Phân phối chương trình môn thể dục lớp 6, 7, 8, 9

Tiết 1 Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)

Tiết 2 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); đứng nghiêm,. đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp

- Bài TD: Học 3 Động tác vươn thở, tay , ngực

Tiết 3 - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.

- Bài TD: Ôn 3 động tác (vươn thở, tay, ngực); học 2 động tác: Chân, bụng

- Chạy bền: Chạy vòng số 8

Tiết 4 - ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại

- Bài TD: Ôn 5 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng); học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp

Tiết 5 - ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học (do GV chọn) ; Học: Đi đều, đi đều vòng phải (trái)

- Bài TD: Ôn 7 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp)

- Chạy bền: Chơi trò chơi: Hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8

Tiết 6 - ĐHĐN: Một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn)

- Bài TD: Ôn 7 động tác; học 2 động tác: Nhảy và điều hoà

Tiết 7 - ĐHĐN: Một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn)

- Bài TD: Ôn 9 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy điều hoà)

- Chạy bền: Chạy vòng số 8

 

doc22 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 14635 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Phân phối chương trình môn thể dục lớp 6, 7, 8, 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TUẤN THIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 6 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm 35 tuần - 70 tiết HKI: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết HKII: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết HỌC KỲ I TIẾT NỘI DUNG Tiết 1 Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1) Tiết 2 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết); đứng nghiêm,. đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp - Bài TD: Học 3 Động tác vươn thở, tay , ngực Tiết 3 - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Bài TD: Ôn 3 động tác (vươn thở, tay, ngực); học 2 động tác: Chân, bụng - Chạy bền: Chạy vòng số 8 Tiết 4 - ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại - Bài TD: Ôn 5 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng); học 2 động tác: Vặn mình, phối hợp Tiết 5 - ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học (do GV chọn) ; Học: Đi đều, đi đều vòng phải (trái) - Bài TD: Ôn 7 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp) - Chạy bền: Chơi trò chơi: Hai lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8 Tiết 6 - ĐHĐN: Một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Bài TD: Ôn 7 động tác; học 2 động tác: Nhảy và điều hoà Tiết 7 - ĐHĐN: Một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Bài TD: Ôn 9 động tác (Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy điều hoà) - Chạy bền: Chạy vòng số 8 Tiết 8 - ĐHĐN: Đi đều- đứng lại đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp - Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác Tiết 9 - ĐHĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp - Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác - Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc Tiết 10 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung do giáo viên chọn - Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác Tiết 11 - ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc một số nội dung thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; học một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy Tiết 12 - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; đi đều vòng phải, (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc nội dung do GV chọn - Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác, có thể kiểm tra thử Tiết 13 Bài TD: Kiểm tra Tiết 14 - ĐHĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; học một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy Tiết 15 - ĐHĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; học một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy Tiết 16 Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2) Tiết 17 ĐHĐN: Một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 18 - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều đứng lại hoặc một số nội dung học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Tiết 19 - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều đứng lại, đi đều vòng phải trái hoặc kiểm tra thử (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Tiết 20 ĐHĐN: Kiểm tra Tiết 21 - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Tiết 22 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 23 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 24 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 25 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 26 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 27 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 28 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 29 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 30 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 31 TTTC: + Ôn tập chuẩn bị kiểm tra Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 32 TTTC: Kiểm tra Tiết 33 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I, Tiết 34 kiểm tra học kỳ I, Tiết 35 - 36 Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT HỌC KỲ II Tiết 37 - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ, đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - Chạy nhanh: Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức” Tiết 38 - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - Chạy nhanh: Ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức” (Do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 39 - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; Học đà một bước đá lăng - Chạy nhanh: Ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật” Tiết 40 - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang; đà một bước đá lăng Học đà một bước giậm nhảy – đá lăng - Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do GV chọn) Học: chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 41 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh (do GV chọn); Học: Bật xa - Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học chậy nâng cao đùi Tiết 42 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân - Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: đứng tại chỗ đánh tay ; đi chuyển sang chạy nhanh 20 – 30m - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 43 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân; Học đà 3 bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm). Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học xuất phát - chạy nhanh 20-30m Tiết 44 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, đà 3 bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 – 30m; trò chơi (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 45 - Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, đà 3 bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 – 30m; trò chơi (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 46 - Bật nhảy: Ôn bật xa tiếp sức; Học chạy đà (tự do) - nhảy xa - Chạy nhanh: Một số trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn) - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 47 - Bật nhảy: Ôn bật xa tiếp sức; Học chạy đà (tự do) - nhảy xa - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 40m và trò chơi do (GV chọn) Tiết 48 - Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) - nhảy xa - Chạy nhanh: Một số trò chơi, bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 49 - Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) - nhảy xa - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 – 50m; trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 50 - Bật nhảy: Trò chơi “Nhảy cừu” hoặc do GV chọn Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 51 - Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước – đá lăng, trò chơi (do GV chọn) - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 – 50m Tiết 52 - Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước – dậm nhảy đá lăng - Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 53 - Bật nhảy: Ôn động tác đà 3 bước - dậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc đệm) trò chơi do GV Chọn - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 – 50m Tiết 54 - Bật nhảy: Bật xa hoặc trò chơi (do GV chọn) - Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 55 - Bật nhảy: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 -50m kiểm tra thử Tiết 56 - Chạy ngắn: Kiểm tra Tiết 57 - Bật nhảy: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” hoặc do GV chọn - Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 58 - Bật nhảy: Bật xa “Nhảy ô tiếp sức” - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi Tiết 59 - Bật nhảy: Bật xa trò chơi“Nhảy ô tiếp sức” - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, học một số động tác bổ trợ (do GV chọn) - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 60 - Bật nhảy: Chạy đà (tự do) -nhảy xa, trò chơi do GV chọn - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi; học tâng cầu bằng má trong bàn chân Tiết 61 - Bật nhảy: Bật nhảy, có thể kiểm tra thử do GV chọn - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi; học tâng cầu bằng má trong bàn chân - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 62 - Bật nhảy: Kiểm tra Tiết 63 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi; học tâng cầu bằng má trong bàn chân Học: chuyền cầu tại chỗ, chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 64 - Đá cầu: Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người;; học : Chuyền cầu theo nhóm 3 người - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 65 - Đá cầu: Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người;; học : Chuyền cầu theo nhóm 3 người, có thể kiểm tra thử do GV chọn - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 66 - Đá cầu: Kiểm tra Tiết 67 - Ôn tập, kiểm tra học kỳ II Tiết 68 - kiểm tra học kỳ II Tiết 69 - 70 - kiểm tra tiêu chuẩn RLTT TỔ TRƯỞNG P HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Phan Văn Tuân PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TUẤN THIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 7 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm 35 tuần - 70 tiết HKI: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết HKII: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết HỌC KỲ I TIẾT NỘI DUNG Tiết 1 Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1) Tiết 2 - ĐHĐN: Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quy phải, quay trái, quay đằng sau - Chạy nhanh: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “Thở dốc” và cách khắc phục; một số dộng tác thư giãn, thả lõng. Tiết 3 - ĐHĐN: Như nội dung tiết 2. Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết; Học: Biến đổi hình 0 - 2 – 4 - Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn) Tiết 4 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau: biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Ôn luyện tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nhanh cao đùi. - Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 5 - Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2) Tiết 6 - ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát. Tiết 7 - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hướng chạy - xuất phát. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng đau “sóc” và cách khắc phục. Tiết 8 - ĐHĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông; Học: Ngồi xổm - xuất phát Tiết 9 - ĐHĐN: Ôn đi đều đứng lại, đi vòng trái, đi vòng phải, đổi chân đi đều sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4 - Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông - Học: Ngỗi xổm - xuất phát - Chạy bền: Học cách kiểm tra mạch trước và sau khi chạy, theo dõi sức khoẻ; chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 10 - ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). Học: Biến đổi đội hình 0-3-6-9. - Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát; Học: Tư thế sẵn sàng - xuất phát Tiết 11 - ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn); Học: Biến đổi đội hình 0-3-6-9, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát; Học: Tư thế sẵn sàng - xuất phát - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 12 - ĐHĐN: Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9, biến đổi đội hình 0-2-4 - Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng - xuất phát Học: Chạy đạp sau Tiết 13 - ĐHĐN: Ôn đi đều đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). - Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng - xuất phát, chạy đạp sau Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 40m - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 14 - ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kỹ năng đã học hoặc kiểm tra thử (do GV chọn) - Chạy nhanh: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), tư thế sẵn sàng - xuất phát, xuất phát cao - chạy nhanh 30m. Tiết 15 ĐHĐN: Kiểm tra Tiết 16 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Tiết 17 - Chạy nhanh: Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn) - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 18 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 40m - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Tiết 19 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30-40. - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 20 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 40m - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Tiết 21 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chạy đạp sau, trò chơi “Ai nhanh hơn” hoặc do GV chọn - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 22 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30 – 50m - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Tiết 23 - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30-60m hoặc có thể kiểm tra thử (do GV chọn). - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV Tiết 24 - Chạy nhanh: Kiểm tra Tiết 25 - TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 26 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 27 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 28 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 29 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 30 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của GV - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 31 TTTC: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 32 - TTTC: Kiểm tra Tiết 33 - Ôn tập, kiểm tra học kì I Tiết 34 - Kiểm tra học kì I Tiết 35 - 36 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT HỌC KỲ II Tiết 37 - Bài TD: Học 2 động tác: Vươn thở, tay - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước – sau trò chơi “Nhảy cừu” - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 38 - Bài TD: Ôn 2 động tác: Vươn thở, tay; Học 2 động tác: Chân, lườn - Bật nhảy: Ôn đông tác đá lăng trước, sau, đá lăng sang ngang, trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Tiết 39 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, châ, lườn - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, trò chơi “Bật xa tiếp sức”. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 40 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn (chú ý biên độ nhịp điệu). - Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước –sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy vào hố cát. Tiết 41 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn - Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy – đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 42 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn: Học 2 động tác: Bụng, phối hợp - Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy – đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, trò chơi (do GV chọn) Tiết 43 - Bài TD: Ôn 6 động tác đã học - Bật nhảy: Ôn động tác đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát; Học: Trò chơi “Khéo vướng chân”. Tiết 44 - Bài TD: Ôn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp; Học 2 động tác: Thăng bằng, nhảy. - Bật nhảy: Ôn động tác đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát; Trò chơi “Khéo vướng chân”. Tiết 45 - Bài TD: Ôn 8 động tác đã học; Học: Động tác điều hoà - Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác: Nhảy “Bước bộ” trên không - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 46 - Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hoà. - Bật nhảy: Ôn chạy đà tự do, nhảy xa; Nhảy “Bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. Tiết 47 - Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác, có thể kiểm tra thử (do GV chọn). - Bật nhảy: Ôn chạy đà tự do, nhảy xa kiểu “Ngồi” - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 48 - Bài TD: Kiểm tra Tiết 49 - Bật nhảy: Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cấu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 50 - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà; Trò chơi: Lò cò tiếp sức hoặc do GV chọn. - Đá cầu: Ôn tầng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: Tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch). Tiết 51 - Bật nhảy: Ôn đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà; - Đá cầu: Ôn tầng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 52 - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà; Học: Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức”. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân Tiết 53 - Bật nhảy: Ôn động tác chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà; Học: Chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân; Học: Chuyền càu bằng mu bàn chân. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 54 - Bật nhảy: Ôn động tác chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xa. Học chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong Luật đá cầu “sân, lưới, nội dung thi đấu”. Tiết 55 - Bật nhảy: Ôn động tác chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân do GV chọn; Học: Một số điểm trong Luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 56 - Bật nhảy: Ôn động tác chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập. Tiết 57 - Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 58 - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; đấu tập. Tiết 59 - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao hoặc do GV chọn - Đá cầu: Ôn tầng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; đấu tập. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 60 - Bật nhảy: Ôn chạy đà “Tự do” nhảy xa, nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, kiểm tra thử; Đấu tập. Tiết 61 - Đá cầu: Kiểm tra Tiết 62 - Bật nhảy: Ôn nhảy “Bước bộ trên không”, chạy đà (tự do), nhảy xa kiểu “ngồi”; Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 63 - Bật nhảy: Ôn nhảy “Bước bộ trên không”, chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi “Lò cò chọi gà”. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 64 - Bật nhảy: Ôn nhảy “Bước bộ trên không”; Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”; Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 65 - Bật nhảy: Ôn nhảy “Bước bộ trên không”; Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”, có thể kiểm tra thử; Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn Tiết 66 - Bật nhảy: Kiểm tra Tiết 67 - Ôn tập: Kiểm tra học kỳ II Tiết 68 - Kiểm tra học kỳ II Tiết 69 - 70 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT TỔ TRƯỞNG P HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Phan Văn Tuân PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TUẤN THIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 8 (Áp dụng từ năm học 2013-2014) Cả năm 35 tuần - 70 tiết HKI: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết HKII: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết HỌC KỲ I Tiết Nội dung Tiết 1 - Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh ( Mục 1 ) Tiết 2 - ĐHĐN: Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc do GV chọn - Chạy ngắn : Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, một số trò chơi phát triển sức nhanh hoặc do GV chọn ; Học : Khái niệm về cự ly chạy ngắn Tiết 3 - ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số ,đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-2-4 ;Học: Chạy đều – đứng lại. - Chạy ngắn : Một số động tác bổ trợ kỷ thuật: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi (do GV chọn) - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 4 - ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Đội hình 0-2-4 Chạy đều - đứng lại - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi (do GV chọn) Tiết 5 - ĐHĐN: Ôn một số kỷ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) . - Chạy ngắn : Một số động tác bổ trợ kỷ thuật, trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh (do GV chọn) - Chạy bền : Chạy bền trên địa hình tự nhiên; cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dỏi sức khỏe Tiết 6 - ĐHĐN: Ôn và nâng cao một số kỷ năng ĐHĐN: Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Chạy ngắn : Ôn một số động tác bổ trợ kỷ thuật (do GV chọn) trò chơi: “Chạy tốc độ cao” xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m Tiết 7 Kiểm tra: ĐHĐN Tiết 8 Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2) Tiết 9 - Bài thể dục: Học từ nhịp 1-8 nam và nữ - Chạy ngắn : Một số động tác bổ trợ kỷ thuật, trò chơi “Chạy đuổi” hoặc do GV chọn. Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quảng (cự ly 60m) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 10 - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-8 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật ,trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, xuất phát thấp- chạy lao – chạy giữa quãng (60m) Học: Chạy về đích và cách đánh đích Tiết 11 - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-8. Học từ nhịp 9-17 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn. Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quảng chạy về đích và cách đánh đích (cự ly 60m) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Tiết 12 - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-17 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật ,trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn ; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn Tiết 13 - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-17 học từ nhịp 18-25 - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỷ thuật , trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn ; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn k

File đính kèm:

  • docTHỂ DỤC.doc