Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Luyện tập trang 40 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Khi thực hiện phép tính cộng, trừ các số tự nhiên ta làm như thế nào?

Khi thực hiện phép tính cộng, trừ các số tự nhiên, ta:

Đặt tính theo cột dọc sao cho mỗi chữ số trong cùng một hàng đơn vị thẳng cột với nhau.

Viết dấu + hoặc - giữa hai số, kẻ dấu gạch ngang.

Cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

 1: Thử lại phép cộng:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào?

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn thử lại phép cộng, ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

1.b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35462 + 27519

69108 + 2074

267345 + 31925

2: Thử lại phép trừ:

Muốn thử lại phép trừ xem đúng hay sai, ta làm như thế nào?

Muốn thử lại phép trừ, ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

 

pptx21 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 7: Luyện tập trang 40 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁNPHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BÔn Bài cũĐặt tính rồi tính:734680 – 20157325643 + 77156Khi thực hiện phép tính cộng, trừ các số tự nhiên ta làm như thế nào?Khi thực hiện phép tính cộng, trừ các số tự nhiên, ta:Đặt tính theo cột dọc sao cho mỗi chữ số trong cùng một hàng đơn vị thẳng cột với nhau.Viết dấu + hoặc - giữa hai số, kẻ dấu gạch ngang.Cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.Luyện tập (tr 40) 1: Thử lại phép cộng:a. Mẫu:24165164 +7580Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào?Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 1: Thử lại phép cộng:a. Mẫu:24165164 +7580Thử lại:75805164 -2416Muốn thử lại phép cộng, ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.1.b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):35462 + 27519 69108 + 2074 267345 + 31925 35462 + 27519 3546227519 +62981Thử lại:6298135462 -2751969108 + 2074691082074 +71182Thử lại:7118269108 -2074267345 + 3192526734531925 +299270Thử lại:299270267345 -319252: Thử lại phép trừ:a. Mẫu:6839482 -6357Muốn thử lại phép trừ xem đúng hay sai, ta làm như thế nào? 2. Thử lại phép trừ:a. Mẫu:6839482 -6357Thử lại:6357482 +6839Muốn thử lại phép trừ, ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng. 2: Thử lại phép trừ:b. Tính rồi thử lại (theo mẫu):4025 - 3125901 - 6387521 - 984025312 -3713TL:3713312 +40255901638 -52635263638 +5901TL:752198-7423742398 +7521TL: 3: Tìm x:a) x + 262 = 4848b) x - 707 = 35353: Tìm x:a) x + 262 = 4848x = 4848 - 262 x = 4586Nhắc lại cách tìm số hạng chưa biết? b) x - 707 = 3535x = 3535 + 707x = 4242Muốn tìm số bị trừ, ta làm thế nào? 4. Núi Phan – xi – păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Lĩnh ( ở tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?Bài giải Núi Phan – xi – păng ( ở tỉnh Lào Cai) cao hơn Núi Tây Côn Lĩnh ( ở tỉnh Hà Giang) và cao hơn số mét là: 3143 – 2428 = 715 (m) Đáp số: 715m5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.Nhẩm như sau:Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999Số bé nhất có 5 chữ số là: 10 000Hiệu 2 số đó là: 99 999 – 10 000 = 89 999Chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_7_luyen_tap_trang_40_nam_hoc_2020.pptx
Giáo án liên quan