 HS lên bảng trả lời các câu hỏi sau: + Nêu nguồn gốc thức ăn vật nuôi + Nêu thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi - GV đánh giá và cho điểm - 1 HS lên bảng trả lời các câu hỏi của GV - Các HS khác lắng nghe và nhận xét Giới thiệu: Sau khi tiêu hoá, thức ăn cơ thể vật nuôi sử dụng để tạo năng lượng duy trì nhiệt độ và các hoạt động tạo ra sản phẩm chăn nuôi. Vậy thức ăn đã được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào? Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn ra sao? Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. - HS mở vở ghi bài mới Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn - Yêu cầu HS dựa vào kiến thức sinh học hãy nêu quá trình tiêu hóa thức ăn ở vật nuôi - Thức ăn qua miệng -> hầu -> thực quản -> dạ dày - > ruột non -> ruột già -> hậu môn GV thông báo: thức ăn được tiêu hoá ở dạ dày nhờ các loại dịch và enzim. Sau đó nó được hấp thụ ở ruột non. Yêu cầu HS quan sát bảng 5 và cho biết ở ruột non thức ăn được hấp thụ như thế nào? - Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu - Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin - Lipit được hấp thụ dưới dạng các axit béo và glyxerin - Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn - Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. - Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu - Yêu cầu HS hoàn thành bài tập điền từ SGK trang 101 - HS ghi bài Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi - Yêu cầu HS quan sát bảng 6 và cho biết - HS quan sát và trả lời + Các loại thức ăn sau khi được hấp thụ vào cơ thể được sử dụng để làm gì + Tạo ra năng lượng để hoạt động và cung cấp chất dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm chăn nuôi + Thành phần dinh dưỡng của thức ăn dùng để cung cấp năng lượng gì chủ yếu cho vật nuôi + Đó là gluxit và lipit + Thành phần dinh dưỡng nào của thức ăn dùng để cho vật nuôi, sinh trưởng, phát triển và tạo ra các sản phẩm chăn nuôi + Protein, khoáng, nước, vitamin - Yêu cầu HS hoàn thành bài tập điền từ trang 103 - HS làm bài và trả lời trước lớp + Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi để làm gì + Để hoạt động cơ thể, thồ hàng, cày kéo, duy trì thân nhiệt + Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng để cho vật nuôi làm gì + Để tạo ra các sản phẩm chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa, sừng, lông, móng... Hoạt động 4: Tổng kết, dặn dò - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ - HS đọc - Yêu cầu HS về nhà trả lời các câu hỏi ở cuối bài - HS ghi BTVN

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_32_bai_38_vai_tro_cua_thuc_an_d.doc