Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tiết 55: Ôn tập Vật chất và năng lượng - Phạm Thúy Hồng

Rót vào hai chiếc cốc giống nhau một lượng nước lạnh như nhau (lạnh hơn không khí xung quanh). Quấn một cốc bằng khăn bông. Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn ? Giải thích lí do sự lựa chọn của bạn.

Hãy chứng minh: Nước không có hình dạng nhất định.

2. Chứng minh rằng: Ngu?n nu?c dó b? ụ nhi?m

3. Chứng minh rằng: Âm thanh truyền được qua môi trường chất rắn.

Gừ thu?c lờn m?t bàn, ỏp m?t tai xu?ng bàn, b?t tai kia l?i ta s? nghe du?c õm thanh.

4. Chứng tỏ rằng: Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng truyền tới mắt ta.

5 Chứng tỏ rằng: Nguồn nhiệt có vai trò rất quan trọng đối với con người, động vật.

6 Chứng minh rằng:: Nước và các chất lỏng khác nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

 

pptx15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tiết 55: Ôn tập Vật chất và năng lượng - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT QUẬN LONG BIấNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMễN: Khoa họcTiết : 55 – Tuần : 28BÀI: ễn tập : Vật chất và năng lượngGV Thực hiện: Phạm Thỳy HồngKiểm tra bài cũ:Nêu vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật ?- Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm ?Nước ở thể lỏngNước ở thể khíNước ở thể rắnCó mùi không?Có vị không ?Có nhìn thấy bằng mắt thường không?Có hình dạng nhất định không?KhôngKhôngKhôngKhông KhôngKhôngCóCóCóKhôngKhôngCóÔn tập vật chất và năng lượng (tiết 1)So sánh tính chất của nước ở các thể: lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:2. Vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ: bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp.Nước ở thể rắnHơi nướcNước ở thể lỏngNước ở thể lỏngBay hơiNúng chảyĐụng đặcNgưng tụMẶT TRỜIGiải thích tại sao bạn trong hình lại có thể nhìn thấy quyển sách? ánh sáng giúp con người nhìn thấy mọi vật.Rót vào hai chiếc cốc giống nhau một lượng nước lạnh như nhau (lạnh hơn không khí xung quanh). Quấn một cốc bằng khăn bông. Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn ? Giải thích lí do sự lựa chọn của bạn.Trò chơi:Nhà khoa học trẻ34521Lựa chọn các câu hỏiHãy chứng minh:Nhà khoa học trẻ766Hãy chứng minh: Nước không có hình dạng nhất định.012345678910Hết giờTrả lời012345678910Hết giờ2. Chứng minh rằng: Nguồn nước đó bị ụ nhiễmTrả lờiNước bị ụ nhiễmNước cú màu, cú chất bẩnNước cú mựi hụiNước cú chứa vi sinh vật012345678910Hết giờ3. Chứng minh rằng: Âm thanh truyền được qua môi trường chất rắn.Trả lờiGừ thước lờn mặt bàn, ỏp một tai xuống bàn, bịt tai kia lại ta sẽ nghe được õm thanh.012345678910Hết giờ4. Chứng tỏ rằng: Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng truyền tới mắt ta.Trả lời012345678910Hết giờ5 Chứng tỏ rằng: Nguồn nhiệt có vai trò rất quan trọng đối với con người, động vật.Trả lời6 Chứng minh rằng: Nước và cỏc chất lỏng khỏc nở ra khi núng lờn và co lại khi lạnh đi.Hết giờ10987654321Trả lời

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_lop_4_tiet_55_on_tap_vat_chat_va_nang_luo.pptx
Giáo án liên quan