Ôn tập thi học kì I môn công nghệ

I.MỤC TIÊU: HS phải đạt được:

- Giúp hs củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trong phần Trồng trọt.

- Hs hệ thống hoá đựơc những kiến thức trong chương trình theo từng phần, từng chương

- Giải thích được một số hiện tựơng trong thực tế.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, vận dụng và liên hệ thực tế.

3.Thái độ:

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3191 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập thi học kì I môn công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 17 Tiết : 17 ÔN TẬP THI HK I Ngày soạn: 08/12/2012 Ngày dạy : 10/12/2012 I.MỤC TIÊU: HS phải đạt được : - Giúp hs củng cố và khắc sâu kiến thức đã học trong phần Trồng trọt. - Hs hệ thống hoá đựơc những kiến thức trong chương trình theo từng phần, từng chương - Giải thích được một số hiện tựơng trong thực tế. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, vận dụng và liên hệ thực tế. 3.Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập bộ môn. .II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên: Hệ thống ôn tập bằng sơ đồ và hệ thống câu hỏi trong phần trồng trọt, chuẩn bị phiếu học tập. 2.Học sinh: Nghiên cứu trước bài ôn tập (sơ đồ 4) và ôn tập kiến thức đã học. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Ổn định: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra trong qua 1 trình ôn tập 3.Bài mới: Để khái quát đựơc những kiến thức đã học trong phần trồng trọt. Hôm nay chúng ta cùng tổng hợp những kiến thức trọng tập thông qua tiết ôn tập. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Củng cố kiến thức phần trắc nghiệm - Gv treo sơ đồ 4:”Hệ thống hoá kiến thức phần trồng trọt” kết hợp với những câu hỏi dẫn dắt để hs có thể tổng hợp được kiến thức đã học. - Gv đặt hệ thống câu hỏi về những kiến thức trọng tâm để ôn tập kiến thức trong từng bài, từng tiết học. - Hs ôn tập và hoàn thành sơ đồ theo sự hứơng dẫn của gv. - Hs nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của gv. Hệ thống câu hỏi dẫn dắt: I. TRẮC NGHIỆM: 1/ Dựa vào tỉ lệ các loại hạt trong đất người ta chia đất làm 3 loại: Đất cát, đất sét, đất thịt. 2/ Thành phần của đất gồm: phần rắn, phần lỏng, phần khí 3/ Đất chua là đất có độ pH< 6.5 4/ Nhóm phân nào sau đây thuộc phân hữu cơ: phân chuồng, phân xanh, phân rác... 5/ Vai trò của giống cây trồng là: Tăng năng suất, chất lượng nông sản và thay đổi cơ cấu cây trồng. 6 Con sâu thuộc kiểu biến thái hoàn toàn, con châu chấu thuộc kiểu biến thái không hoàn toàn. 7 Đất kiềm có độ pH> 7.5 8/Phân bón gồm ba loại : Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh. 9/Trong các loại đất sau, đất nào giữ nước và giữ chất dinh dưỡng tốt nhất: Đất sét 10/ Các hình thức bón phân áp dụng trong trồng trọt:Bón rải (vải);Bón theo hàng theo hốc;Phun trên lá 11/ Dùng phân hóa học để bón thúc cho cây trồng vì :Cây dễ hấp thu. 12/ Tác dụng của phân ón: tăng năng xuất cây trồng, tăng chất lượng nông sản và tăng độ phì nhiêu cho đất. 13/ Phương pháp chọn và tạo giống cây trồng: chọn lọc, lai tạo, gây độ biến và nuôi cấy mô. 14/ Biểu tượng qua nhãn độ độc của thuốc: Rất độc, độc cao, nguy hiểm.. 15/ Phân hóa học gồm : Phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng... II. TỰ LUẬN: Câu 1: Trình bày vai trò của trồng trọt. Lấy ví dụ minh họa ? Câu 2 : Phân bón là gì ? Hãy nêu tác dụng của phân bón ? Hãy kể tên một số loại phân hữu cơ, phân hóa học mà em biết ? Câu 3 : Những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại  ? Câu 4 : Thế nào là biện pháp hóa học ? Biện pháp này có những ưu điểm, nhược điểm gì ? Câu 5: Thề nào là biện pháp thủ công ? Biện pháp này có ưu điểm, nhược điểm gì ?Biện pháp thủ công Câu6: Hãy nêu các biện pháp bảo quản hạt giống, bảo quản các loại phân bón thông thường mà em biết ? .Câu 7: Là học sinh em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường đất ? (HS tự liên hệ thực tế trả lời) Câu 8 : Kể tên các cách bón phân và hình thức bón phân? Ở địa phương em thường áp dụng bón phân theo hình thức nào? Câu 9: Làm đầt nhằm mục đích gì? Kể tên các công việc làm đất? Thường sử dụng phương tiện gì để cày, bừa đất? Câu 10: Lên luống có mục đích gì ? Trình bày qui trình lê luống ? Thường sự dụng phương Câu 11: Thế nào là bón phân lót? Thường sử dụng phân gì để bón lót? Bón lót theo quy trình nào? Ở địa phương em thường bón lót theo cách nào là phổ biến? * Qua sự trình bày, trả lời của hs gv sẽ nắm bắt được những kếin thức còn hỏng, nhầm lẫn của hs từ đó có hướng điều chỉnh và khắc phục. * Gv tổng hợp các kiến thức trả lời cảu hs, nhấn mạnh những phần trọng tâm. * Để đánh giá đựơc mức độ lĩnh hội gv có thể cho học sinh làm một số phiếu học tập đơn giản. 4. Củng cố và đánh giá Hs làm phiếu học tập sau: I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 1. Đất trồng gồm các thành phần chính là: a. Phần khí, phần lỏng và phần rắn b. Phần khí, phần hữu cơ và phần vô cơ c. Phần lỏng, phần hữu cơ và phần vô cơ d. Phần khí, phần rắn và phần hữu cơ 2. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất (đất sét, đất thịt, đất cát) đước xếp theo thứ tự tăng dần là: a. Đất sét, đất cát, đất thịt b. Đất thịt, đất sét, đất cát c, Đất sét, đất thịt, đất cát d. Đất cát, đất thịt, đất sét. 3. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng bằng cách dùng thuốc hoá học gọi là biện pháp: a. Thủ công b. Hoá học c. Sinh học d. Canh tác II. Điền từ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào đầu các câu sau ……… 1. Bón phân lót là bón trườc khi trồng cây và sử dụng các loại phân dễ hoà tan để bón. ……… 2. Làm đất gồm các công việc: cày, bừa, đập đất, lên luống và bón phân lót. ……… 3. Tưới tiêu nước nhằm cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây và là đất tơi xốp ……… 4. Tỉa và dặm cây nhằm đảm bảo mật độ cây trên ruộng và giúp cây phát triển tốt. ĐA: I. 1a 2d 3b II. 1S 2Đ 3S 4Đ Hoạt động nối tiếp : - Ôn tập những kiến thức đã học theo đề cương ôn tập - Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đạt kết quả cao trong kỳ thi HKI. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctiet 16. on tap hki.doc