Bài giảng Bài 20 : thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

1.Kiến thức: Thu hoạch sản phẩm đúng thời gian mới đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm tốt .Hiểu được mục đích và Y/C của các P2 thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.

 2.Kỹ năng: Biết cách thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.

 3.Thái độ: Có ý thức cùng gia đình thu hoạch, bảo quản sản phẩm cây rau màu đúng kỹ thuật để tăng giá trị kinh tế.

 

doc4 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2974 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 20 : thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 20 : THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN – PPCT: …….. Ngày dạy: …………………………………………. Lớp: 7A1, 2 A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Thu hoạch sản phẩm đúng thời gian mới đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm tốt .Hiểu được mục đích và Y/C của các P2 thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. 2.Kỹ năng: Biết cách thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. 3.Thái độ: Có ý thức cùng gia đình thu hoạch, bảo quản sản phẩm cây rau màu đúng kỹ thuật để tăng giá trị kinh tế. B.Chuẩn bị : - GV : +Tranh phóng to hình 29, 30,31,32 SGK - HS : Học bài, Xem trước nội dung bài mới ở nhà. C.Tổ chức các hoạt động học tập: 1.Kiểm tra bài cũ: Muïc ñích cuûa laøm coû, vun xôùi laø gì ? Haõy neâu caùc caùch boùn thuùc phaân cho caây vaø kó thuaät boùn thuùc ? 2.Giảng kiến thức mới : Năng suất cao, phẩm chất cây tốt là mục đích của ngành trồng trọt. Ngoài giống và kỹ thuật canh tác thì thu hoạch, bảo quản, chế biến là khâu quyết định năng suất, chất lượng nông sản. Vậy thu hoạch, bảo quản, chế biến ntn có hiệu quả nhất. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu yêu cầu ,phương pháp thu hoạch. - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Khi thu hoạch chúng ta cần đả bảo những Y/C ntn. (?) Thu hoạch ntn gọi là đúng độ chín. Nêu VD - GV: Lúa chín mà không thu hoạch ngay, lúa rụng nhiều năng suất giãm cò n gặt lúa còn xanh thì ntn. - Gọi HS trả lời, HS khác NXBS - GVKL - Treo tranh phóng to H.31SGK Cho HS QS. Y/C HS Tluận nhóm để tìm ra các phương pháp thu hoạch. - Nêu các câu hỏi gợi ý. (?) Em hãy kễ tên các phương pháp thu hoạch mà em biết. (?) Dựa vào H.31 em hãy đặt tên p2 thu hoạch cho từng hình. (?) Khi cắt, đào người ta dùng dụng cụ gì. (?) Ngoài những dụng cụ trên trong thu hoạch người ta còn sử dụng dụng cụ nào nữa. - Gọi HS trả lời, NXBS - GVKL - HS đọc thông tin SGK. - Thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn, cẩn thận. - Đúng độ chín là vừa chín tới. -Lúa còn xanh, chưa chín "Chất lượng kém, năng suất thấp. - HS NXBS. - HS QSH Tluận nhóm,để hoàn thiện bài tập. - Suy nghĩ trả lời. - Hái, cắt, nhổ, đào. a. Hái ; b. nhổ; c. đào; d. cắt. - Cắt : dùng dao, kéo. đào : dá, cuốc - Sử dụng máy móc, để thu hoạch. - HS trả lời, NXBS. I. Thu hoạch. 1. yêu cầu. Thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn, cẩn thận. 2. Phương pháp thu hoạch. Gồm 4 phương pháp : Hái, nhổ, đào, cắt. HĐ2: Tìm hiểu mục đích, điều kiện, phương pháp bảo quản. - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Bảo quản nhằm mục đích gì. - HS tr ả lời, HS khác NX - GVKL (?) Đối với các loại hạt bảo quản cần có điều kiện gì. (?) Đối với rau, quả khi bảo quản cần có ĐK gì. (?)Nơi bảo quản cần thõa mãn những Y/C nào. - Gọi HS trả lời, NXBS. - GVKL (?) Bảo quản nông sản có những cách nào ? (?)Bảo quản lạnh đối với những loại nông sản nào. - GVKL - HS đọc Thông tin SGK. - Hạn chế sự hao hụt về số lượng và chất lượng - Ghi vào vỡ. - Hạt phải khô, Hàm lượng nước ở mức thấp. - Rau quả phải sạch, không dập nát. -Nơi bảo quản phải khô ráo, thoáng mát khử trùng. - HS trả lời, NXBS. - Có 3 P2 bảo quản: Bảo quản thông tnoáng, bảo quản kín, bảo quản lạnh. - Rau, quả… II. Bảo quản. 1. Mục đích. Hạn chế sự hao hụt về số lượng và chất lượng. 2.Điều kiện bảo quản. - Hạt : phơi hay sấy khô. - Rau, quả :Sạch, không dập nát. - Nơi bảo quản : Khô ráo, thoáng mát, khử trùng. 3. Phương pháp bảo quản: - Bảo quản thông thoáng. - Bảo quản kín. - Bảo quản lạnh. HĐ3: Tìm hiểu mục đích và các phương pháp chế biến. - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) chế biến nhằm mục đích gì. (?) Chế biến có những phương pháp nào. (?) Em hãy kể tên các loại nông sản thường dùng sấy khô. - Treo tranh phóng to H.32 SGK, giới thiệu lò sấy thủ công cho HS biết. (?) Gia đình em thường muối chua những loại nông sản nào. (?) Kể tên một số loại nông sản chế biến bằng cách đóng hợp. - Gọi HS trả lời,NXBS. - GVKL - HS đọc thông tin. - Kéo dài thời gian bảo quản, tăng giá trị sử dụng. - Có 4 phương pháp: Sấy khô, Chế biến thành bột mịn hay tinh bột, muối chua, đóng hợp. - Mít, khoai lang, chuối … - QS H.32. - Rau, lúa, cải - Vải, cam, dâu, mãng cầu. - HS trả lời, NXBS. III. Chế biến 1. Mục đích: Kéo dài thời gian bảo quản, tăng giá trị sử dụng. 2. Phương pháp chế biến : - Sấy khô - Chế biến thành bột mịn hay tinh bột. - Muối chua - Đóng hộp 3. Củng cố bài giảng: HS đọc phần ghi nhớ. HS trả lời câu hỏi SGK. 4. Hướng dẫn học tập ở nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Xem tr­íc bµi 21: Tìm hiểu thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. D.Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………….……………………………… ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Bài 21 : LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ - PPCT: …… Ngày dạy: ………………………………. Lớp 7A1, 2 A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Hiểu được k/n về luân canh, xen canh, tăng vụ. - Biết được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 2.Kỹ năng: Biết phân tích, so sánh. 3.Thái độ: Có ý thức tham gia lao động cùng gia đình. B.Chuân bị: - GV: + Tranh phóng to H.33 SGK + Bảng phụ. - HS: Xem trước nội dung bài ở nhà. C. Các bước lên lớp : 1.Kiểm tra kiến thức cũ: Taïi sao phaûi thu hoaïch ñuùng luùc, nhanh goïn vaø caån thaän ? Baûo quaûn nhaèm muïc ñích gì vaø baèng caùch naøo ? Ngöôøi ta thöôøng cheá bieán noâng saûn baèng caùch naøo ? 2.Giảng kiến thức mới: Mục tiêu của ngành trồng trọt là ngày càng tăng năng suất và sản lượng nông sản. Muốn tăng năng suất và sản lượng sản phẩm thì cần có những biện pháp nào? Bài hnay chúng ta sẽ tìm hiểu một số PP giúp tăng năng suất và sản lượng trong trồng trọt. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu về các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ. - GV: Luân canh, xen canh, tăng vụ là những phương thức canh tác phổ biến trong SX trồng trọt. - Y/C HS đọc tông tin SGK. (?) Luân canh là gì ?cho ví dụ. - Gọi HS NXBS - GV lấy VD về luân canh.( Lúa mùa- dưa hấu- lúa xuân ) - GVKL (?) Kể tên các loại hình luân canh.Cho VD. - Gọi HS NXBS - GVKL - Y/C HS đọc thông tin SGK. (?) Xen canh là gì. - GV treo H.33 SGK cho HS QS. (?) Nêu vài VD về hình thức xen canh mà em biết. -Gọi HS NXBS - GV KL - GV: Trước đây chỉ trồng 1 vụ lúa, nhưng do giải quyết được nước tưới và có giống ngắn ngày nên đã trồng được 2 vụ, rồi 3 vụ lúa. (?) Vậy tăng vụ là gì. (?) Ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ 1 năm/1 đvdt. - Gọi HS trả lời, NXBS - GV KL - Lắng nghe. - HS đọc thông tin SGK. - Là luân phiên trồng nhiều loại cây trồng khác nhau / 1 đvdt. VD: Luân canh giữa lúa- ngô- đậu - HS NXBS. - Có hai hình thức luân canh: Luân canh giữa những cây trồng cạn với nhau( ngô- đậu tương) Và luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước.( ngô-đổ- Lúa mùa ) - HS NXBS - HS đọc thông tin SGK. - Trồng 2 loại cây trồng khác nhau vào cùng thời điểm/ 1đvdt. - HS QS H.33 +- HS suy nghĩ lấy VD. - HS NXBS . - Lắng nghe - Tăng số vụ gieo trồng trên năm/ 1đvdt. - HS liên hệ thực tế trả lời - HS NXBS I. Luân canh, xen canh, tăng vụ: 1. Luân canh. Luân canh là luân phiên nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích. VD: Khoai- lúa hè thu- lúa mùa. 2. Xen canh. Trên cùng một đvdt trồng 2 loại hoa màu khác nhau cùng 1 lúc hoặc cách nhau thời điểm không lâu. VD: Trồng xen đậu tương với ngô. 3. Tăng vụ. Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm/1đvdt. VD: Trồng 2 vụ lúa , 1 vụ lúa 1vụ màu. HĐ2: Tìm hiểu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Y/C HS Ng/cứu nội dung của bài tập điền khuyết - Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập trg 51 SGK. Y/C HS Tluận nhóm hoàn thiện. - Gọi HS báo cáo, HS khác NXBS. - GV NX, đưa đáp án đúng. - HS ng/cứu thông tin của bài tập trao đổi nhóm thống nhất đáp án. - HS báo cáo kquả Tluận. II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. - Luân canh: Tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu bệnh. - Xen canh: Sử dụng hợp lí ánh sáng, đất và giãm sâu bệnh. - Tăng vụ: Tăng thêm sản phẩm thu hoạch. 3. Củng cố bài giảng: Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. Nêu câu hỏi, gọi HS trả lời. 4. Hướng dẫn học tập ở nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Xem trước phần II: Lâm nghiệp và chuẩn bị bài 19. Tìm hiểu vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng ở địa phương em. D.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

File đính kèm:

  • docGiao an Cong nghe 7 Tuan 9.doc