Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Luyện tập chung trang 144 - Năm học 2018-2019

1. Đặc điểm hình thoi

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

2. Nêu cách tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 ( cùng một đơn vị đo).

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S .Trong hình trên :

a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b) AB vuông góc với AD.

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :Trong hình thoi PQRS:

 PQ và SR không bằng nhau.

 PQ không song song với PS.

 Các cặp cạnh đối diện song song.

 Bốn cạnh đều bằng nhau.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Trong hình bên :

a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b) AB vuông góc với AD.

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Luyện tập chung trang 144 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán 4KIEÅM TRA BAØI CUÕ1. Đặc điểm hình thoiHình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.2. Nêu cách tính diện tích hình thoiDiện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 ( cùng một đơn vị đo). LUYEÄN TAÄP CHUNG 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S .Trong hình trên :a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.b) AB vuông góc với AD.c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.ABDCPQRS PQ và SR không bằng nhau. PQ không song song với PS. Các cặp cạnh đối diện song song. Bốn cạnh đều bằng nhau.2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :Trong hình thoi PQRS:1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :Trong hình bên :a) AB và DC là hai cạnh đối diệnsong song và bằng nhau.b) AB vuông góc với AD.c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.ĐĐĐSABDCPQRS2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :Trong hình thoi PQRS (xem hình bên): PQ và SR không bằng nhau. PQ không song song với PS. Các cặp cạnh đối diện song song. Bốn cạnh đều bằng nhau.ĐĐĐS5cm4cm6cmHình chữ nhậtHình vuông 4cm5cmHình bình hành6cmHình thoiTrong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là :Hình vuôngHình chữ nhậtHình bình hànhHình thoi4cm3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :CUÛNG COÁNêu công thức tính diện tích hình bình hành. Muốn tính diện tích hình bình hành : Ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). S = a x h DBACHahABCD Nêu công thức tính diện tích hình vuông. Muốn tính diện tích hình vuông : Ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. S = a x a ABDCaABCD Nêu công thức tính diện tích hình thoi. mOnABCDOABCDOABCDDABCmMuốn tính diện tích hình thoi bằng tích của độ dàihai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). m x n 2 S = Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật. Muốn tính diện tích hình chữ nhật: Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo). S = a x b ACBDabDAËN DOØXem baøi : Giới thiệu tỉ sốHẹn gặp lại

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_28_luyen_tap_chung_trang_144_nam_h.ppt
Giáo án liên quan