Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 4: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ A

Quan sát và nhận xét

Đường khâu thẳng.

- Các mũi khâu cách đều nhau.

- Các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mảnh vải.

Quy trình thực hiện

1. Muốn khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần làm như thế nào?

2. Khâu lược là khâu như thế nào?

Quy trình thực hiện

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:

* Vạch dấu đường khâu.

* Khâu lược ghép hai mép vải.

* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.

. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:

Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.

Khâu lược hai mép vải.

Khâu theo đường dấu.

 2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải.

 

pptx13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tuần 4: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: LỚP : 4 – TUẦN 4 BÀI :Trường Tiểu học Ái Mộ AKĩ thuậtKhâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 1)- Đường khâu thẳng.- Các mũi khâu cách đều nhau.- Các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mảnh vải. Quan sát và nhận xét1. Muốn khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần làm như thế nào?2. Khâu lược là khâu như thế nào?Quy trình thực hiệnKhâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:* Vạch dấu đường khâu.* Khâu lược ghép hai mép vải.* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.Quy trình thực hiện Bước 1: Vạch dấu đường khâu . . . . . . . . . . . . 1 cmQuy trình thực hiệnBước 2: Khâu lược ghép hai mép vải . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quy trình thực hiệnBước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. . . . . . . . . . Quy trình thực hiện. . . . . . . . . . Mặt sauMặt trước. . . . . . . . . . Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thườngQuy trình thực hiện. . . . . . . . . . . . Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thườngQuy trình thực hiện1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước: Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.Khâu lược hai mép vải.Khâu theo đường dấu. 2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải. Ghi nhớBước 2: Khâu lược ghép hai mép vải . . . . . . . . . Bước 1: Vạch dấu đường khâu . . . . . . . . . Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thườngThực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường1 cm . . . . . . . . CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ki_thuat_lop_4_tuan_4_khau_ghep_hai_mep_vai_bang_m.pptx