Phân phối chương trình mô Thể dục, lớp 8

- Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1)

- Bài TD: Học từ nhịp 1 - 8 (Nam và Nữ)

- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh; Học: Khái niệm về chạy cự ly ngắn

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8 (Nam và Nữ)

- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8; Học từ nhịp 9 - 17

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn)

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Chạy đuổi'', Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m

- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức ; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17; Học từ nhịp 18 – 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Chạy tốc độ cao'', Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Chạy tốc độ cao''; Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 60m

- Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn)

 

doc14 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 4157 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình mô Thể dục, lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 8 Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) Học kì II: 18 tuần (34 tiết ) Tiết 1 - Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1) Tiết 2 - Bài TD: Học từ nhịp 1 - 8 (Nam và Nữ) - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh; Học: Khái niệm về chạy cự ly ngắn Tiết 3 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8 (Nam và Nữ) - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy Tiết 4 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8; Học từ nhịp 9 - 17 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn) Tiết 5 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Chạy đuổi'', Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m - Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức ; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ Tiết 6 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17; Học từ nhịp 18 – 25 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Chạy tốc độ cao'', Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m Tiết 7 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Chạy tốc độ cao''; Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 60m - Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn) Tiết 8 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 25; Học từ nhịp 26 - 35 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), trò chơi ''Lò cò tiếp sức''; Học: Cách đo và đóng bàn đạp, Xuất phát thấp - Chạy lao Tiết 9 - Bài TD: Ôn từ nhịp 18 - 35 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi ''Chạy đuổi'', Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức Tiết 10 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35) - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi ''Chạy thoi tiếp sức'' hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao; Học: Chạy giữa quãng (60m) Tiết 11 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35) - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi ''chạy đuổi'' hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m) - Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức Tiết 12 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35) - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích Tiết 13 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 - 35) Tiết 14 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp( 1 – 35), có thể kiểm tra thử Tiết 15 - Bài TD: Kiểm tra ( KTĐK) Tiết 16 - Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2) Tiết 17 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn; tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - ĐHĐN: Ôn Đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc do GV chọn - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 18 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn; tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0 - 2 - 4.; Học: Chạy đều - đứng lại Tiết 19 - Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) Đội hình 0-3-6-9, Chạy đều - đứng lại, Đội hình 0 - 2 - 4 hoặc do GV chọn - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 20 - Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu ( do GV) Đội hình 0 – 3 – 6 – 9, chạy đều – đứng lại, Đội hình 0 – 2 – 4, Chạy đều – đứng lại hoặc do GV chọn Tiết 21 - Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 22 - Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - Đá cầu:: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển ; Học: Đỡ cầu bằng ngực Tiết 23 - Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn - Đá cầu:: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển , đỡ cầu bằng ngực Tiết 24-25 - Chạy ngắn: Ôn tập và Kiểm tra. Tiết 26 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển ; Đỡ cầu bằng ngực - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 27 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân, Tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực; một số điểm trong Luật Đá cầu (phát cầu) Tiết 28 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực, Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu, giới thiệu về đấu tập và đấu tập - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 29 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; làm quen một số chiến thuật thi đấu đơn. Tiết 30 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu (do GV chọn), Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn; Đấu tập - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 31-32 - Đá cầu: Ôn Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, Đấu tập, Kiểm tra thử (do GV chọn) Tiết 33- 36 Ôn tập, Kiểm tra học kì I: Đá cầu Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. HỌC KÌ II Tiết 37 - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 38 - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước vào ván giậm nhảy) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 39 - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3 - 5 - 7 bước giậm nhảy) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 40 - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn, Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 41 - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn, Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không; Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc đệm) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 42 - Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 43 - Nhảy xa: Như nội dung tiết 42 (trọng tâm là giai đoạn chạy đà - giậm nhảy) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 44 - Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 45 - Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà - giậm nhảy vượt chướng ngại vật - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 46 - Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà - giậm nhảy vượt chướng ngại vật - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 47 - Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 48 - Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 49 - Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 50 - Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 51-52 Nhảy xa:Ôn tập và kiểm tra Tiết 53 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 54 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6, 7; (do GV chọn) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 55 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn); Học kĩ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 56 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn), kĩ thuật Chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà) - TDĐP: Vật Làng Sình: Giới thiệu vai trò của vị Chấp Lệnh. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 57 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn; Học kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy), Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng - TDĐP: Vật Làng Sình: Giới thiệu sân bãi và học kĩ thuật vật “ Đòn sườn quặt cổ” Tiết 58 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn, Chạy đà - đặt chân vào điểm giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng; Học giai đoạn qua xà và tiếp đất (Nhảy cao kiểu ''bước qua'') - TDĐP: Vật Làng Sình: Ôn đòn vật “ Đòn sườn quặt cổ” - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 59 - Nhảy cao: Ôn Đà 3 - 5 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất - TDĐP: Vật Làng Sình: Ôn tập và kiểm tra đòn vật “ Đòn sườn quặt cổ” Tiết 60-61 - TTTC: Ôn tập và iểm tra Tiết 62 – 66 - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu ''bước qua'' và nâng cao thành tích, có thể kiểm tra thử (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 67 - 70 - Ôn tập, Kiểm tra học kì II: Nhảy cao - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT Lớp 9 Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) Học kì II: 18 tuần (34 tiết) HỌC KÌ I Tiết: 1 - Lí Thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1) Tiết 2 - Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh( do GV chọn), xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy. - Giới thiệu luật đá cầu điều 22 và một số điều lệ mới trong luật đá cầu. Tiết 3 - Chạy ngắn: Ôn trò chơi “ Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẵn sàng xuất phát - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. Tiết 4 - Chạy ngắn: Trò chơi “ Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy – xuất phát, tư thế sẵn sàng xuất phát. - Giới thiệu luật đá cầu điều 23 một số điều lệ mới trong luật đá cầu. Tiết 5 - Bài TD: Học từ nhịp 1 -> 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Tại chỗ đánh - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “chuột rút” và cách khắc phục Tiết 6 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh Tiết 7 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 10 (nam); từ nhịp 1 -> 10 (nữ). Học: học từ nhịp 11 -> 18 (nữ) - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh, Ngồi vai hướng chạy - xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy - xuất phát. - Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục. Tiết 8 ---------------- Tiết 9 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 10 (nam); từ nhịp 1 -> 18 (nữ). Học: học từ nhịp 11 -> 19 (nam) - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy - xuất phát, ngồi lưng hướng chạy - xuất phá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 19 (nam); từ nhịp 1 -> 18 (nữ). Học: học từ nhịp 19 -> 25 (nữ) - Chạy ngắn: Xuất phát cao – chạy nhanh ( cự li 40 – 60 m); Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao ( 18 – 20m ) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 10 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 19 (nam); từ nhịp 1 -> 25 (nữ). Học: học từ nhịp 20 -> 26 (nam) - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập bổ trợ do GV chọn trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”, kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao. Tiết 11 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 26 (nam); từ nhịp 1 -> 25 (nữ). Học: học từ nhịp 26 -> 29 (nữ) - Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 12 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 26 (nam); từ nhịp 1 -> 29 (nữ). Học: học từ nhịp 27 -> 36 (nam) - Chạy ngắn: Luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao - chạy giữa quãng (cự li 60m) Tiết 13 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 36 (nam); từ nhịp 1 -> 29 (nữ). Học: học từ nhịp 30 -> 34 (nữ), từ nhịp 37 -> 40 (nam). - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao - chạy giữa quãng (cự li 50m), hoặc do GV chọn, giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 14 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 40(nam); từ nhịp 1 -> 34 (nữ). Học: học từ nhịp 35 -> 39 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao - chạy giữa quãng (50m), hoặc do GV chọn. Tiết 15 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 40 (nam); từ nhịp 1 - 39 (nữ); Học từ nhịp 40 - 45 (nữ), từ nhịp 41 - 45 (nam) - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m), giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 16 Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 2) Tiết 17 - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -> 45 (nam); từ nhịp 1 -> 45 (nữ) - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh(do GV chọn), chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao - chạy giữa quãng 50m - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 18-19 - Bài TD: Ôn tập, Kiểm tra. KTĐK Tiết 20 - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m) - Nhảy xa: Ôn Phối hợp Chạy đà 3 - 5 bước - giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 21 - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m) - Nhảy xa: Ôn Chạy 3 - 5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không; một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - ''bước bộ'' trên không (do GV chọn) Tiết 22 Tiết 22 - Chạy ngắn: Ôn Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m), một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn) - Nhảy xa: Ôn phối hợp Chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy - ''bước bộ'' trên không và tiếp đất bằng chân lăng; một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 23-24 Chạy ngắn: Ôn tập và Kiểm tra Tiết 25 - 32 - Nhảy xa: Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân, Hoàn thiện các giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi'' - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 33 - 36 - Ôn tập - kiểm tra học kì I: Nhảy xa - Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. HỌC KÌ II Tiết 37 - Nhảy cao: Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Trò chơi: ''Lò cò tiếp sức'' hoặc do GV chọn - TTTC:Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 38 - Nhảy cao: Ôn Đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, Đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 39 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao (do GV chọn), Giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 40 - Nhảy cao: Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy), giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 41 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu ''bước qua'' (do GV chọn), Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 42 Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy (do GV chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu ''bước qua'') - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 43 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu ''Bước qua'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 44 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) của kĩ thuật nhảy cao kiểu ''Bước qua'', giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần nhảy cao) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 45 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu ''Bước qua'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 46 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu ''Bước qua'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 47 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu ''Bước qua'' - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 48 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 49 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 50 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 51 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 52 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 53 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV Tiết 54 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 55 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân (do GV chọn), luyện tập hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích - TDĐP: Vật Làng Sình: Học kĩ thuật vật “ Đòn bắt một chân”. Tiết 56-57 - Nhảy cao: Ôn tập và Kiểm tra Tiết 58 - TDĐP: Vật Làng Sình: Ôn và hoàn thiện kĩ thuật vật “ Đòn bắt một chân”. . Học : Kĩ thuật vật “ Đòn ngóc nách”. - Đá cầu: Ôn Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn Tiết 59 - TDĐP: Vật Làng Sình: Ôn và hoàn thiện kĩ thuật vật “ Đòn ngóc nách” và “Bắt một chân”. - Đá cầu: Ôn Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng cầu bằng đùi, Đỡ cầu bằng ngực, Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái Tiết 60 - TDĐP: Vật Làng Sình: Ôn tập và kiểm tra. - Đá cầu: Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học phát cầu chân chính diện bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái) Tiết 61-62 TTTC:Ôn tập và kiểm tra Tiết 63 - Đá cầu: Di chuyển đơn bước ra sau (chếch phải, chếch trái); Học một số chiến thuật đá cầu, Luật Đá cầu; Đấu tập - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Tiết 64 - Đá cầu: Ôn Đá cầu cao chính diện bằng mu bàn chân, Phát cầu chân chính diện hoặc do GV chọn; Một số bài tập phối hợp, Đấu tập Tiết 65 - Đá cầu: Học một số bài tập phối hợp dấu tập hoặc kiểm tra thử do GV chọn - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Tiết 66 - Đá cầu: Một số bài tập phối hợp dấu tập hoặc kiểm tra thử do GV chọn Tiết 67-70 - Ôn tập kiểm tra học kì II: - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

File đính kèm:

  • docphan phoi the duc 8-9.doc
Giáo án liên quan