Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Luyện tập trang 117 - Năm học 2018-2019

Câu1:Em hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?

Câu 2: Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số đó là mẫu số chung thì em làm như thế nào ?

-Xác định mẫu số chung.

- Nhẩm tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung .

Bài2a: Hãy viết và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

Vậy và 2 được viết thành hai phân số đều có mẫu số là 5 là hai phân số: và

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 21: Luyện tập trang 117 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: Luyện tập (Tiết 105)Toán:KIỂM TRA BÀI CŨ :Quy đồng mẫu số các phân số sau: và Toán:KIỂM TRA BÀI CŨ :Câu1:Em hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?Toán:KIỂM TRA BÀI CŨ :Câu 2: Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số đó là mẫu số chung thì em làm như thế nào ?Toán:KIỂM TRA BÀI CŨ :-Xác định mẫu số chung.- Nhẩm tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung .Toán:Luyện tập SGK/ 117Bài1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:a. và ; và ; và Toán:Luyện tập Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:a. và MSC:30=1 x 56 x 5==4 x 65 x 6=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và Toán:Luyện tập Bài1: Quy đồng mẫu số các phân số sau: và ; và Toán:Luyện tập Bài1: Quy đồng mẫu số các phân số sau: và MSC:49=8 x 77 x 7=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và và giữ nguyên phân số Thừa số 7 được tính nhẩm ( 49 : 7 = 7 ) hoặc tính ở vở nháp ( 49 : 7 = 7 )Toán:Luyện tập Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau: và MSC:45=12 x 9 5 x 9==5 x 59 x 5=Vậy quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số là và Toán:Luyện tập Bài2a: Hãy viết và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5. và 2 viết được là và Ta có =2x51x5= và giữ nguyên Vậy và 2 được viết thành hai phân số đều có mẫu số là 5 là hai phân số: và 21NHÓM Toán:Luyện tập Bài4: Viết các phân số lần lượt bằng và và có mẫu số chung là 60 Quy đồng mẫu số và với mẫu số chung là 60 =7x512x5==23x230x2=b)c)Bài làm =====1b)c)Bài 5 : Tính (theo mẫu)Toán:Luyện tập Trò chơi Quy đồng mẫu số các phân số sau:ĐỘI NÀO NHANH HƠN 1 1 43 4 5 ; và TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_21_luyen_tap_trang_117_nam_hoc_201.ppt