Bài giảng Bài 24 gieo hạt và chăm sóc vườn ươm cây rừng tiết 22

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: Giúp hs biết cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm, biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng. Hiểu và vận dụng được các công việc chăm sóc vườn ươm cây rừng.

2. Kĩ năng: Rèn luyện liên hệ thực tế và vận dụng.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm sóc cây rừng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2656 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 24 gieo hạt và chăm sóc vườn ươm cây rừng tiết 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 20 Ngày soạn: 23/01/2008 Tiết: 22 Ngày dạy: 25/01/2008 Bài 24 GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN ƯƠM CÂY RỪNG I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: Giúp hs biết cách kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm, biết được thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng. Hiểu và vận dụng được các công việc chăm sóc vườn ươm cây rừng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện liên hệ thực tế và vận dụng. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm sóc cây rừng. II. Chuẩn Bị - Gv: Nghiên cứu thông tin, tìm hiểu công việc gieo hạt trong thực tế. Phóng to H37, 38 sgk. - Hs: Nghiên cứu sgk bài 24, ôn tập kiến thức bài 19 (phần trồng trọt). III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: ? Nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những điều kiện gì? giải thích? ? Trình bày các công việc làm đất gieo ươm cây rừng? 2. Giới thiệu bài Gieo hạt và chăm sóc cây vườn ươm cây rừng là một trong những khâu quan trọng giúp đảm bảo cây con khoẻ mạnh và có chất lượng. 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. * Mục tiêu: Giúp hs nắm và giải thích được các biện pháp kích thích giúp hạt giống nảy mầm. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk - Gợi nhớ kiến thức đã học (phần trồng trọt) ? Để kích thích hạt giống nảy mầm người sử dụng biện pháp gì? - Gv giới thiệu các phương pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm. ? Có các biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm nào? - Gv giúp hs làm rõ từng biện pháp. ? Hãy cho biết mục đích của các biện pháp kỹ thuật xủ lý hạt giống nói trên? - Gv nhận xét và bổ sung. - Hs nghiên cứu thông tin sgk - Nhớ lại kiến thức đã học (bài 16-phần trồng trọt) à Dùng hoá chất và sử dụng nước ấm ngâm hạt. - Thu thập thông tin à các biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm: + Đốt hạt: Dùng cho hạt vỏ dày và cứng (lim, dẻ…) + Tác động lực: Vỏ dày khó thấm nước (trẩu, lim.) + Kích thích hạt bằng nước ấm à Mục đích: kích thích khả năng nảy mầm của hạt giống tốt hơn. Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tiểu kết 1: Để kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm, người ta sử dụng các biện pháp sau: + Đốt hạt: đối với hạt có vỏ dày, cứng như lim, dẻ, xoan… + Tác động lực: Vỏ dày khó thấm nước (trẩu, lim, trám …) + Kích thích hạt bằng nước ấm Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp gieo hạt và chăm sóc vườm gieo ươm cây rừng * Mục tiêu: Giúp hs nắm được cách gieo hạt, thời vụ gieo hạt và cách chăm sóc vườm ươm cây rừng * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Gieo hạt - Gợi nhớ kiến thức đã học của hs: ? Thời vụ gieo trồng là gì? ? Tại sao phải gieo trồng đúng thời vụ? ? Thời vụ gieo hạt cây rừng ở các tỉnh Bắc, Trung, Nam có giống nhau không? Vì sao? - Gv nhận xét và bổ sung, làm rõ hơn về sự khác nhau đó. - Hướng dẫn hs liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương về kỹ thuật gieo ươm hạt giống: ? Hãy mô tả quy trình gieo ươm hạt giống ở gia đình? - Gv nhận xét và yêu cầu hs giải thích quy trình gieo hạt giống đó. b. Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Yêu cầu hs nhớ lại kiến thức đã học: chăm sóc cây trồng. ? Chăm sóc cây trồng gồm những công việc nào? - Nghiên cứu thông tin sgk, quan sát và phân tích H38 sgk. ? Tại sao hạt đả nứt nanh đem gieo nhưng tỷ lệ nảy mầm vẫn thấp do nguyên nhân nào? ? Hãy nêu các biện pháp chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng? - Gv nhận xét và bổ sung - Ôn tập kiến thức đã học (phần trồng trọt) à Mỗi cây thích phát triển trong 1 khoảng thời gia nhất định. à Gieo đúng thời vụ: ít tốn công và sâu bệnh. à Gieo hạt cây rừng ở các Tỉnh bắc, trung, nam là khác nhau vì phụ thuộc vào thời tiết, thời gian thu hoạch hạt các loại cây rừng. - Liên hệ thực tế sản xuất ở địa phương à Quy trình gieo hạt: gieo hạt, lấp đât, che phủ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh, bảo vệ luống. - Hs rút ra kết luận. - Nhớ lại kiến thực đã học à Chăm sóc cây trồng: tỉa, dặm cây, làm cỏ, tưới, tiêu nước và bón phân thúc. - Phân tích H38 sgk - Liên hệ thực tế à Tỷ lệ nảy mầm thấp vì khô hạn, thời tiết xấu, sâu bệnh, chăm sóc chưa đạt yêu cầu…. à Biện pháp: Làm giàn che, tưới nước, phun thuốc, làm cỏ, tỉa cây, bón phân…. - Hs phân tích từng công việc để thấy được tầm quan trọng của việc chăm sóc. Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tiểu kết 2: - Quy trình gieo hạt: gieo hạt, lấp đât, che phủ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh, bảo vệ luống gieo. - Quy trình chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng: Làm giàn che, tưới nước, phun thuốc, làm cỏ, tỉa cây, bón phân…. 4. Củng cố và đánh giá - Tìm hiểu phần “Có thể em chưa biết” sgk - Đọc ghi nhớ sgk ? Hãy phân tích quy trình gieo hạt cây rừng? ? Chăm sóc vườm gieo ươm cây rừng gồm những công việc gì? Hãy làm rõ từng công việc? 5. Dặn dò - Học bài - Chuẩn bị bài 25 thực hành: Mỗi nhóm chuẩn bị: 3 vỏ bầu đất và bầu đất.

File đính kèm:

  • docTiet 22 Gieo hat va cham soc vuon uom.doc