Đề kiểm tra chất lượng toán lớp 6 học kỳ 2 thành phố năm học 2007 - 2008

Đề dành cho SBD lẻ:

Bài 1: (1,0 điểm). Hãy điền vào ô trống chữ Đ (nếu đúng) hoặc chữ S (nếu sai) cho thích hợp:

a/ xOy = 1250 là góc nhọn

b/ Số đo của góc tù nhỏ hơn số đo của góc vuông

c/ Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc phụ nhau.

d/ Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng toán lớp 6 học kỳ 2 thành phố năm học 2007 - 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ 2 THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2007 -2008 Thời gian làm bài: 90 phút. Đề dành cho SBD chẵn: Bài 1: (1,0 điểm). Hãy điền vào ô trống chữ Đ (nếu đúng) hoặc chữ S (nếu sai) cho thích hợp: a/ Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù. b/ Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc phụ nhau. c/ xOy = 1350 là góc nhọn. d/ Số đo của góc vuông lớn hơn số đo của góc tù. Bài 2: (1,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng: a/ Kết quả của phép tính (- 5) là: A. 20 B. - 20 C. - 9 D. - 1 b/ Giá trị của biểu thức (22 - 27)x khi x = - 3 là: A. - 8 B. 15 C. 15 D. 8 c/ Kết quả của phép tính (- 3)(- 4)(- 5) là: A. - 60 B. 60 C. - 12 D. 12 d/ Kết quả của phép tính (- 9 - 12) : (- 3) là: A. - 7 B. 1 C. - 1 D. 7 Bài 3: (1,0 điểm). Hãy điền kết quả thích hợp vào ô trống: a/ Viết phân số dưới dạng hỗn số. b/ Viết hỗn số dưới dạng phân số. c/ Viết số thập phân 1,41 dưới dạng phần trăm. d/ Viết phân số dưới dạng số thập phân. Bài 4: (2,0 điểm). Ba đội công nhân có tất cả 192 người. Số người đội I chiếm 16% tổng số. Số người đội II bằng 125% đội I. Hỏi người đội III gấp bao nhiêu lần số người đội II. Bài 5: (3,0 điểm). a/ Tính A = 25(- 23) + b/ Tìm x biết c/ So sánh B = và C = Bài 6: (2,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xOy = 500, xOm= 850 và tia Oz là tia phân giác của xOy. a/ Tính số đo zOm. b/ Trên tia Ox đặt OA = 4cm. Vẽ điểm B sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài AB. ------------------------------ Đề dành cho SBD lẻ: Bài 1: (1,0 điểm). Hãy điền vào ô trống chữ Đ (nếu đúng) hoặc chữ S (nếu sai) cho thích hợp: a/ xOy = 1250 là góc nhọn b/ Số đo của góc tù nhỏ hơn số đo của góc vuông c/ Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc phụ nhau. d/ Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù. Bài 2: (1,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu tả lời đúng: a/ Kết quả của phép tính (-6) là: A. - 9 B. 18 C. - 18 D. 9 b/ Giá trị của biểu thức x(23 - 29) khi x = - 4 là: A. - 10 B. 10 C. - 24 D. 24 c/ Kết quả của phép tính (- 2)(- 4)(- 5) là: A. - 40 B. 40 C. - 11 D. 11 d/ Kết quả của phép tính (- 8 - 16) : (- 4) là: A. - 6 B. 6 C. 2 D. - 2 Bài 3: (1,0 điểm). Hãy điền kết quả thích hợp vào ô trống: a/ Viết phân số dưới dạng hỗn số. b/ Viết hỗn số dưới dạng phân số. c/ Viết số thập phân 1,74 dưới dạng phần trăm. d/ Viết phân số dưới dạng số thập phân. Bài 4: (2,0 điểm). Ba đội công nhân có tất cả 195 người. Số người đội I chiếm 23% tổng số. Số người đội II bằng % đội I. Hỏi người đội III gấp bao nhiêu lần số người đội II. Bài 5: (3,0 điểm). a/ Tính D = 21(- 23) + b/ Tìm x biết c/ So sánh M = và N = Bài 6: (2,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xOy = 600, xOn = 800 và tia Oz là tia phân giác của xOy. a/ Tính số đo zOn. b/ Trên tia Ox đặt OC = 5cm. Vẽ điểm D sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tính độ dài CD. ---HẾT---

File đính kèm:

  • docThi hoc ky 2 Toan 6.doc
Giáo án liên quan