Bài kiểm tra: Hình học 6, tuần 14, tiết 14

Bài 1(0.5đ): Hãy chọn câu trả lời đúng : Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng :

A. Hai chữ cái viết hoa

B. Một chữ cái viết hoa và một chữ cái viết thường

C.Hai chữ cái viết thường .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

Bài 2(0.5đ): Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Hãy chọn câu trả lời đúng :

A. M cách đều hai điểm A và B .

B. M nằm giữa hai điểm A và B .

C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B .

D. Cả ba câu trên đều đúng .

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra: Hình học 6, tuần 14, tiết 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra : Hình học Họ và tên :…………….. Lớp : 6D2 Tuần 14 , tiết 14 .Ngày kiểm tra : 14/12/2005 Thời gian : 45 phút . Điểm Lời phê của cô giáo I. Phần trắc ngHiệm khách quan : bài 1(0.5đ): Hãy chọn câu trả lời đúng : Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng : A. Hai chữ cái viết hoa B. Một chữ cái viết hoa và một chữ cái viết thường C.Hai chữ cái viết thường . D. Cả ba câu trên đều đúng . Bài 2(0.5đ): Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Hãy chọn câu trả lời đúng : A. M cách đều hai điểm A và B . B. M nằm giữa hai điểm A và B . C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B . D. Cả ba câu trên đều đúng . Bài 3(1.5đ) : Lấy số thứ tự chỉ các hình ở cột I, đặt vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột II Cột I Cột II 1. A . . B A. Đoạn thẳng AB B. Tia AB C. Đường thẳng AB D. 3 điểm không thẳng hàng E. Có một điểm cách đều hai điểm Avà B F. Có một điểm là trung điểm của đoạn thẳng AB 2 3. 4. 5. 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4 (1đ) : Điền vào chỗ có dấu (…) a, Trong 3 điểm thẳng hàng …………………. nằm giữa 2điểm còn lại . b, Nếu ……………………………………. thì AM + MB = AB . c, Nếu AM = MB = AB/2 thì ……………………………… d, Một điểm nằm trên một đường thẳng là ………… của hai tia đối nhau . II . Bài tập tự luận : Bài 1(3đ) : a, Vẽ tia Ox. b, Vẽ 3 điểm A ;B; C trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm , OC = 8 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB ; AC . c, Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao ? Bài 2(1.5đ): Cho đoạn thẳng MN = 8 cm . Gọi R là trung điểm của MN . Tính MR ; RN . Bài 3(2đ) : Có một thanh gỗ thẳng dài 10m.Người ta muốn chia thanh gỗ đó thành hai phần bằng nhau. a/Trong trường hợp có thước đo độ dài người ta làm như thế nào? b/ Trong trường hợp không có thước đo độ dài mà chỉ có một sợi dây dài thì cách chia thế nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • dochinh6.doc
Giáo án liên quan