Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 10: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (981) - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

 * Lê Hoàn ( 941- 1005) quê ở làng Xuân Lập - Thọ Xuân - Thanh Hóa, quê gốc ở Thanh Liêm( Hà Nam). Lê Hoàn sinh ra trong một gia đình nghèo cha mẹ mất sớm . Lớn lên theo giúp Đinh Liễn, lập được nhiều công trạng, được phong chức Thâp Đạo Tướng Quân.Khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, quân Tống sang xâm lược, Thái hậu họ Dương và quân sĩ đã suy tôn ông lên làm Hoàng Đế. Lê Hoàn lên ngôi xưng là Lê Đại Hành lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.

- Vua Đinh bị ám hại. Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi.

- Lợi dụng cơ hội đó Quân Tống sang xâm lược nước ta.

- Lê Hoàn lên ngôi vua (Lê Đại Hành), đã lập ra nhà Lê(Tiền Lê).

2. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến quân xâm lược Tống.

- Nhiệm vụ đầu tiên của nhà Tiền Lê là gì?

- Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tống.

 - Năm 981 Quân Tống tấn công nước ta bằng hai con đường

(đường thủy và bộ).

 - Đường thủy Vua Lê trực tiếp chỉ huy, cuối cùng quân thủy bị đánh lui.

- Đường bộ quân ta chặn đánh ở Chi Lăng, quân giặc chết quá nữa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

 

pptx16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 10: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (981) - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 10 – Tuần : 10BÀI: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất ( 981)GV Thực hiện: Phạm Thúy Hồng* Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì?- Ông đã dẹp loạn được 12 sứ quân.- Đóng đô ở Hoa Lư - Ninh Bình, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.* Đinh Bộ Lĩnh lấy nơi nào làm kinh đô và đặt tên nước ta là gì?ÔN BÀI CŨ.* Đôi nét về Lê Hoàn * Lê Hoàn ( 941- 1005) quê ở làng Xuân Lập - Thọ Xuân - Thanh Hóa, quê gốc ở Thanh Liêm( Hà Nam). Lê Hoàn sinh ra trong một gia đình nghèo cha mẹ mất sớm . Lớn lên theo giúp Đinh Liễn, lập được nhiều công trạng, được phong chức Thâp Đạo Tướng Quân.Khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, quân Tống sang xâm lược, Thái hậu họ Dương và quân sĩ đã suy tôn ông lên làm Hoàng Đế. Lê Hoàn lên ngôi xưng là Lê Đại Hành lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê). Lịch sửCuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (981).1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.- Vua Đinh bị ám hại. Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi.- Lợi dụng cơ hội đó Quân Tống sang xâm lược nước ta.- Lê Hoàn lên ngôi vua (Lê Đại Hành), đã lập ra nhà Lê(Tiền Lê).2. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến quân xâm lược Tống.- Nhiệm vụ đầu tiên của nhà Tiền Lê là gì?- Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tống.Lược đồ khu vực kháng chiến chống quân Tống (năm 981)Thời gianĐường tiến quân của quân TốngDiễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lượcKết quảQuân TốngQuân taĐườngthủyĐườngbộNăm981Tiến vào cửa sông Bạch Đằng.Vua Lê trực tiếp chỉ huy binh thuyền chống giặc ở sông Bạch Đằng.Quân thủy của nhà Tống bị quân ta đánh lui.Tiến vào theo đường Lạng Sơn.Quân ta chặn đánh giặc quyết liệt ở Chi Lăng (Lạng Sơn).Quân giặc chết đến quá nửa, tướng giặc bị giết.2. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến quân xâm lược Tống.Chú giải :Quân ta chặn đánh, tấn côngQuân Tống tấn công Quân Tống rút luiQuân ta khiêu chiếnBãi cọc ngầmThuyền quân giặc 3. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến.2. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến quân xâm lược Tống.1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.ê). - Đường thủy Vua Lê trực tiếp chỉ huy, cuối cùng quân thủy bị đánh lui. - Đường bộ quân ta chặn đánh ở Chi Lăng, quân giặc chết quá nữa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi. - Năm 981 Quân Tống tấn công nước ta bằng hai con đường (đường thủy và bộ). 3. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến.2. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến quân xâm lược Tống.1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược. - Đường thủy Vua Lê trực tiếp chỉ huy, cuối cùng quân thủy bị đánh lui. Đường bộ quân ta chặn đánh ở Chi Lăng, quân giặc chết quá nữa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi. - Năm 981 Quân Tống tấn công nước ta bằng hai con đường (đường thủy và bộ). - Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc. BÀI HỌC Lợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà Đinh, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta. Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống. Độc lập được giữ vững. Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc. 1. Sau nhà Đinh là triều đại nào?2. Khi lên ngôi Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh tên hiệu là gì ? 3. Trên bộ, quân ta chặn đánh địch ở đâu?4. Khi triều Đinh thành lập, Lê Hoàn được phong chức gì?5. Đây là người mới 6 tuổi đã được lên ngôi vua.6. Ngô Quyền và Lê Hoàn đã dùng kế cắm cọc để tiêu diệt địch ở con sông nào?TRÒ CHƠI: "Ô CHỮ"T I Ề N L Ê T H Ậ P Đ Ạ O T Ư Ớ N G Q U Â NĐ I N H T I Ê N H O À N GC H I L Ă N GĐ I N H T O À N B Ạ C H Đ Ằ N GCửa Ngăn Núi Quỷ Môn QuanCọc gỗ ( dieän baûo taøn lòch söû )Cổng vào đền thờ của vua Lê Đại HànhĐường Chính đạo vào khu đền vua Lê Đại Hành (ở cố đô Hoa Lư)Đình Hoa Xá – Minh Ngự Lâu xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì – Hà Nội) nơi thờ Lê Hoàn và người con gái làng Tó mò hến bên sông Nhuệ sau thành vợ.Cổng Nam Phủ Vườn Thiên ở cố đô Hoa Lư, nơi thờ hoàn tử Lê Long Thâu con cả của vua Lê Đại HànhCửa Đông khu di tích Hoa LưCửa Bắc khu di tích Hoa Lư trong những ngày lễ hội Tế hội đền vua Lê vào dịp lễ hội cố đô Hoa Lư16CHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_10_cuoc_khang_chien_chong_quan.pptx
Giáo án liên quan