Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19, Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ (Bản hay)

 I_Mục tiêu bài học:

Sau bài học này GV phải làm cho HS

Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trồng trọt

Hiểu được tác dụng của phương thức canh tác

II_Chuẩn bị nội dung bài giảng:

GV nghiên cứu kĩ nội dung bài 21 SGK và các tài liệu liên quan

Tranh 33 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan đến bài học

III_Các hoạt động dạy và học:

 1.ổn định lớp

 2.Bài cũ: GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS lên bảng trả lời

HS1: Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận?

HS2: Bảo quản nông sản nhằm mục đích gì? Bảo quản bằng cách nào?

 3.Bài mới

 a/ Giới thiệu bài.

So với độc canh luõn canh, xen canh là những phương thức canh tỏc cú tỏc dụng hạn chế sõu bệnh, tăng thờm độ phỡ nhiờu hiệu quả kinh tế cao.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 19, Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 19.Bài 21: luân canh, xen canh, tăng vụ Ngày soạn:12 - 01-2013 I_Mục tiêu bài học: Sau bài học này GV phải làm cho HS Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trồng trọt Hiểu được tác dụng của phương thức canh tác II_Chuẩn bị nội dung bài giảng: GV nghiên cứu kĩ nội dung bài 21 SGK và các tài liệu liên quan Tranh 33 SGK phóng to và sưu tầm thêm các tranh ảnh liên quan đến bài học III_Các hoạt động dạy và học: 1.ổn định lớp 2.Bài cũ: GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS lên bảng trả lời HS1: Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận? HS2: Bảo quản nông sản nhằm mục đích gì? Bảo quản bằng cách nào? 3.Bài mới a/ Giới thiệu bài. So với độc canh luõn canh, xen canh là những phương thức canh tỏc cú tỏc dụng hạn chế sõu bệnh, tăng thờm độ phỡ nhiờu hiệu quả kinh tế cao... b/ Các hoạt động. Hoạt động của GV và hs Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Luân canh, xen canh, tăng vụ 1.Luân canh: -GV Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời các câu hỏi: -HS Nghiên cứu, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Trên ruộng nhà em đang gieo trồng cây gì? +Sau khi gặt lúa xong sẽ trồng tiếp cây gì? -GV kết luận: Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. HS ghi nhận thông tin. 2.Xen canh: -GV treo hình 33 lên bảng yêu cầu HS quan sát và trả lời các câu hỏi: -Hs quan sát, thảo luận và trả lời các câu hỏi +Hình vẽ trên gợi cho em biết điều gì? -Nhấn mạnh 3 yếu tố : Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng, độ sâu của rễ và tính chịu bóng râm là các yếu tố chính đảm bảo xen canh có hiệu quả -GV kết luận xen canh là trồng xen hai loại hoa màu một lúc trên cùng đơn vị diện tích. Hs ghi nhận thông tin. 2.Tăng vụ: -GV đưa ra ví dụ về trước đây chỉ cấy một vụ lúa, nhưng do giải quyết được nước tưới, có giống ngắn ngày nên bây giờ đã trồng được 1 vụ lúa và một vụ màu hoặc 2 vụ lúa. Hs lắng nghe. +ở địa phương em đã gieo trồng mấy vụ trong năm trên một thữa ruộng? Hs trả lời câu hỏi. -GV kết luận: Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trên cùng 1 đơn vị diện tích. Hs ghi nhận thông tin. Hoạt động 2: Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ -GV yêu cầu HS làm bài tập điền từ còn thiếu vào mục này để nói lên tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ Hs làm bài tập. -GV kết luận nội dung đúng theo SGK. Hs ghi nhận thông tin. Hoạt động 4: Tổng kết bài học -GV tổng kết lại những nội dung chính của bài học. Hs lắng nghe. -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi cuối bài -HS Đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi -Căn dặn HS về nhà học bài cũ và tìm hiểu bài 22 sgk I/ Luân canh,xen canh,tăng vụ. - luõn canh, xen canh, tăng vụ là những phương thức canh tỏc phổ biến trong sản xuất. 1. Luõn canh - là tiến hành gieo trồng luõn phiờn cỏc loại cõy trồng khỏc nhau trờn một đơn vị diện tớch. - Tiến hành theo quy trỡnh: + Luõn canh giữa cỏc cõy trồng cạn với nhau. + Luõn canh giữa cõy trờn cạn và cõy dưới nước. 2.Xen canh. - Trờn cựng 1 diện tớch, trồng hai loại màu cựng một lỳc hoặc cỏch nhau một thời gian khụng lõu để tận dụng diện tớch chất dinh dưỡng, ỏnh sỏng 3.Tăng vụ. - Là tăng số vụ diện tớch đất trong một năm. II/Tác dụng của luân canh,xen canh và tăng vụ. - Luõn canh làm cho đất tăng độ phỡ nhiờu điều hoà dinh dưỡng và giảm sõu bệnh. - Xen canh sử dụng hợp lý đất đai ỏnh sỏng và giảm sõu bệnh. - Tăng vụ gúp phần tăng thờm sản phẩm thu hoạch

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_19_bai_21_luan_canh_xen_canh_ta.doc