Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Đức Giang

a, 48352 + 21026 = ?

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

2 cộng 6 bằng 8, viết 8.

5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

3 cộng 0 bằng 3, viết 3.

* 8 cộng 1 bằng 9, viết 9.

* 4 công 2 bằng 6, viết 6.

* Bài tập 2: Tính:

a) 4685 + 2347

6094 + 8566

57696 + 814

b) 186954 + 247436

514625 + 82398

793575 + 6425

* Bài tập 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Số cây cả huyện đó đã trồng được là :

 325 164 + 60 830 = 385 994 (cây)

 Đáp số : 385 994 (cây)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Đức Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC GIANGTOÁNLỚP 4CPHÉP CỘNG. BÀI CŨĐặt tính rồi tính:a) 8352 + 1026 b) 7859 + 17281. Ví dụ:a, 48352 + 21026 = ?4835221026+69387Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:* 4 công 2 bằng 6, viết 6.* 8 cộng 1 bằng 9, viết 9.* 3 cộng 0 bằng 3, viết 3.* 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.* 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.48352 + 21026 = 693781. Ví dụ 2:b, 367 859 + 541 728 = ?367 859541 728+367 859 + 541 728 = .Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:* 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.* 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.* 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.* 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.* 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.909 587785909* 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.* Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:a. 4682 + 2305 ; 5247 + 2741 b. 2968 + 6524 ; 3917 + 526752472741+39175267+29686524+46822305+6987798894929184* Bài tập 2: Tính:a) 4685 + 234757696 + 814= 7032= 585106094 + 8566 = 14660b) 186954 + 247436= 434390514625 + 82398 = 597023793575 + 6425= 800000Điền Đ, S vào ô trống8 7561 89+10 6468 756189 +8 935a) b) SS* Bài tập 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?Tóm tắtBài giảiSố cây cả huyện đó đã trồng được là : 325 164 + 60 830 = 385 994 (cây) Đáp số : 385 994 (cây)Cây lấy gỗ: 325 164 câyCây ăn quả: 60 830 cây cây ?*Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Nếu huyện đó trồng thêm 8 cây lấy gỗ và bớt 8 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?a) x – 363 = 975 x = 975 + 363x = 1338b) 207 + x = 815 x = 815 - 207 x = 608* Bài 4 : Tìm xX – 363 < 975 - 363Cảm ơn các thầy cô và các em

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_29_phep_cong_nam_hoc_2017_2018_truo.ppt
Giáo án liên quan