Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2018-2019

a) 1944 : 162 = ?

* 194 chia 162 được 1, viết 1;

 1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ;

 1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ;

 1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

 ; 324 chia 162 được 2, viết 2;

 2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ;

 2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ;

 2 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0,

 viết 0.

b) 8469 : 241 = ?

* 846 chia 241 được 3, viết 3;

 3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ;

 3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;

 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1,

 viết 1.

 1239 chia 241 được 5, viết 5;

 5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ;

 5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ;

 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng

 0, viết 0

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 22/09/2021 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 16: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚChào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp Bốn/3GV: Nguyễn Võ Ngọc DiệpNăm học: 2010 - 2011Môn: CHÍNH TẢ (nghe- viết)Bài: THỢ RÈN TOÁNCHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ23520 : 564066 : 38 Đặt tính rồi tính21 Tính giá trị của biểu thức( 2000 + 996 ) : 2823520 564200000112 4066 38107 00 0266= 2996 : 28= 107Kiểm tra bài cũa) 1944 : 162 = ? Chia theo thứ tự từ trái sang phải:* 194 chia 162 được 1, viết 1; 1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ; 1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ; 1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. ; 324 chia 162 được 2, viết 2; 2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ; 2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ; 2 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0, viết 0.1944 162211944 : 162 = 1243020016219432404* Hạ 4, được 324.b) 8469 : 241 = ?Chia theo thứ tự từ trái sang phải:* 846 chia 241 được 3, viết 3; 3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ; 3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ; 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 1239 chia 241 được 5, viết 5; 5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ; 5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ; 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 08469 2415308469 : 241 = 35(dư 34)8462413499123..* Hạ 9, được 1239 ;.12391. Đặt tính rồi tính:a) 2120 : 424 1651935 35451935 : 354 0002120 42452. Tính giá trị của biểu thức:b) 8700 : 25 : 48700 : 25 : 4 = 348 : 4 = 87 3. Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?Tóm tắt:297m vải7128m vảiCửa hàng ICửa hàng II 264m vải? ngày? ngàyBài giảiSố ngày cửa hàng thứ nhất bán hết 7128m vải là:7128 : 264 = 27 ( ngày )Số ngày cửa hàng thứ hai bán hết 7128m vải là:7128 : 297 = 24 ( ngày )Vì 24 ngày ít hơn 27 ngày nên cửa hàng thứ hai bán hết số vải sớm hơn và số ngày sớm hơn là: 27 – 24 = 3 ( ngày) Đáp số: 3 ngàyBài học đã KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_16_chia_cho_so_co_ba_chu_so_nam_ho.ppt
Giáo án liên quan